LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te uğurlu ifadesini içeren 42 kelime bulundu...

ashab-ı meymene

 • Uğurlu kişiler, iyi kimseler.

ashab-ı yemin

 • Uğurlu, meymenetli kimseler.

bereket

 • Bolluk. Çokluk. Feyiz. Cenab-ı Hakk'ın lütfu, ihsanı. Uğurluluk. Meymenet, saadet.

bil-hayr

 • Uğurlu olarak, hayırla.

eşref-i saat

 • Saatlerin şereflisi. Uğurlu ve işlerin rast gittiği, dua ve dileklerin kabul edildiği an.

eyamin

 • (Tekili: Eymen) Pek hayırlı, uğurlu olanlar. En yümünlü.

eymen

 • En meymenetli. En uğurlu. Sağ taraf.

ferhunde

 • Mes'ut, saadetli, mutlu, mübarek. Uğurlu. (Farsça)

ferhunde-pay / ferhunde-pây

 • Ayağı uğurlu olan. (Farsça)

ferhundegi / ferhundegî

 • Mes'utluk, mutluluk, mübareklik, kutluluk. Uğurluluk. (Farsça)

ferruh

 • Mübarek, kutlu, uğurlu. (Farsça)

ferruh-fal / ferruh-fâl

 • Bahtı açık, şanslı, talihli, uğurlu.Ferruhî : f. Mübareklik, uğurluluk, meymenet. (Farsça)

ferruh-zad / ferruh-zâd

 • Mübarek evlât, uğurlu çocuk. (Farsça)
 • Hayırlı, kutlu, mübarek. (Farsça)

firuz

 • Said, hurrem, saadetli, uğurlu, muzaffer, mansur.

firuz-baht

 • Şanslı, uğurlu. (Farsça)

hoşkadem

 • Uğurlu ayağı olan, ayağı uğurlu. (Farsça)

huceste

 • Saâdetli, mutlu. Hayırlı, uğurlu, meymenetli. (Farsça)

hüceste

 • Uğurlu, mübârek, mes'ud. (Farsça)

huceste / خجسته

 • Kutlu, uğurlu. (Farsça)

huceste-hisal

 • Güzel huylu, tabiatı uğurlu. (Farsça)

huceste-re'y

 • Reyi, fikri ve düşüncesi isabetli ve uğurlu.

hümayun

 • Padişaha ait. (Farsça)
 • Mübarek. Kutlu. Uğurlu. Âlî. (Farsça)
 • Kuvvetli. (Farsça)

irmegan

 • Saadet. İkbal, mutluluk, uğurluluk. (Farsça)
 • Terbiye eden, mürebbi. (Farsça)

istis'ad

 • (Sa'd. dan) Uğurlu sayma. Mes'ud nazarıyla bakma.

meyamin

 • (Tekili: Meymun) Bereketliler, uğurlular.
 • Maymunlar.

meymene

 • Sağ kol, sağ taraf.
 • Meymenet, yümn-ü bereket. Bereket. Kuvvetlilik. Uğurluluk. Kutluluk.

meymun / meymûn / ميمون

 • Bereketli, uğurlu. Kuvvetli. Kutlu.
 • Uğurlu, kutlu.
 • Uğurlu. (Arapça)

mübarek / mübârek

 • İlâhi hayrın bulunduğu şey. Bereketlenmiş, çoğalmış. Bereketli, uğurlu. Hayırlı. Mes'ud.
 • Beğenilen, kendisine kızılan ve şaşılan kimse veya şey.
 • Bereketli, hayırlı, uğurlu.

mübarekiyet

 • Uğurluluk, hayırlılık.

müstes'ad

 • (Sa'd. dan) Uğurlu sayılan veya uğurlu sayılmış.

müstes'id

 • Uğurlu sayan.

müteberrik

 • (Bereket. den) Mübarek sayılan, teberrük eden, uğurlu.

müteyemmen

 • (Yümn. den) Uğurlu, meymenetli, mübarek.

nefes-i mübarek

 • Bereketli, uğurlu nefes.

piruz

 • Uğurlu, hayırlı. (Farsça)

piruzi / piruzî

 • Uğurluluk, hayırlılık. (Farsça)

sa'd

 • Uğur, uğur getiren şey, iyilik, mübareklik, kuvvetlilik.
 • Kutlu, uğurlu.

saat-i muhtar

 • Uğurlu vakit.

teberrüken

 • Uğurlu ve mübarek olarak. Bereket mevzuu ederek.

tefe'ül

 • Fal açmak, bazı olayları uğurlu saymak, olacak şeyleri tahmin etmek.
 • Fal açmak.
 • Bazı hâdiseleri, tevafukları uğurlu saymak. Meselâ: Bir kitabı rast gele açarak ilk tevafuk eden yeri okuyup ona dikkat ederek onu uğurlu ve esas bir ders sayma gibi.
 • Olacak şeyi tahmin etmek. (Zıddı: Teşe'üm)

teyemmün

 • Uğur sayma. Bir şeyle teberrük eylemek. Bir şeyi mesut ve uğurlu saymak.
 • Ölüyü kabirde sağ yanına yatırmak.
 • "Ben Yemenliyim" demek.

yümni / yümnî / یمنى

 • Uğura, berekete ait. Uğurlu.
 • Uğurlu. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın