LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te umul ifadesini içeren 40 kelime bulundu...

baid

 • (Bu'd. dan) Uzak. Irak.
 • Umulmadık.

belki

 • Umulur, ihtimal, olabilir.
 • Hattâ.
 • Kat'iyyetle. Dahi. Şüphesiz.

eamm

 • Pek şumullü, daha umumi ve geniş.
 • Daha geniş, pek şümullü, en umumî.

fevaid-i me'mule / fevâid-i me'mule

 • Umulan faydalar.

fevkalme'mul

 • Umulmadık bir şekilde, beklenenin üstünde.
 • (Fevk-al me'mul) Ümidin fevkinde, Umulandan ziyade. Ümid edilmedik şekilde. Beklenmedik bir anda.

fevkalmemul

 • Umulanın, beklenilenin üstünde.

fevkalmêmul

 • Umulanın üstünde.

gayr-ı me'mul

 • Umulmadık. Beklenmedik. Birdenbire.

habt

 • Şiddetli vurmak. Önünü görmeyerek körcesine basıp yürümek.
 • Yanılmak, unutmak, hatâ etmek.
 • Fesada vermek.
 • Hiç umulmayan birisinden yardım istemek.
 • Cin çarpmak.

hilaf-ı me'mul / hilâf-ı me'mûl / خِلَافِ مَأْمُولْ

 • Umulanın aksine.

hilaf-ı memul / hilâf-ı memûl

 • Umulanın tersine, beklenin aksine.

hüsn-ü külli / hüsn-ü küllî

 • Bütün fertleri içine alan kapsamlı, şümullü güzellik.

ingımaz

 • Göz yumulma.

inhisar

 • Hasr olunma.
 • Tecavüz etmeme.
 • Bir iş veya malın idâresinin bir kişiye, bir ele bırakılması. Bir elden idâre. Bir şeye mahsus olup, başka şeye şümulü olmama. Yalnız bir şeye veya bir şahsa hasrolunma.

kaur

 • Çok derin.
 • Çöllerde, rüzgârların esmeleri sebebiyle yığılan kum tepeleri. Kumullar.

kena'

 • Parmakların sinirleri çekilip yumulmak.

küll

 • Hep, tüm, bütün. Çok. Cüz'lerden meydana gelen.Bütün cüzlerin şumul ve istiğrak üzere ifadeleri.

laalle

 • Arabçada olması mümkün şeyler için kullanılır. Ola ki, umulur, ümid edilir, umulur ki mânâlarınadır. Ümide veya endişeye delâlet eder.

mal-i zımar

 • Bir kimsenin mâlik olduğu halde, onlardan faydalanması kabil olmayan; başka tabir ile, elinden çıkıp galib-i hale nazaran bir daha eline girmeleri umulmayan mallar.

mazanne-i hayr

 • Kendisinden yalnız iyilik umulan kimse.

me'mul / me'mûl

 • Umulan, ümit edilen.
 • Umulan. Ümid edilen. Beklenilen.
 • Umulan, ümit edilen.

memul

 • Umulan, beklenilen.

mêmul / mêmûl

 • Umulan.

memul / memûl / مأمول

 • Umulan, beklenilen. (Arapça)

meşmul

 • (Şümul. den) Kaplanmış, şümullenmiş, etrafı çevrilmiş.
 • Bir şeyin içinde bulunan.

min-haysü-layahtesib

 • Hesab edilmedik ve umulmadık yerden veya kadar (mânasında).

mucibe-i külliye

 • Man: Müsbet ve umumi (şumüllü) olan kaziye.

muhtemel

 • Umulur, olabilir, olası.

muhtemelat

 • (Tekili: Muhtemel) Olabilir ve umulur şeyler. İhtimâl dahilindeki şeyler.

mürteca / mürtecâ

 • (Recâ. dan) Ümit ve rica olunan şey. Umulmuş olan.
 • Umulan.

müştemel

 • (Şümul. den) Bir şeyin içinde bulunan. Bir şeyin hâvi olduğu, içine aldığı, ihtivâ ettiği.

müsterca

 • (Reca. dan) Rica edilmiş, yalvarılmış.
 • Umulmuş, ümid edilmiş.

na-me'mul

 • Umulmadık, beklenmedik anda. (Farsça)

name'mul / nâme'mûl / نامأمول

 • Umulmayan, beklenmedik. (Farsça - Arapça)

nasfet

 • (Nasafet) İnsaf. Haklılık. Bir şeyin yarısını almak. Hakkaniyet. İnsanları, kanunların şümulüne girmeyen hakları te'min ve ifasına zorlayan fotri adâlet hissi.

rahimehullah

 • Daha çok Eshâb-ı kirâmdan başka İslâm büyüklerinden birisinin ismi anıldığı veya yazıldığında, söylenen ve yazılan, Allahü teâlâ ona rahmet eylesin mânâsına, duâ, hürmet ve saygı ifâdesi. İki kişi için rahimehumallah daha çok kimse için, rahimehumullah denir.

rümle

 • (Çoğulu: Ermal-Rumul) Siyah hat.

şemle

 • (Çoğulu: şümül) Kilim.
 • Az miktar su.

sürpriz

 • Beklenilmeyen bir anda meydana gelen ve şaşırtarak insanı sevindiren veya üzen hâdise. Umulmadık şey. (Fransızca)

teşmiyet

 • Aksırana karşı hayır ve bereketle duâ etmek. (Yerhamükümullâh: Allah size merhamet ve rahmet ihsan etsin) meâlinde dua etmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın