LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te tutuş ifadesini içeren 55 kelime bulundu...

ateş-efruz / ateş-efrûz

 • Ateş yakan, ateş tutuşturan. (Farsça)

bedil

 • Bir şeyin mukabili, karşılığı.
 • Tutuşulan bir bahiste yenilen veya aldananın vereceği şey.
 • (Çoğulu: Ebdâl) Sâlih kişi.

beşel

 • İki kimsenin birbiriyle tutuşması. İki şeyin birbirine sarılması. (Farsça)
 • Beşelîden masdarından emir ki; asıl, sarıl, mânâlarına gelir. (Farsça)

cansuz

 • Can yakıcı, yürek tutuşturan. (Farsça)

dıram

 • Ateşin alevlenmesi.
 • Ateşin alevi.
 • Odun parçası, tahta parçası (tezcek ateş tutuşup alevlenir.)

efruhte

 • Şu'lelenmiş, parlamış, ziyalanmış, nurlanmış, ışıklanmış, aydınlanmış. (Farsça)
 • Yanmış, tutuşmuş. (Farsça)

efruz

 • (Efruhten: Tutuşturmak, ziyalandırmak mastarının emir kökü) Şule. Aydınlatıcı. Parıltı. (Farsça)

gırajova ateşi

 • Tar: Eskiden kale müdafaalarında hücum edenlere karşı ve deniz savaşlarında düşman gemilerini tutuşturmak için kullanılan ve su ile sönmeyen bir cins ateş. Balmumu, kükürt, ispirto, kâfuru karmasından ibarettir. Bu ya doğrudan doğruya tutuşturulur veya buna batırılmış yuvarlak yün parçaları ateşlene

harık

 • Yakan, yakıcı. Yanan, tutuşmuş. Ateş, od.

ictira'

 • (Cür'a. dan) Suyu soluk almadan birden içme.
 • Ağacı bir tutuşta kırma.

ihtirak

 • Yanmak, tutuşmak, yanıp kül olmak.
 • Koz: Bir gezegenin güneşe yaklaşması.

ikad

 • Ateş yakma, tutuşturma.

ilhab

 • Tutuşturma, alevlendirme.
 • İltihaplandırma, şişirip kızartma.

iltihab

 • Alevlenme, tutuşma.

iltihab-ı ezhan / iltihâb-ı ezhân

 • Zihinlerin uyanıp alevlenmesi, tutuşması.

iş'al / iş'âl

 • Şulelendirmek. Yaymak, alevlendirmek. Tutuşturmak. Parlatmak. Şiddetlendirmek.
 • Tutuşturma.

iş'al edilen / iş'âl edilen

 • Yakılan, tutuşturulan.

iştial / iştiâl / اشتعال

 • Tutuşma. Parlama. Alevlenme.
 • Mc: Şiddetlenme.
 • Tutuşma, parlama.
 • Alevlenme, tutuşma.
 • Alevlenme, yalazlanma, parlama, tutuşma. (Arapça)

iştialat / iştialât

 • (Tekili: İştial) Parlamalar, alevlenmeler, yanmalar, tutuşmalar.
 • Mc: Şiddetlenmeler.

istikad

 • Yakma, ateşi tutuşturma.

istira'

 • İki tâne odun parçasını birbirine sürte sürte tutuşturma.
 • Çakmak taşında ateş çıkartma.

ızram

 • Ateşi tutuşturma, ateşi alevlendirme.

kumar

 • Para veya başka bir menfaat karşılığı oynanan oyun; birkaç kimsenin aralarında para veya mal toplayarak piyango çekip, isâbet etmeyenlerin isâbet edenlere mal veya para vermek için sözleşme veya para ile kazanmak için tahminde bulunma, toto. Karşılık lı para veya mal koyarak bahse tutuşma.

kundak

 • Küçük çocukları sıkı bağlamaya yarıyan bezler takımı.
 • Yangın çıkarmak için bir yere sokulan, tutuşturulmuş yağlı bez çıkısı.

lühab

 • Ateş alevlenmek.
 • Işıklanmak, şule vermek.
 • Ateşi yakıp tutuşturmak.

minkab

 • Delecek âlet. Ateş yakmak ve tutuşmak.

muhterik

 • Yanıp tutuşan.

mültehib

 • (Lehb. den) Alevlenmiş, tutuşmuş.
 • İltihablı, kızarmış, şişmiş.

musaraa

 • Pehlivanlık. Güreşmek. Güreşe tutuşmak.

müştail

 • (Şa'l. den) Yanan, tutuşan, alevlenen.

mütese'ir

 • Çok yanmış ve tutuşmuş ateş.

mütevakkıd

 • Tutuşan, tutuşup yanan.

nar-ı mukade / nâr-ı mûkade

 • Tutuşturulmuş ateş.

nariyye

 • Nar ile alâkalı, nara mensub. Ateşten, yanıp tutuşur, patlar olan şey.

neft

 • Neft yağı. Çam gibi bazı ağaçlardan çıkarılan, tutuşabilen bir yağdır ve boyacılıkta vesair sanayide kullanılır.

nur-u çırağ-ı yezdan / nur-u çırâğ-ı yezdan

 • Cenâb-ı Hakkın nurunun çırası, Allah'ın nuruyla tutuşmuş, aydınlatan bir çıra.

pürnar / pürnâr

 • Tutuşmuş, yanan.

şiddet-i iltihab

 • Şiddetli bir şekilde tutuşma.

şu'legir

 • Tutuşan, alevlenen, alev alan. (Farsça)

suhte

 • Yanmış, tutuşmuş. Yanık. (Farsça)
 • (Çoğulu: Suhtegân) Softa. Medrese talebesi. (Farsça)

suz

 • (Suhten: Yanmak mastarından) "Yakan, yakıcı, yanmak, tutuşmak" mânâlarına gelerek mürekkeb kelimeler yapar. (Farsça)
 • Yanma, tutuşma. Ateş. Sıcaklık. (Farsça)

suzi / suzî

 • Yanma ile, tutuşma ile ilgili. (Farsça)

te'cic

 • Tutuşturup alevlendirme.

teeccüc

 • Tutuşma, alevlenme.

telehhüb

 • (Leheb. den) Alevlenme, tutuşma, alevlenip yanma.
 • İltihap.

telhib

 • (Çoğulu: Telbihât) (Leheb. den) Alevlendirme, tutuşturma.

teş'il

 • (Şu'l. den) Parlatma. Tutuşturma, alevlendirme.

teşa'ul

 • (şu'l. den) Parlama, tutuşma.

tesafuh

 • Elele tutuşma.

tevakkud

 • Tutuşup yanma.

tevkid

 • Ateş tutuşturma.

vakad

 • (Ateş) yanmak ve tutuşmak.

vakd

 • (Vakdân) Ateşin yanması, tutuşması.

vukud

 • Ateş alıp yanma. Tutuşma.

yemin

 • Sözü Allah'ı (C.C.) zikrederek kuvvetlendirmek. Kasem.
 • El tutuşarak, Allah'a bağlılıklarını bildirerek, Allah'a ve birbirlerine söz vererek ahitleşmek.
 • Mübarek.
 • Sağ taraf, sağ el.