LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ula kelimesini içeren 41 kelime bulundu...

ark

 • Ulaşmak.

asal / âsal

 • Ulaştırma.

baliğ / bâliğ

 • Ulaşan, olgunlaşmış, yetişmiş, erişmiş.

destres / دسترس

 • Ulaşma, elde etmek. (Farsça)
 • Destres olmak: Ulaşmak, elde etmek. (Farsça)
 • Destres olunmak: Ulaşılmak. (Farsça)

dünüvv

 • Ulaşmak, yakın olmak.

dur-dest

 • Ulaşılması zor şey, erişilmesi güç şey. Uzak, uzun. (Farsça)

gaye-i maksat

 • Ulaşılmak istenen gaye, hedef.

hasıl eyleme

 • Ulaştırma, kavuşturma.

iblağ / iblâğ

 • Ulaştırma.

intikal

 • Ulaşma.

isal / îsal / îsâl / ا۪يصَالْ

 • Ulaştırmak, vâsıl etmek. Yetiştirmek.
 • Ulaştırma, eriştirme.
 • Ulaştırma, vardırma.
 • Ulaştırma.

isal edici / isâl edici

 • Ulaştırıcı.

isal etme / îsal etme

 • Ulaştırma, eriştirme.

isal etmek / îsal etmek

 • Ulaştırmak, eriştirmek.

lahık / lâhık

 • Ulaşan, eklenen.

leyt

 • Ulaşmak, varmak.

lühuk

 • Ulaşmak. Yaklaşmak. Sonradan yetişmek.

makrun

 • Ulaşmış, kavuşmuş.

mazhar buyurma

 • Ulaştırma, eriştirme.

mübaşir / mübâşir / مُبَاشِرْ

 • Ulaştıran, müjdeleyen.

muvasal / muvâsal

 • Ulaşan, kavuşan.

muvasala / muvâsala

 • Ulaşma, kavuşma.

nail / nâil

 • Ulaşan, erişen.

natm

 • Ulaştırmak, vardırmak.

peyk / پيك

 • Ulak. (Farsça)

peyvest

 • Ulaşma, vasıl olma, kavuşma. (Farsça)

ratk

 • Ulaşmak, yetişmek.

resan

 • Ulaştırı yağan yağmur.

resanende

 • Ulaştırıcı, getirici. (Farsça)

tebliğ / teblîğ / تَبْل۪يغْ

 • Ulaştırma, bildirme, ilâhî emirleri insanlara anlatma.
 • Ulaştırma, bildirme.

telak

 • Ulaşmak, varmak.

tesatül

 • Ulaşmak, varmak.

vasıl / vâsıl / واصل / وَاصِلْ

 • Ulaşan, erişen, kavuşan. Hakka vâsıl olan.
 • Ulaşmış, kavuşmuş.
 • Ulaşan, erişen, kavuşan.
 • Ulaşan, kavuşan, gelen. (Arapça)
 • Vâsıl olmak: Ulaşmak, kavuşmak. (Arapça)
 • Ulaşan.

vasıl olan

 • Ulaşan.

vasıl olma / vâsıl olma

 • Ulaşma, kavuşma.

vasıl olmak

 • Ulaşmak, varmak.

vassal / وصال

 • Ulaştıran, vasleden. Birleştiren.
 • Ulaştıran. (Arapça)

vekc

 • Ulaşmak, varmak.

velb

 • Ulaşmak, varmak.

vesait-i nakliye / vesâit-i nakliye

 • Ulaşım araçları.

vusul / vusûl / وصول / وُصُولْ

 • Ulaşma, erişme, varma, yetişme.
 • Ulaşma.
 • Ulaşma, gelme. (Arapça)
 • Vusûl eylemek: Gelmek, ulaşmak. (Arapça)
 • Ulaşma.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın