LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te uhlet ifadesini içeren 23 kelime bulundu...

emhal / emhâl / امهال

 • (Tekili: Mehl) Mehiller, mühletler, vâdeler, zamanlar, bir iş veya vazifenin yapılması için verilen fazla zamanlar.
 • Mühletler. (Arapça)

ihmal / ihmâl

 • Mühlet verme.

imdad

 • Yardım. Yardıma yetişmek. "Yetişin, kurtarın" mânasında da kullanılır.
 • Yardıma gönderilen kuvvet.
 • Vâdeyi uzatmak. Mühlet vermek.

imhal

 • Mühlet verme. Sonraya kalmasına müsaade etme.

imla

 • Doldurma, doldurulma.
 • Yazı yazma. (Dikte)
 • Bir dildeki kelime ve sözleri doğru yazma bilgisi.
 • Müddeti mühlet vererek uzatma.

inhimal

 • İhmal etme, önem vermeme.
 • Mühlet alma.
 • Göz yaşı dökme.
 • Ciddi bir şekilde çalışma, uğraşma.

inkıza'

 • (Kazâ. dan) Sonu gelip bitme. Tamam olma. Mühleti sona erme.

istimhal

 • (Mehl. den) Zaman isteme, mühlet isteme.

istinsa'

 • Veresiye isteme.
 • Borcunu ödeyebilmek için mühlet isteme.

med

 • Uzatma, çekme. Yayma ve döşeme.
 • Çoğaltmak.
 • Bir şeye dikkatlice bakmak.
 • Nihayet, son.
 • Sönmek. Bir şeyi söndürmek.
 • Yardım etmek, mühlet vermek.
 • Yâr ve yâver olmak.
 • Tarlaya fışkı ve gübre dökmek.
 • Sel suyu.

mehal

 • Süre, mühlet, vâde.
 • Korku yeri.

mehl

 • Vakit verme. Vâde. Mühlet. Bir işi belli bir zamana kadar te'hir etme.

muaccel

 • Acele olunmuş, ta'cil edilmiş, mühletsiz. Peşin. Va'desiz.

müeccel

 • Mühletli, peşin olmayan. Sonradan yapılmak üzere vakti belli olan. Te'cil edilmiş olan.

mühlet / مهلت

 • Tanınmış süre. (Arapça)
 • Mühlet vermek: Süre tanımak. (Arapça)

mümhil

 • (Mehl. den) Mühlet veren, bekleyen.

müstemhil

 • (Mehl. den) Belirli bir vakit ve zaman isteyen. Mühlet isteyen.

nazire

 • Mühlet vermek, tehir etmek.

sümme

 • Sonra, ba'dehu gibi mânalara gelen bir zarftır. Bazan istiâre olarak "vav" mânâsına da kullanılır.
 • Harf-i atıftır. Sonraki mânayı evvelkiyle bağlar veya tertib, mühlet iktizasını ifade eder.

temahül

 • Mühlet verme. Yavaş ve ağır davranma.

temettu'

 • (Çoğulu: Temettuât) Kazanma, kâr etme.
 • Kâr, fayda, menfaat.
 • Toplamak, cem'etmek.
 • Mühlet vermek.
 • Yoldaş olmak.

temhil

 • Sonraya bırakma. Mühlet verme.

tüede

 • Teenni etmek, acele etmeyip akıllıca davranmak.
 • Mühlet vermek.