LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te utanma ifadesini içeren 76 kelime bulundu...

ar / âr / عار

 • Utanma.
 • Utanma, mahcubiyet. Utanılacak şey. Ayıp. Şiyb. Şerm. Haya.
 • Utanma.
 • Utanma, ar. (Arapça)

ar ü namus / âr ü namus

 • Utanma, haya ve namus.

arsız / ârsız

 • Bî-ar, utanmaz, arsız.

beza

 • Konuşmada açık saçıklık.
 • Hayasızlık, utanmazlık.

beziyy

 • Hayâsız, utanmaz kimse.

bi-ab / bî-ab

 • Susuz, kuru. (Farsça)
 • Donuk. (Farsça)
 • Rezil, utanmaz, hayasız. (Farsça)

bi-ar / bî-ar

 • Arsız, hayasız, utanmaz.

bi-şerm

 • Utanmaz. (Farsça)

bihaya / bîhayâ / بى حيا

 • Utanmaz, hayasız. (Farsça - Arapça)

bilahicap / bilâhicap

 • Utanmadan; açıkça.

bistah

 • Küstah, hayâsız, edepsiz, arsız, utanmaz adam. (Farsça)

büstah

 • Edebsiz, küstah, utanmaz. (Farsça)

cali'

 • Açık-saçık kadın. Hayasız kadın.
 • Utanmaz, utanması kıt olan adam.

çeşm-deride

 • Sıkılmaz, utanmaz, arsız. (Farsça)

dervah

 • Hastalıktan yeni kurtulan, iyice kendisine gelemeyen kimse. (Farsça)
 • Sağlam, metin, muhkem. (Farsça)
 • Doğru, asıl, gerçek. (Farsça)
 • Yiğitlik, cesaret, cesur olmak, şecaat. (Farsça)
 • Ayıp, utanma. (Farsça)
 • Sertlik, kabalık. (Farsça)

ebu-l iber

 • Utanmaz, edepsiz, hayasız adam.

edeb / ادب

 • Terbiye. (Arapça)
 • Utanma duygusu. (Arapça)
 • Edebiyat. (Arapça)

evsam

 • (Tekili: Vasm) Arlar, hayâlar, utanmalar.

fasıkımütecahir / fâsıkımütecâhir

 • Açıkça günah işlemekten utanmayan.

fazih / fazîh

 • Çirkin, fena.
 • Utanmaz, rezil.

hacalet / hacâlet / خجالت

 • Utanma. Utanç.
 • Utanma, utangaçlıkla şaşırma.
 • Utanma.
 • Utanma. (Arapça)

hacel / خجل

 • (Hacl) Utanma, sıkılma, hayâlılık.
 • Utanma.
 • Utanma. (Arapça)

hacil

 • Utanmış. Utanan. Utanmaktan yüzü kızaran.

haclet / خجلت

 • Şaşırma, acaibine gitme, taaccüb.
 • Utanma, arlanma.
 • Utanma. (Arapça)

hafer

 • Çok fazla utanmak.

halaat / halâat

 • Yüzsüzlük, utanmazlık, hayâsızlık.
 • Kötülüğünden dolayı ailesi ve cemaatı kendisinden ayrılan kimse.

hali'

 • Boşanmış erkek, zevcesini şer'an terketmiş adam. (Müennesi: Hâlia'dır.)
 • İtaatsız, isyan eden, utanmaz, kayıtsız, hayasız.
 • Kovulmuş.
 • Soyulmuş.

hali-ül-izar / halî-ül-izar

 • Yüzü yırtık.
 • Mc: Edepsiz, ahlâksız, utanmaz.

hamiyet

 • Gayret.
 • Nâmustan gelen gayretle utanma veya kızma.
 • İstinkâf etmek.
 • Mukaddesatı ve milletin haklarını, mâmus ve haysiyeti korumak hususlarında gösterilen gayret ve ihtimam hasleti. İman ve İslâmiyeti ve Hz. Peygamber'in (A.S.M.) Sünnet-i Seniyyesini ve din ve mücahede

harak

 • Korkudan veya utanmaktan dolayı dehşet içinde kalmak.

havf-ı ar / havf-ı âr

 • Utanma korkusu.

haya / hayâ / حيا

 • Hicab, utanma, edeb, ar, namus. Allah korkusu ile günahtan kaçınmak.
 • Utanma, sıkılma.
 • Ar, namus, edeb.
 • Günahtan kaçınma.
 • Utanma duygusu.
 • Utanma, âr, nâmus. Çirkin şeylerden sıkılma veya edebe uymayan bir şeyin meydana gelmesinden dolayı kalbde meydana gelen rahatsızlık.
 • Utanma hissi.
 • Utanma, haya, ar. (Arapça)

haya etme / hayâ etme

 • Terk etme, çekinme, utanma.

hayasız / hayâsız

 • Utanmaz, edepsiz.

hayasızlık / hayâsızlık

 • Utanmazlık.

hicab / hicâb / حجاب / حِجَابْ

 • Perde. Örtü. Hâil.
 • Utanma. Kendini kusurlu bilip insanlar arasından çekilmek.
 • Men'etmek.
 • Allah ile kul arasındaki perde.
 • Setretmek. Gizlemek.
 • Utanma, sıkılma.
 • Perde, hail, engel.
 • Sıkılma, utanma.
 • Perde, utanma.
 • Perde. (Arapça)
 • Utanma. (Arapça)
 • Utanma.
 • Utanma.

hicapsız

 • Utanmadan.

hilm ü haya / hilm ü hayâ

 • Yumuşaklık ve utanma duygusu.

hişmet

 • Hürmet. Heybet ve utanmak, istihyâ. Bozulup kalmak.
 • Gadap ve şiddet. Hiddet.

hıyre-çeşm

 • Kamaşık ve donuk gözlü. (Farsça)
 • Cesur, atılgan. (Farsça)
 • İnatçı, muannid. (Farsça)
 • Utanmaz, hayâsız, arsız. (Farsça)

humret

 • Utanma duygusundan dolayı yanaklarda oluşan kızarıklık; utanma.

humret-i hicab / humret-i hicâb

 • Hayâdan, utanmaktan hâsıl olan kırmızılık.

istihya / istihyâ / استحيا

 • Utanma, haya etme.
 • Diriltme, yaşatma.
 • Utanma.
 • Haya etme, utanma.
 • Utanma. (Arapça)

ıztına'

 • Sıkılma, utanma, kızarma.

kezzab-ı bi-hicab / kezzab-ı bî-hicab

 • Utanmaz ve hayâ etmez yalancı.

lul

 • (Luli) Utanmaz, hayasız ve namussuz kadın. (Farsça)
 • Nâzik ve zarif. (Farsça)
 • Şarkı söyleyip oynayan fahişe kadın. (Farsça)

mahcub / mahcûb / محجوب

 • Örtülmüş. (Arapça)
 • Utangaç. (Arapça)
 • Mahcûb etmek: Utandırmak. (Arapça)
 • Mahcûb olmak: Utanmak. (Arapça)

mahcubiyet

 • Utanma, utangaçlık.

mashara

 • Maskara, soytarı.
 • Tuhaflıklar yapan kimse.
 • Komik, gülünç.
 • Zevklenme, eğlenme.
 • Kepaze, utanmaz, rezil.

medar-ı hicap

 • Utanma sebebi.

müşan

 • Yüzsüz, utanmaz, sövücü kadın.
 • Bir cins hurma.

mütehettik

 • (Hetk. den) Yırtılan, tehettük eden.
 • Edebsiz, utanmaz. Hayasız.

na-daşt

 • Hayâsız, utanmaz. (Farsça)

neng / ننگ

 • Ayıp, utanma, hayâ etme. (Farsça)
 • Ün, şöhret, nam. (Farsça)
 • Ar, utanma. (Farsça)

perde yırtılmak

 • Hayasızlık etmek, utanmazlık.

perde-i hicap ve haya / perde-i hicap ve hayâ

 • Utanma ve çekinme perdesi.

perdeber-endaz

 • Perdeyi kaldırıp atan. (Farsça)
 • Utanmayı bırakan, sıkılmayan, utanmayan, hayâsız. (Farsça)

perdebirun

 • Utanmaz, açıksaçık konuşan. (Farsça)

perdebirunane / perdebirunâne

 • Sıkılmadan, utanmazcasına. Perdeyi kaldırırcasına. Edebsizce. (Farsça)

perdeder

 • Perde yırtan. Utanmaz, hayâsız. (Farsça)

rezil

 • Alçak, adi, utanmaz, hayâsız, soysuz.
 • Utanmaz, alçak.

sebeb-i hacalet / sebeb-i hacâlet

 • Utanmaya sebep olan şey.

selfa'

 • Bahadır. Kahraman ve cesâretli kimse.
 • Yüzsüz, utanmaz, hayâsız, kötü kadın.
 • Kuvvetli deve.

şerm / شرم

 • Utanç. Utanma. Hayâ etme. Hicab etme. (Farsça)
 • Utanç, utanma. (Farsça)

şinar

 • Ayıp.
 • Hayâ, utanma, âr.

tahaşi

 • Bir yana olmak.
 • Utanmak.
 • Sıkılmak.

teeddüb / تأدب

 • Edebli olma. Utanma. Çekinme. Edebini takınma.
 • Utanma, terbiye ile çekinme. (Arapça)
 • Teeddüb etmek: Utanmak. (Arapça)

teeddübat / teeddübât

 • (Tekili: Teeddüb) Edeblenmeler, çekinmeler, utanmalar.

tehettük

 • (Çoğulu: Tehettükât) (Hetk. den) Yırtılma.
 • Utanmazlık ve hayâsızlıkta aşırı derecede olma.

ubus

 • Çatık yüzlü. Abus.
 • Utanmaz kimse.

üstah

 • Edebsiz, hayasız, utanmaz kimse. (Farsça)

vakah

 • Katı yüzlü, utanmaz, hayırsız kimse.
 • Sağlam ve sert tırnak.

vakahat / vakâhat

 • Arsızlık. Utanmazlık. Katı yüzlülük. Açıklık ve saçıklık.
 • Pek sağlam ve metin.
 • Arsızlık, utanmazlık, küstahlık.
 • Arsızlık, utanmazlık.

vakih / vakîh

 • Hayâsız, utanmaz, edepsiz.

vekahat / vekâhat / وقاحت

 • Hayâsızlık. Utanmazlık. Edebsizlik.
 • Arsızlık, utanmazlık, hayasızlık. (Arapça)

vekahet / vekâhet

 • Hayâsızlık, utanmazlık, edebsizlik, yüzsüzlük.