LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Osmanlıca - Türkçe Sözlük'te usar ifadesini içeren 57 kelime bulundu...

bilakaydüşart / bilâkaydüşart

 • Kayıtsız şartsız.

enduh-güsar

 • Kederi yok eden. Gamı, sıkıntıyı gideren. (Farsça)

gamgüsar / gamgüsâr

 • Gam ve kederi def eden, teselli veren.

gamm-güsar / gamm-güsâr

 • Teselli veren, gam ve kederi defeden dert ortağı. Arkadaş. (Farsça)
 • Teselli veren, hüzün ve kederi defeden. (Farsça)

güsar

 • Yiyen, yiyici. İçen, içici manalarına birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Gam-güsar : Dert ortağı, arkadaş. (Farsça)

huşar

 • Avaz, ses.

husare

 • Arpa, buğday ve pirinç gibi hububâtın kabuğundan düşen parçalar.
 • Her kabuklu nesnenin, kabuğundan ayrılıp temizlenmesi.
 • Şirâ sıkıntısı.
 • Her nesnenin fenâsı.

huşare

 • Bir yere giderken bırakılan faydasız şeyler.
 • Her şeyin kötüsü.

istiare-i musarraha

 • (Açık istiare) Teşbihin iki temel unsurundan yalnız kendisine benzetilen ile yapılan istiare.Meselâ: Büyük âlimlere; ayaklı kütüphane veya yaşlı kimselere hayatının son baharında denilmesi gibi.

kusara

 • İsteğin ve arzunun son derecesi.

kusare / kusâre

 • Hususi hücre.
 • Gemilerde güvertelerin en üstündeki yarım güverte.
 • (Bak: KISRA)

mey-güsar

 • İçki arkadaşı. Birlikte içki içen. (Farsça)

müsar

 • Yükseğe kalkan toz.

müşar

 • (Şevr. den) İşaret olunan, işaretle gösterilen.

müşar-ü bil-benan

 • (Müşar-ü bil-benam) Parmakla gösterilen. (Gösterilen şeyin meşhur ve belli olduğundan kinayedir.)

musaraa

 • Pehlivanlık. Güreşmek. Güreşe tutuşmak.

müsaraa / müsâraa

 • (Çoğulu: Müsâraât) Acele etmek. Bir şeye doğru koşmak. Sür'atle teşebbüse geçmek.
 • Acele, teşebbüs.

musaraa etmek

 • Mücadele vermek, karşı koymak.

müsaraat

 • (Sür'at. den) Teşebbüs, girişme.
 • Sür'at ve acele etme.

müsaraaten

 • Sür'atli ve acele olarak.

musaraha

 • Aşikâr ve açık.

musarahaten

 • Aşikâr ve açık olarak.

müsaraka

 • (Bak: MÜSARAKAT)

müsarakat

 • (Sirkat. den) Hırsızlık, çalma.

müşarata / müşârata

 • Şartlaşma.
 • Şartlaşma, sözleşme. Nefs muhâsebesinin (nefsi hesâba çekmenin) ilk basamağı olup, Allahü teâlânın beğendiği işleri yapma, beğenmediklerinden sakınma ve âhirete hazırlanma husûsunda nefsle sözleşme.

müşare

 • Düşmanlık, adâvet, muhâsama.

musarea

 • Güreşçilik.

müsareat / müsâreat

 • İbâdetleri ve hayırlı işleri yapmakta acele etmek.

müşarebe

 • (şürb. den) Beraber içme.

müşarefe

 • Şan, şöhret ve şeref gibi hususlarda biriyle övünme.
 • Yükselme, yüksek yere çıkma.

müşareket / müşâreket

 • Birbirine ortak olmak, ortaklık. Beraber olup bir iş yapmak.
 • Gr: İkili tarafın da isteğini bildiren fiil.
 • Karşılıklı anlaşma, birbirini anlama.
 • Ortaklık.
 • Ortaklık, ortak olma.
 • Ortaklık.

müşareket babı

 • Fiilin iki veya daha fazla şahıs tarafından meydana geldiğini gösteren fiil kalıbı.

müşareme

 • Birbirinin başını yarmak.
 • Hediyeleşmek, atâ etmek.

müşareze

 • Çekişme, geçimsizlik, huysuzluk.

musari'

 • (Sar'. dan) Pehlivan, güreşçi.

müşarik / مشارک

 • (Şirket. den) Ortak, şerik. Bir işte birlikte bulunan.
 • Birlikte iş yapanlardan herbiri. Ortakların beheri.
 • Ortak. (Arapça)

müşariz

 • Huysuz, kavgacı, gürültücü.

musarra / مصرع

 • İki mısraı birbiriyle kafiyelendirilmiş beyit. (Arapça)

musarra'

 • Edb: İki mısra'ı da kafiyeli olan beyit. Bir mısra'ı kafiyeli olana "Müfred" denir.Musarra' beyte, gazel veya kasidenin baş tarafında bulunursa; matla; terci' ve terkib-i bentlerin arasında bulunursa; vâsıta tâbir olunur.

musarrah / مُصَرَّحْ

 • Açıklanmış, izah edilmiş.
 • Aşikâr, açık, açıkça, belli.
 • Açık, apaçık.
 • Açıklanmış.
 • Açıklanmış.

musarraha

 • Açık ve bütün ayrıntılarıyla anlatılmış.

musarrahan

 • Açık olarak. Sarih bir tarzda.

müsarre

 • Sürurlaşmak, sevindirmek.

müşarün ileyh

 • Kendine işaret edilen, ismi evvelce söylenmiş olan, sözü edilen.

müşarün-ileyh

 • Kendine işaret edilen. İsmi evvelce söylenmiş olan.

müşarünileyh / müşârünileyh / مشار اليه

 • Kendine işaret edilen, ismi evvelce söylenmiş olan, sözü edilen.
 • İşaret edilen, kendisinden söz edilen.
 • Anılan, adı geçen. (Arapça)

mutlık-ul üsara / mutlık-ul üsârâ

 • Esirleri salıveren, esirleri serbest bırakan.

nusara

 • (Tekili: Nasir) Yardımcılar.

nüsare

 • Saçılan şey.
 • Yemek döküntüsü.

nüşare

 • Kesilen ağaçtan dökülen talaş, yonga.

uşara

 • Uzunluğu on zira' miktarı olan.

üsara

 • (Bak: Üsera)

usare / usâre

 • Öz su, sıkılmış meyve suyu.
 • Vücud bezlerinden akan faydalı su. Sıkılmış şeylerden çıkan su. Öz su.
 • Özsu.

üsare

 • (Bak: Usare)

usare / usâre / عصاره

 • Özsuyu. (Arapça)

usare-i ineb

 • Üzüm suyu. Şıra.

usare-i mideviye

 • Mide suyu, mide salgısı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın