LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ucuz ifadesini içeren 45 kelime bulundu...

asak

 • Ucuzluk.

bak'a / bak'â

 • Siyah beyaz alacalı koyun.
 • Belde ismi.
 • Ucuzluk ve biraz kıtlık olan yıl.

bedava

 • Parasız, meccanen, karşılıksız. (Farsça)
 • Mc: Çok ucuz. (Meselâ: Bunu bu fiata bedava almışsın, cümlesinde olduğu gibi.) (Farsça)

çarşaf

 • Yatağın üstüne serilen veya yorgana kaplanan bez örtü.
 • Kadınların kullandığı baştan örtülen, pelerinli eteklikli sokak elbisesi. Kadınların örtünmesi farzdır. Bu maksatla çarşaf ucuz, pratik, hafif olması ve zengin fakir herkesin kolayca sağlıyabilmesi bakımından yaygın olarak kulanı

ehatt

 • En ucuz, daha ucuz.
 • Daha cilâlı.

ehven / اهون

 • Daha aşağı. Daha ucuz. Bayağı. Adi.
 • Zararı az olan. En zararsız.
 • En zararsız, pek ucuz.
 • Çok ucuz. (Arapça)
 • Çok kolay. (Arapça)

ehveniyet

 • Ucuzluk, ehvenlik, daha hafif, daha zararsızlık.

ehya

 • Ucuzluk.
 • Ucuzluk, bolluk.

erhas

 • (Rahis. den) Pek ucuz.

erzan / erzân / ارزان

 • Pek ucuz.
 • Ucuz, değeri düşük, pahalı olmayan. (Farsça)
 • Lâyık, münâsib, muvafık, elyâk, şâyân, müstehak, uygun, yerinde. (Farsça)
 • Ucuz, pahalı olmayan.
 • Ucuz. (Farsça)
 • Yaraşır, layık. (Farsça)

erzani / erzanî / erzânî / ارزانى

 • Ucuzluk. (Farsça)
 • Lâyıklık, liyakat, münasiblik, muvafakat, uygunluk. (Farsça)
 • Ucuzluk. (Farsça)
 • Liyakat, yeterlilik. (Farsça)

ferahi / ferahî

 • Genişlik, bolluk. Ucuzluk. (Farsça)

gazra

 • Ucuzluk.
 • Hayır.
 • Özlü balçık.

hasib / hasîb

 • Cömert kimse. Hayır sahibi ve eli açık adam.
 • Bolluk yer, ucuzluk.

hatt

 • Bir şeyi yukarıdan aşağıya indirmek.
 • Ucuzlatmak.
 • Cilâ vurmak.
 • Bırakmak.

haya

 • Yağmur.
 • Ucuzluk.

hazb

 • Hayvanın memesi şişip emziğinin deliklerinin dar olması.
 • Ucuz olmak.

hısb

 • Ucuzluk, bolluk.

ihsab

 • Ucuzlama, fiattaki azalma.

irhas

 • Fiat indirmek, ucuzlatmak.

irtihas

 • Ucuz saymak veya sayılmak.

istinkas

 • Bir şeyin fiatını düşürmeye çalışma, ucuzlatmağa uğraşma.

istirhas

 • Bir şeyi ucuz görme, ucuz sayma.

kelepir

 • Çok ucuz ele geçen. Zahmetsiz, ücretsiz.
 • Üvey evlât. Evlâtlık.
 • Zahmetsiz, ücretsiz, çok ucuz ele geçen.

mebzul / mebzûl / مَبْذُولْ

 • Bol. Çok sarf olunan. Ucuz.
 • Bol, çok, ucuz.
 • Bol, ucuz.

mebzuliyet / mebzûliyet

 • Bolluk, çokluk, ucuzluk.

mebzuliyet-i mutlaka

 • Sınırsız bir bolluk, ucuzluk.

mebzuliyyet

 • Ucuzluk. Bolluk.

meraa

 • Ucuzluk.

meri'

 • (Çoğulu: Emrâ-Emru) Otu çok olan yer.
 • Ucuzluk olan yer.

mernea

 • Ucuzluk.

mevk

 • Bir şeyin ucuz olması.

mikail aleyhisselam / mîkâil aleyhisselâm

 • Dört büyük melekten biri. Ucuzluk, pahalılık, kıtlık, bolluk yapmak, ferah ve huzûr getirmek ve her maddeyi hareket ettirmekle görevli melek.

mübtezel

 • (Bezl. den) Pek bol ve ucuz. Değersiz.
 • Hor kullanılan. Ortaya düşmüş olan.
 • Bol, ucuz, değersiz.

mürtehis

 • Ucuz sayan. İrtihas eden.

müsterhis

 • (Ruhs. dan) Ucuz sayan.

rahis

 • Ucuz, yumuşak elbise.
 • Ansızın ölüm.

rehaset

 • Tazelik, yumuşaklık, incelik.
 • Ucuzluk.
 • Bir işi gevşek tutma.

rif

 • (Çoğulu: Eryâf) Mâmur, bayındır yer.
 • Ekini bol ve ucuz olan yer.

ruhs

 • Ucuzluk.
 • Hafif pahalı olmak.

tehvin

 • (Hevn. den) Kolaylaştırma.
 • Ucuzlatma. Ucuzlatılma.
 • Alçaltma. Alçaltılma.
 • Cevr ve hakaret eylemek. Saymamak. Hakir görmek.

terahhus

 • İzinli ve müsaadeli olma. Ruhsat bulma.
 • Ucuzlama.

terehhus

 • Müsaade, ruhsat bulma.
 • Ucuzlama.

vasile / vasîle

 • Geniş yer.
 • Ucuzluk.
 • İmaret.

verh

 • Hamâkat, ahmaklık, bilmezlik.
 • Ucuz et.