LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te uy kelimesini içeren 357 kelime bulundu...

adem-i inzar

 • Uyarmama, ikaz etmeme.

adem-i riayet / adem-i riâyet / عدم رعایت

 • Uymama..

agah / âgâh / آگَاهْ

 • Uyanık, aklı başında.
 • Uyanık, basiretli haberdar.
 • Uyanık.

aheng / âheng

 • Uygunluk ve düzen.

ahengdar / âhengdâr / آهنگدار

 • Uyumlu. (Farsça)

ahenggüzar / âhenggüzâr / آهنگ گذار

 • Uyumlu, ahenkli. (Farsça)

ahenk / âhenk

 • Uygunluk.
 • Uyum, düzen.

ahenkdar / ahenkdâr / âhenkdâr / آهنگ دار

 • Uygun, düzgün, âhenkli, makamlı. (Farsça)
 • Uyumlu, ahenkli. (Farsça)

ahlak-ı ameli / ahlâk-ı amelî / اخلاق عملى

 • Uygulamadaki ahlak anlayışı.

ahşef

 • Uyuz adam.

akıl / âkıl

 • Uyanık. Aklı başında. Tedbirli. Düşüncesi sağlam. Huşyâr.

alavefk / alâvefk / على وفق

 • Uygun olarak. (Arapça)

alem-i hab / âlem-i hâb

 • Uyku ve rüyâ âlemi. Bazan âlem-i mâna, âlem-i misal, âlem-i nevm gibi tâbirler de kullanılır.

alem-i menam / âlem-i menâm

 • Uyku âlemi, rüyâ âlemi.
 • Uyku âlemi, rüya âlemi.

alem-i sahve / âlem-i sahve

 • Uyanıklık âlemi, yeniden kendine geliş hâli.

alem-i yakaza / âlem-i yakaza

 • Uyanıklık âlemi.

ameliyat / ameliyât

 • Uygulamalar, tatbikler, pratikler.

amiz-gar / âmiz-gâr

 • Uygun, münâsib, yaraşır. (Farsça)

amiziş / âmiziş

 • Uysallık, imtizaç, uyuşma. (Farsça)

arık

 • Uykusuz kimse, uykusuz olma halindeki.

arr

 • Uyuz hastalığı.

asi

 • Uygun, elverişli.

ayık

 • Uyanık.

aza

 • Üye.

basın

 • Uydurma bir kelime olup "matbuat" yerine kullanılır. Gazete, mecmua gibi belli zamanlarda çıkan matbuatın hepsi.

bermucib-i / bermûcib-i / برموجب

 • Uyarınca, gereğince. (Farsça - Arapça)

bi-dari / bî-darî

 • Uyanıklık. Dikkatlilik.

bidar / bîdar / bîdâr / بيدار

 • Uykusuz, uyumayan. Uyanık. (Farsça)
 • Uyanık. (Farsça)

bidar-dil / bîdar-dil

 • Uyanık, aydın. (Farsça)

bil'imtisal

 • Uygulayarak.

bil-imtisal

 • Uyarak, imtisal ederek.

ca'li / ca'lî

 • Uydurma, samimi olmayan, sahte, düzme ve taklid.

caiz / câiz / جائز

 • Uygun. (Arapça)

cerba

 • Uyuz kadın.

cerban

 • Uyuz hastalığına tutulmuş olan, uyuz.

cerbiyye

 • Uyuz böcekleri.

cereb

 • Uyuz hastalığı, uyuzluk.

cereb-nak

 • Uyuz hastalığına tutulmuş kimse, uyuz kişi. (Farsça)

cerib

 • Uyuz hastalığına tutulan. Uyuz marazına tutulmuş olan. Uyuz.

cevab-ı muvafık

 • Uygun cevap.

ceza-yı seza / cezâ-yı sezâ

 • Uygun ceza.

cihet-i muvafakat

 • Uygunluk yönü.

cüsam

 • Uykuda gelen ağırlık, kâbus.

dehadar

 • Uyanıklık, zeki ve çok akıllı oluş. (Farsça)

ders-i ikaz

 • Uyarı dersi.

ders-i intibah

 • Uyandırma dersi.

disiplin

 • Uyulması gereken kuralların tamamı, sıkı düzen.

dükas

 • Uyuklamak.

ecreb

 • Uyuz hayvan veya insan.

efsane / efsâne

 • Uydurulmuş hikâye, mitoloji.

ehl-i sahv

 • Uyanık iken hakikatlere görerek ulaşan Allah dostları.

ekavil-i kazibe / ekavil-i kâzibe

 • Uydurma ve yalan sözler.

eracif / erâcif

 • Uydurma, yalan sözler.
 • Uydurma sözler.

erak

 • Uykusuzluk.

esatir / esâtir

 • Uydurulmuş hikâyeler, mitoloji.

esher

 • Uyanık kimse.

etvar-ı na-layıka / etvar-ı nâ-lâyıka

 • Uygunsuz ve münasebetsiz hareketler.

evkat-ı münasip

 • Uygun vakitler.

fak'e

 • Uyumak.

ferahur

 • Uygun, lâyık, münasib. (Farsça)

feşfeşe

 • Uykudan uyandırmak.

fırsat / فرصت

 • Uygun an, fırsat. (Arapça)

gayr-ı mülayim / gayr-ı mülâyim

 • Uygunsuz, abes.

gayr-ı mutabık

 • Uygun gelmeyen, uymayan.

gayr-ı muvafık

 • Uygun olmayan.

ger

 • Uyuz hastalığı.

gerk

 • Uyuz hayvan. (Farsça)

giran-hab

 • Uykusu ağır olan adam. (Farsça)

hab / hâb

 • Uyku. Rü'yâ. (Farsça)
 • Uyku.

hab-alud

 • Uykulu. Uyku karışık.

hab-güzar

 • Uyuyan, uyuyucu. (Farsça)

hab-nak

 • Uykusu gelmiş kimse, uykulu kişi. (Farsça)

habalud / hâbâlûd / خواب آلود

 • Uykulu. (Farsça)

habalude / hâbâlûde / خواب آلوده

 • Uykulu. (Farsça)

habnak / hâbnâk / خوابناک

 • Uykulu. (Farsça)

hacid

 • Uyuyucu, uyuyan.

hader / خدر

 • Uyuşma.
 • Uyuşma. (Arapça)

hadise-i nevmiye / hâdise-i nevmiye

 • Uykuda meydana gelen olaylar.

hakikat-i nevmiye

 • Uyku gerçeği.

halet-i yakaza / hâlet-i yakaza

 • Uyanıklık hali.

hem-aheng

 • Uygun, münasib, denk. (Farsça)

hemaheng / hemâheng / هم آهنگ

 • Uyumlu. (Farsça)

hevm

 • Uyuklayıp başını her tarafa eğmek.

hiss-i naim / hiss-i nâim

 • Uyuyan his, hareketsiz duran duygu.

hücud

 • Uykusuz kalma. Geceleyin az uyuma.

hufte / خفته

 • Uyuyan, uyumuş. (Farsça)

hurafe / hurâfe / خُرَافَه

 • Uydurma hikâye ve rivayet.
 • Uydurma, bâtıl inanış. Masal. Efsane. Yalan hikâye.
 • Uydurma.
 • Uydurma hikâye.

hüsn-ü vifak

 • Uygunluğun güzelliği, güzel uygunluk.

huşyar

 • Uyanık.

hüşyar / hüşyâr

 • Uyanık, akıllı, zeki. Ayık. Uslu.
 • Uyanık.
 • Uyanık.

ibban / ibbân

 • Uygun zaman, vakit. Her şeyin mevsimi.

icra / icrâ

 • Uygulama, yapma.

icra etmek / icrâ etmek

 • Uygulamaya koymak.

icraat / icrâât

 • Uygulamalar, yapmalar.

igfa'

 • Uyuklamak.

ihtar / ihtâr / اخطار

 • Uyarı, hatırlatma. (Arapça)
 • İhtâr edilmek: Uyarılmak, hatırlatılmak. (Arapça)
 • İhtâr etmek: Uyarmak, hatırlatmak. (Arapça)

ihtarname / ihtarnâme

 • Uyarı yazısı.

ihtilaf / ihtilâf / اختلاف

 • Uyuşmazlık. (Arapça)

ihtilaf noktaları / ihtilâf noktaları

 • Uyuşmazlık olan, hakkında ortak görüş bulunmayan noktalar.

ihtilafat / ihtilâfat / اختلافات

 • Uyuşmazlıklar. (Arapça)

ihtilam / ihtilâm

 • Uyurken cenabet olmak, düş azmak. Ergenlik.
 • Uykuda cünüb olma. Çocuğun bülûğa, ergenlik çağına ulaştığının alâmeti, işâreti.
 • Uyurken cenabet olma.

ihtira-kerde / ihtirâ-kerde

 • Uydurdukları eşsiz şey.

ikaz / îkaz / îkâz / ايقاظ

 • Uyandırmak. Gafletten kurtarmak. Tenbih.
 • Uyarı.
 • Uyarma. Tenbih etme.
 • Uyarma.

ikaz edici

 • Uyarıcı.

ikaz etmek

 • Uyarmak.

ikazat / ikazât / îkazât

 • Uyarılar.
 • Uyarılar.

ikazkar / ikazkâr / îkazkâr

 • Uyarıcı, dikkat çeken.
 • Uyarıcı.

ikazname / îkaznâme

 • Uyarma yazısı.

iktida / iktidâ

 • Uymak, tâbi olmak. Birinin hareketini örnek alarak ona benzemeye çalışmak. İttiba etmek.
 • Uyma.
 • Uymak, tabi olmak.
 • Uyma.

ıktıda / ıktıdâ / اقتدا

 • Uyma. (Arapça)

iktida / iktidâ / اقتدا

 • Uyma. (Arapça)
 • İktidâ etmek: Uymak. (Arapça)

iktida eden / iktidâ eden

 • Uyan.

iktida edilme

 • Uyulma, örnek alınma.

ıktıdaen

 • Uyarak, ıktıda ederek, tâbi olarak.

iktidaen / iktidâen

 • Uyarak, tâbi' olarak.
 • Uyarak.
 • Uyarak.

imtisal / امتثال / imtisâl / اِمْتِثَالْ

 • Uyma.
 • Uyma.

imtisal edilen

 • Uyulan, boyun eğilen.

imtisalen / imtisâlen

 • Uyarak, tabi olarak.

imtizac / imtizâc / امتزاج

 • Uyuşma, kaynaşma.
 • Uyuşma, uzlaşma. (Arapça)
 • İmtizâc etmek: Uyuşmak, uzlaşmak. (Arapça)

imtizackar / imtizackâr / imtizâckâr

 • Uyuşarak, anlaşarak, karışarak. Kaynaşmağa müsait surette. (Farsça)
 • Uyuşan, kaynaşan.

infaz / infâz / انفاذ

 • Uygulama, yerine getirme, yapma. (Arapça)

intibah / intibâh / انتباه / اِنْتِبَاهْ

 • Uyanma.
 • Uyanma.
 • Uyanış. (Arapça)
 • Uyanma.

intibaha düşen

 • Uyanan.

intibaha gelen

 • Uyanan.

intibahkarane / intibahkârâne / intibâhkârâne

 • Uyanıklık içinde olarak.
 • Uyanmışçasına.

intibak / intibâk / انطباق

 • Uyma.
 • Uyma, uygun hale gelme. Edebiyatta iki zıd şeyin ortak özelliğini bulup birleştirme.
 • Uyum. (Arapça)

intibak etme

 • Uyum sağlama.

inzar

 • Uyarma, korkutma.

irkad

 • Uyutma veya uyutulma.

istikaz

 • Uykudan uyanmak.

istiname

 • Uyur gibi görünme. Yalandan uyuma.

itaat / itâat / اطاعت

 • Uyma, boyun eğme. (Arapça)
 • İtâat etmek: Uymak, boyun eğmek. (Arapça)

itilaf / itilâf

 • Uyuşma, uzlaşma.

ittiba / ittibâ / اتباع

 • Uyma, izleme. (Arapça)
 • İttibâ etmek: Uymak, izlemek. (Arapça)

ittibaen / ittibâen / اتباعا

 • Uyarak.
 • Uyarak, izleyerek, ardından giderek. (Arapça)

kàbil-i tatbik

 • Uygulanabilir.

kabil-i telif

 • Uygun olan, bağdaşan.

kabus

 • Uykuda ağırlık basması. Korkulu ve insanda hareket bırakmayan rüya. Karabasan.

kainat-ı naime / kâinat-ı nâime

 • Uyuyan kâinat.

kalb-i habide

 • Uyumuş kalb.

kanun

 • Uyulması gereken kesin kural.

kar-agahi / kâr-âgâhî

 • Uyanıklık, iş bilirlik. (Farsça)

kar-dani / kâr-danî

 • Uyanıklık, iş bilirlik. (Farsça)

kaze / kâze

 • Uyluk dibi.

kera

 • Uyku, nevm.

keryan

 • Uyuyan kişi, nâim.

kesalet / kesâlet

 • Uyuşukluk, tembellik.

keslan

 • Uyuşuk, tembel, gevşek. Yorgun.

layık / lâyık

 • Uygun.
 • Uygun, yaraşır.

lüüse

 • Uyku ağırlığı.

lüzum-u mutabakat

 • Uygunluğun lüzumu, gereği.

ma'rur

 • Uyuz.

mahmur / مخمور

 • Uykulu, baygın. (Arapça)

medar-ı intibah / medâr-ı intibah / مَدَارِ اِنْتِبَاهْ

 • Uyanma sebebi.
 • Uyanma sebebi.

medar-ı tenasüp / medâr-ı tenasüp

 • Uygunluk sebebi, kaynağı.

medar-ı tevafuk / medâr-ı tevafuk

 • Uyumluluk kaynağı.

medeniyyet / مدنيت

 • Uygarlık. (Arapça)

memkure / memkûre

 • Uysal, yakışıklı.

menam / menâm

 • Uyku hâli.
 • Uyku.

menamen / menâmen

 • Uyuyarak. Uykuda olarak.
 • Uyku halinde, rüyada.
 • Uykudayken.

metbu / metbû / متبوع

 • Uyulan, izinden gidilen, tâbi olunan. (Arapça)

mevadd-ı münasib / mevadd-ı münâsib

 • Uygun maddeler.

mevki-i münasib

 • Uygun yer ve konum.

mevki-i münasip

 • Uygun mevki, ilgili yer.

mevki-i tatbik

 • Uygulama yeri, makamı.

mevzi-i münasib

 • Uygun yer ve konum.

mevzi-i münasip

 • Uygun konum.

mevzu / mevzû

 • Uydurulmuş hadîs.

mevzu ehadis / mevzu ehâdis

 • Uydurma hadisler; yalan olduğu halde Peygamber Efendimize (a.s.m.) dayandırılan uydurma söz.

mevzū' / مَوْضُوعْ

 • Uydurma hadîs.

mısva

 • Uylukları zayıf ve etsiz olan kadın.

müftaal

 • Uydurma, sahte, düzme.

müftereyat

 • Uydurmalar.

mugf

 • Uyuyan.

muhaddir / مخدر

 • Uyuşturucu ilâç.
 • Uyuşturucu. (Arapça)

muhtelef

 • Uyuşmamış. Birbirine uymamış. İhtilâf olunmuş.

mukteda / muktedâ / مقتدا

 • Uyulan. (Arapça)

muktedi / muktedî / مقتدی

 • Uyan. (Arapça)
 • Muktedî olmak: Uymak. (Arapça)

mülayemet / mülâyemet

 • Uyum.

mümaşat / mümâşat / مماشات

 • Uysallık, suyuna gitme, alttan alma. (Arapça)

mümaşatkar / mümâşâtkâr

 • Uyumlu olan.

münasebat / münâsebât

 • Uygunluklar, ilgiler.

münasebat-ı tevafukıyet / münâsebât-ı tevafukıyet

 • Uygunluk arz eden münâsebetler, bağlantılar.

münasebet / münâsebet / مناسبت

 • Uygunluk, ilgi.
 • Uygunluk.

münasib / münâsib

 • Uygun.
 • Uygun, yakışır.

münasip / مناسب

 • Uygun.

münaveme

 • Uyku hususunda yarışma.

münebbih / منبه

 • Uyandıran, tenbih eden, dalgınlıktan kurtaran. Uyuşukluğu gideren.
 • Uyandıran, dalgınlıktan kurtaran.
 • Uyarıcı, uyandırıcı. (Arapça)

münebbihat / münebbihât

 • Uyandıranlar. Tenbih edenler. Uyuşukluğu giderici olanlar.

münevvem

 • Uyutulmuş. Gaflet verilmiş. Unutturulmuş.

münevvim / مُنَوِّمْ

 • Uyutucu.
 • Uyutucu. Uyku veren ilâç.
 • Uyutucu, uyuşturucu.
 • Uyutan, uyutucu.

muntabık

 • Uygun.
 • Uygun.

müntabık

 • Uygun.

muntabık / منطبق

 • Uygun, uyumlu. (Arapça)

müntebih

 • Uyanık, intibah eden. Agâh ve habir olan. Gafletten ayrılmış olan.
 • Uyanık olan.
 • Uyanık.

müntehib

 • Uyanık.

müraat / mürâât

 • Uyma.

müraaten / mürââten

 • Uyarak.

mürakade

 • Uyumak.

mürevvic-i amal / mürevvic-i âmâl

 • Uygulamaya sokmaya çalışan, yapmaya teşvik eden.

mürkıd

 • Uyutucu ilâç.

müsaadesiz

 • Uygunsuz, izin vermeyen.

müsaid / مساعد

 • Uygun.
 • Uygun. (Arapça)

müsait / müsâit

 • Uygun.
 • Uygun.

müsalemet / müsâlemet

 • Uyuşmak; fikirler ayrıldığı, sözler çoğaldığı zaman münâkaşa etmemek; sertliği, bölücülüğü, ayrıcılığı istemeyip, barışmak istemek.

müsebbitat

 • Uyuşturucu, bayıltıcı, dondurucu ilâçlar.

mutabaat / mutâbaat

 • Uyum, uygunluk.

mütabaat

 • Uyma.

mutabakat / mutâbakat / مُطَابَقَتْ

 • Uygunluk.
 • Uygunluk.
 • Uygunluk.

mutabık / mutâbık / مطابق / مُطَابِقْ

 • Uygun. Muvafık. Uyan.
 • Uygun.
 • Uygun.
 • Uyan, uyumlu. (Arapça)
 • Uygun.

mütebayin / mütebâyin

 • Uymaz, zıt, aykırı.

mütemeddin / متمدن

 • Uygar. (Arapça)

mütenasib / mütenâsib / متناسب

 • Uygun, aralarında muntazam bir nisbet bulunan, muvâfık, birbirine mensub ve müşâbih olan.
 • Uygun, birbirine yakışan.
 • Uygun, uyumlu. (Arapça)

mütenavimane / mütenavimâne

 • Uyur gibi görünerek. (Farsça)

mütenebbih / مُتَنَبِّهْ

 • Uyanmış, tenbih ile uyarılmış olan. Bir şeyden ders alıp aklını başına toplayan.
 • Uyanmış, uyanık.
 • Uyanmış.
 • Uyanmış, uyanık.

müteyakkız / متيقظ / مُتَيَقِّظْ

 • Uyanık, uyanmış, tetikte, gözü açık olan.
 • Uyanık.
 • Uyanık bulunan,tetikte gözü açık olan.
 • Uyanık.
 • Uyanık, teyakkuz durumunda olan. (Arapça)
 • Uyanık.

müteyakkızane / müteyakkızâne

 • Uyanık ve dikkatlice, göz açıklığı ile. (Farsça)

muvafakat / muvâfakat / مُوَافَقَتْ

 • Uygunluk. Uymak. Anlaşmak. Karşılıklı anlaşma. Râzı olma. Müsâade.
 • Uygunluk; bir durumu uygun görme.
 • Uygunluk, uygun bulma.
 • Uygunluk.

muvafakat etme

 • Uygun bulma.

muvafık / muvâfık / موافق / مُوَافِقْ

 • Uygun. Yerinde. Denk.
 • Uygun.
 • Uygun.
 • Uygun.

muvafık görme

 • Uygun görme.

müzevver

 • Uydurulmuş.
 • Uydurma, düzme.

na's

 • Uykusu gelmek. Uyku bastırmak.

na'san

 • Uykusu gelmiş olan adam.

na-çespan

 • Uygun ve yakışık olmıyan. (Farsça)

na-demsaz

 • Uymayan, uygun olmayan, âhenksiz. (Farsça)

na-sazi / na-sazî

 • Uygunsuzluk, münasebetsizlik, uymazlık. (Farsça)

naim / nâim / نائم

 • Uyuyan, uykuda olan.
 • Uyuyan.
 • Uyuyan.
 • Uyuyan. (Arapça)

naimane / naimâne

 • Uyur gibi, uyuklayarak, uyurcasına. (Farsça)

naime / nâime

 • Uyuyan.

namüsaid / nâmüsaid / نامساعد

 • Uygun olmayan. (Farsça - Arapça)

namuvafık / nâmuvafık / nâmuvâfık

 • Uygunsuz.
 • Uygun olmayan.

naseza / nâseza

 • Uygun olmayan.

nevm / نوم / نَوْمْ

 • Uyku.
 • Uyku.
 • Uyku. (Arapça)
 • Uyku.

nevm-alud / nevm-âlud / nevm-âlûd

 • Uykulu, uykuya bulaşmış, uyumuş.
 • Uykulu.

nevmalud / nevmâlûd

 • Uyku ile karışık.

nevmi / nevmî

 • Uyku ile alâkalı, uykuya âit.

nevmiye

 • Uyku ile ilgili.

nuas

 • Uyuklama, uyuşukluk.

nüasi / nüasî

 • Uyuklama ile ilgili.

nümune-i imtisal

 • Uyulacak örnek. Örnek alınacak model.

peyk / پَيْكْ

 • Uydu.
 • Uydu.
 • Uydu.

pratik

 • Uygulama.

rakd

 • Uyumak üzere bulunma. Uykuya dalar gibi olma.

rakde

 • Uyku. Berzah.

rekud

 • Uyumuş.

reva / revâ / روا

 • Uygun, lâyık.
 • Uygun, layık. (Farsça)

revadaşte

 • Uygun bulmuş. (Farsça)

riayet / riâyet / رِعَايَتْ

 • Uyma.
 • Uyma, uygunluk.
 • Uyma.

riayet etme / riâyet etme

 • Uyma, gözetme.

riayet etmek

 • Uymak, gözetmek.

riayeten

 • Uyarak, gözeterek.

rukad

 • Uyku, nevm. Uyuma.

rukud

 • Uyuma, nevm.

rüya / rüyâ

 • Uykudayken girilen misalî bir âlemde görülenler.

şad-hab

 • Uykusu tatlı. (Farsça)

safsata

 • Uydurma, aldatıcı mantık oyunu.

saha-yı fiil / sâha-yı fiil

 • Uygulama alanı.

saha-yı tatbik / sâha-yı tatbik

 • Uygulama sahası, alanı.

sahid

 • Uyanık.

sahv

 • Uyanıklık, aklı başında, şuuru yerinde olma hâli, sekr hâlinin zıddı. Tasavvufta kendini kaybetme hâlinden kurtulup, ayılma hâli. Fenâdan sonraki bekâ hâli.

sahve

 • Uyanıklık hâli.

sairfilmenam / sâirfilmenâm / سائر فى المنام

 • Uyurgezer. (Arapça)

salv

 • Uyluk.

savre

 • Uyuza benzer bir hastalık.

şayeste / şâyeste

 • Uygun, yaraşır, lâyık.
 • Uygun, lâyık.

şayestegi / şayestegî

 • Uygunluk, liyâkat. (Farsça)

sazkar / sazkâr

 • Uygun, muvafık. (Farsça)

sazkari / sazkârî

 • Uygunluk, muvafakat. (Farsça)

seyr-i filmenam / seyr-i filmenâm

 • Uykudaki veya rüyadaki seyr.

seyrfilmenam / seyrfilmenâm / سير فى المنام

 • Uyurgezer. (Arapça)

sine / سنه

 • Uyuklama, uykuya dalma başlangıcı. Uyku ile uyanıklık arası. (O anda insan, sesi duyduğu halde anlamaz.)
 • Uyuklama. (Arapça)

sinet

 • Uyuklamak.

sırr-ı tevafuk

 • Uygunluk, denklik sırrı.

sühad

 • Uyanıklık.

sühud

 • Uyanıklık.

sühüd

 • Uyanıklık.

sühur

 • Uyanık olmak.

sun'i / sun'î

 • Uydurma, yapmacık.

suret-i layık / suret-i lâyık

 • Uygun biçim, şekil.

tabi / tâbi

 • Uyan.

tabi etmek / tâbi etmek

 • Uymak.

tabi olma / tâbi olma

 • Uyma.

tabi olmak / tâbi olmak

 • Uymak.

tabi' / tâbi' / تَابِعْ

 • Uyan.

tabiiyet

 • Uyma.

tabiiyyet / tâbiiyyet / تابعيت

 • Uyruk. (Arapça)

takayyül

 • Uymak, iktida etmek.

tarz-ı tatbik

 • Uygulama tarzı.

tasniat / tasniât

 • Uydurma şeyler.

tasvib / تصویب

 • Uygun bulma, onaylama.
 • Uygun görme.
 • Uygun görme. (Arapça)
 • Tasvîb edilmek: Uygun görülmek. (Arapça)
 • Tasvîb etmek: Uygun görmek. (Arapça)
 • Tasvîb olunmak: Uygun görülmek. (Arapça)

tasvip

 • Uygun bulma.

tatbik / tatbîk / تطبيق / تَطْب۪يقْ

 • Uygulama.
 • Uygulama.
 • Uygulama. (Arapça)
 • Uygulama.

tatbik etme

 • Uygulama.

tatbik etmek

 • Uygulamak.

tatbik olunma

 • Uygulanma.

tatbik-i hareket

 • Uygun hareket.

tatbikan / tatbîkan / تطبيقا

 • Uygulayarak. (Arapça)

tatbikat

 • Uygulamalar.

tatbiki / tatbîkî / تطبيقى

 • Uygulamalı. (Arapça)

teb'a

 • Uyruk, bir idarecinin yönettiği halk.

teba / tebâ

 • Uyma.

tebaa / تبعه

 • Uyruk, uyanlar.
 • Uyruk, teba. (Arapça)

tebaiyyet / tebâiyyet / تبعيت

 • Uyma, tabi olma. İtaat, inkıyad ve imtisal etme.
 • Uyma.
 • Uyrukluk. (Arapça)

tebaiyyeten / تبعية

 • Uyarak. (Arapça)

tebayün / tebâyün

 • Uymazlık, zıtlık.

tebe'an / تبعا

 • Uyarak. (Arapça)

tebean

 • Uyarak.

tegayür

 • Uymazlık.

tehallüf / تخلف

 • Uygunsuzluk, uymama. (Arapça)

tehalüf

 • Uymama, zıtlık.

tehcid

 • Uyutmak.

tekdir

 • Uyarma, azarlama.

tekdirat / tekdirât

 • Uyarmalar, azarlamalar.

temeddün / تمدن

 • Uygarlık. (Arapça)
 • Temeddün eylemek: Uygarlaşmak. (Arapça)

tenasüb / tenâsüb

 • Uygunluk.
 • Uygunluk.

tenasüplü

 • Uyumlu.

tenbih

 • Uyarma, nasihat.

tenbihat / tenbîhât / تنبيهات

 • Uyarılar, tembihler. (Arapça)

tenebbüh

 • Uyanmak. Kendine gelmek. Aklını başına getirmek.
 • Uyanış; filizlenip hayat belirtisi kazanma.
 • Uyanış.

tenevvüm

 • Uyuklama, pinekleme.
 • Uyuklama.

tenevvür-ü intibah

 • Uyanışdaki nurlanma, aydınlanma.

tenfiz

 • Uygulama, etkileme.

tensib / tensîb / تنسيب

 • Uygun görme.
 • Uygun görmek. Münasib kılmak.
 • Uygun görme.
 • Uygun görme. (Arapça)
 • Tensîb edilmek: Uygun görülmek. (Arapça)
 • Tensîb etmek: Uygun görmek. (Arapça)

tensip

 • Uygun görme, münâsip kılma.

tenvim / tenvîm / تنویم

 • Uyutmak. Hipnotize etmek. Birisini uyur bulmak.
 • Uyutma, uyuşturma.
 • Uyutma.
 • Uyutma. (Arapça)

tenvim edilen

 • Uyutulan.

tesehhüd

 • Uyanıklık.

tetabuk / tetâbuk / تطابق

 • Uygunluk.
 • Uyma, uygun düşme. (Arapça)
 • Tetâbuk etmek: Uymak, uygun düşmek. (Arapça)

tetabukat / tetâbukât

 • Uygunluklar.

tevafuk / tevâfuk / توافق

 • Uygunluk.
 • Uygun gelme. (Arapça)

tevafuk etme

 • Uygunluk, denk gelme.

tevafukat / tevâfukat / tevâfukât

 • Uygun düşmeler, denk olmalar.
 • Uygunluklar.

tevfik / توفيق / tevfîk / تَوْف۪يقْ

 • Uygun kılma, başarılı kılma.
 • Uygun kılma.

tevfik-i hareket

 • Uygun hareket.

tevfik-i hareket eden

 • Uygun davranışta bulunan.

tevfikan / tevfîkan

 • Uygun olarak.
 • Uygun olarak. Uyarak.
 • Uymakla.

teyakkuz / تيقظ / تَيَقُّظْ

 • Uyanıklık.
 • Uyanıklık, tedbir.
 • Uyanıklık.
 • Uyanıklık. (Arapça)
 • Uyanık olma.

tıbak

 • Uyum, uygunluk. İki zıt olayın ortak özelliğini ifade sanatı.

urret

 • Uyuz hastalığı.

vakıa muhalif / vâkıa muhalif

 • Uygun olmayan, olması gerekenden aykırılık gösteren.

vakt-i münasip

 • Uygun zaman.

vaziyet-i naimane / vaziyet-i nâimane

 • Uyku hali.

veçh-i muvafakat

 • Uygun yön.

vech-i muvafakat / vech-i muvâfakat / وَجْهِ مُوَافَقَتْ

 • Uygunluk yönü.

vech-i tatbik

 • Uygulama yönü, açısı.

veçh-i tatbik

 • Uygulama yönü.

vech-i tevfik

 • Uygunluk yönü.

vesnan

 • Uyuklayan, uykusu gelmiş olan.

vifak

 • Uyum.

yakaza / يَقَظَه / یقظه

 • Uyanıklık, dikkatli olma, uyku ile uyanıklık arasındaki hal.
 • Uyanıklık hali.
 • Uyanıklık.
 • Uyanıklık. (Arapça)

yakazaten / يَقَظَةً

 • Uyanık olarak.
 • Uyanık olarak.

yakza

 • Uyanıklık. Dikkatte olma.

yakzan / yakzân / يَقْظَانْ / یقظان

 • Uyanık.
 • Uyanık.
 • Uyanık.
 • Uyanık. (Arapça)

yakzaten

 • Uyanık olarak. Şuurlu ve dikkatli surette.

yoldaş-ı hüşyar

 • Uyanık yoldaş.

yorum

 • Uydurma bir kelimedir.