LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Osmanlıca - Türkçe Sözlük'te ubet ifadesini içeren 16 kelime bulundu...

cezb-i rutubet

 • Nemi çekme.

gaybubet / gaybûbet / غيبوبت / غَيْبُوبَتْ

 • Gayıplık, hazırda olmayıp başka yerde olma.
 • Göz önünde olmayış, yokluk.
 • Görünmeme, orada bulunmama.
 • Bulunmama, yokluk. (Arapça)
 • Göz önünde olmama, kaybolma.

mahbubetün li-zatiha / mahbubetün li-zâtihâ

 • Zâtı için sevilen. Kendi zâtında sevgili olan.

mahbubetün lizatiha / mahbûbetün lizâtihâ

 • Bizzat sevilen.

mana-yı ukubet / mânâ-yı ukubet

 • Ceza mânâsı, özü, asıl maksadı.

mübettel

 • Islanmış.
 • Çok güzel olan.

rutubet / rutûbet / رطوبت

 • Yaşlık, nem, ıslaklık.
 • Havadaki veya yapı içindeki nem.
 • Nemlilik, ıslaklık.
 • Nem, ıslaklık.
 • Nem. (Arapça)

rutubet-i havaiye / rutubet-i havâiye

 • Havanın rutubeti, nemi.

su'ubet / su'ûbet / صعوبت

 • Güçlük. (Arapça)

suubet / suûbet

 • Zorluk, güçlük.
 • Zorluk.
 • Zorluk, güçlük.
 • Zorluk, güçlük.

suubetli / suûbetli

 • Zor.
 • Zor.

ta'zir-i ukubet

 • Mükellef bir şahıs tarafından irtikâb olunup da şer'an muayyen bir cezası bulunmayan bir suçtan dolayı ukubeten yapılan ta'zirdir. Mücrimin bu hususta müslim ile gayr-i müslim; hür ile âbid; erkek ile kadın olması müsavidir.

tecrübeten

 • Deneyimle.
 • Tecrübeyle.

ukubet / ukûbet / عقوبت

 • (Çoğulu: Ukubât) İşkence, azab, eziyet.
 • Ceza.
 • Ceza, azap, işkence, eziyet.
 • Ceza. (Arapça)
 • Ukûbet bulmak: Cezalandırılmak. (Arapça)

uzubet / uzûbet / عذوبت / عزوبت

 • Tatlılık, şirinlik.
 • Tatlılık. (Arapça)
 • Şirinlik, alımlılık. (Arapça)
 • Bekarlık. (Arapça)

uzubet-i lisan / uzubet-i lisân

 • Tatlı dillilik. Dil tatlılığı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın