LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te tut kelimesini içeren 91 kelime bulundu...

asen

 • Tütün, duhan.

bajurnal / bâjurnal / باژورنال

 • Tutanak ile. (Farsça - Fransızca)

bamazbata / bâmazbata / بامضبطه

 • Tutanak ile. (Farsça - Arapça)

behur

 • Tütsü. (Dilimizde buhur şeklinde kullanılır)

bidare

 • Tutkun, âşık, düşkün. (Farsça)

buhur / buhûr / بخور

 • Tütsü.
 • Tütsü. (Farsça)

buhur-dan / buhur-dân

 • Tütsülük. (Farsça)

buhurdan / بخوردان

 • Tütsülük, tütsü kabı. (Farsça)

duçar / dûçar

 • Tutulmuş, yakalanmış.

duhh

 • Tütün.

esaret / esâret / اسارت

 • Tutsaklık. (Arapça)

esir / esîr / اسير

 • Tutsak. (Arapça)

esiran / esîrân / اسيران

 • Tutsaklar. (Arapça - Farsça)

evrak-ı tevkifiye

 • Tutuklanmayı gerektiren belgeler.

farza / farzâ / فرضا

 • Tut ki, diyelim ki. (Arapça)

garam / garâm / غرام

 • Tutku, aşk. (Arapça)

gira-gir / gîra-gir

 • Tutan tutana. (Farsça)

giriftar / giriftâr / گِرِفْتَارْ

 • Tutulmuş. Yakalanmış. (Farsça)
 • Tutulmuş, yakalanmış.
 • Tutulmuş.
 • Tutulmuş.

giriftar olan

 • Tutulan, yakalanan.

hapishane / حبس خانه

 • Tutukevi, mahpushane. (Arapça - Farsça)

hubse

 • Tutuk mânâsına bir isim.

ibtila / ibtilâ / ابتلا

 • Tutkunluk, müptelalık, düşkünlük. (Arapça)

ictimar

 • Tütsülenme, buhurlanma.

iktisad / iktisâd / اِقْتِصَادْ

 • Tutumluluk.
 • Tutum, harcamada aşırıya kaçmama, ekonomi.
 • Tutumlu olma.

iktisat

 • Tutumluluk.

iktisatçı

 • Tutumlu kimse.

iktisatsızlık

 • Tutumlu olmamak.

iktiyad

 • Tutup götürme veya götürülme.

inhisaf

 • Tutulma.

inkıbaz / inkıbâz

 • Tutulma, tutukluk.
 • Tutukluk.

inkisaf

 • Tutulma.

iş'al / iş'âl

 • Tutuşturma.

iştial / iştiâl

 • Tutuşma, parlama.

kabız / kâbız

 • Tutan, sıkan, kavrayan.

kabz / قبض

 • Tutma, alma, tutukluk.
 • Tutma, kavrama. (Arapça)

keramet-i iktisadiye

 • Tutumlu olmanın ortaya çıkardığı keramet.

kuvve-i iktisadiye

 • Tutumluluk, iktisat gücü.

lakişe / lâkişe

 • Tutmaç aşı.

lut'e

 • Tutmaç aşı.

mahpus

 • Tutuklu.

mazbata / مضبطه

 • Tutanak.
 • Tutanak. (Arapça)
 • Mazbata tanzim etmek: Tutanak düzenlemek. (Arapça)

mazbut / mazbût

 • Tutulan, derli toplu.

meblağ

 • Tutar, miktar.

meclub / meclûb

 • Tutkun, aşırı bağlı.

meclubiyet

 • Tutkunluk, meclubluk.

meclup / meclûp

 • Tutkun, aşırı bağlı.

meftun / meftûn / مفتون / مَفْتُونْ

 • Tutkun, düşkün.
 • Tutkun, vurgun.
 • Tutkun.
 • Tutkun, aşık. (Arapça)
 • Meftûn etmek: Aşık etmek. (Arapça)
 • Meftûn olmak: Aşık olmak, tutulmak. (Arapça)
 • Tutkun.

meftun olma

 • Tutulma, bağlanma.

meftuniyet / meftûniyet / مفتونيت / مَفْتُونِيَتْ

 • Tutkunluk. Aşıklık.
 • Tutkunluk, vurgunluk.
 • Tutkunluk. (Arapça)
 • Tutkunluk.
 • Tutkunluk.

mevkufen

 • Tutuklu olarak.
 • Tutularak, durdurularak.

mevkufiyet

 • Tutukluluk.

muhafazakar / muhafazakâr / محافظه كار

 • Tutucu. (Arapça - Farsça)
 • Tutucu. (Arapça - Farsça)

muhafazakarlık / muhafazakârlık

 • Tutuculuk. (Arapça - Farsça - Türkçe)

muktesid / مقتصد

 • Tutumlu, iktisatlı.) (Arapça)

muli'

 • Tutkun, düşkün, ihtiraslı.

mümsike

 • Tutan, yapışan.
 • Tutan, yapışan, sıkı tutan.
 • Tutan güç, tutucu güç.

müncezib

 • Tutulmuş.

münkesif

 • Tutulmuş.

mutaassıb

 • Tutucu, bağnaz, körü körüne bağlanan.

mutaassıbane / mutaassıbâne

 • Tutucu, inanç ve geleneklerine aşırı derecede sahip çıkarak.

mütevakkıd

 • Tutuşan, tutuşup yanan.

nar-ı mukade / nâr-ı mûkade

 • Tutuşturulmuş ateş.

pürnar / pürnâr

 • Tutuşmuş, yanan.

şevaz

 • Tütünsüz ateş.

şeyda / şeydâ

 • Tutkun.

şu'legir

 • Tutuşan, alevlenen, alev alan. (Farsça)

taht-ı tevkif / taht-ı tevkîf / تَحْتِ تَوْق۪يفْ

 • Tutuklama altında.

taht-ı tevkife alınmak

 • Tutuklanmak.

te'cic

 • Tutuşturup alevlendirme.

teeccüc

 • Tutuşma, alevlenme.

temadi-i mevkufiyet / temâdi-i mevkufiyet

 • Tutukluluğun devam etmesi.

temessük

 • Tutunma, yapışma.

tevakkud

 • Tutuşup yanma.

tevkif / tevkîf / تَوْق۪يفْ

 • Tutuklama.
 • Tutuklama.

tevkif etmek

 • Tutuklamak.

tevkifat

 • Tutuklamalar.

tevkifhane / tevkifhâne

 • Tutukevi, hapishane.

tevkifname

 • Tutuklama metni, yazısı.
 • Tutuklama yazısı.

tiryaki

 • Tutkun, bağımlı.

urve

 • Tutulacak yer, kulp.

urvet-ül-vüska / urvet-ül-vüskâ

 • Tutunulacak en sağlam kulp.
 • İslâmiyet veya Kur'ân-ı kerîm.
 • Dinde güvenilir, kendisine uyulacak büyük âlim mânâsına, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin üçüncü oğlu olan Muhammed Ma'sûm-i Fârûkî'nin lakabı.

üsera / üserâ / اسرا

 • Tutsaklar, esirler. (Arapça)

zabıt

 • Tutanak.

zabıt varakası / ضَبِطْ وَرَقَه سِي

 • Tutanak.

zabıtname / zabıtnâme / ضَبِطْنَامَه

 • Tutanak.
 • Tutanak.

zabt / ضَبْطْ

 • Tutanak.

zabtname / zabtnâme / ضبط نامه

 • Tutanak, zabıt yazısı. (Arapça - Farsça)

zabturabt

 • Tutma ve bağlama, disiplin.

zapt

 • Tutma, alma, yazma.

zaptedilen

 • Tutulan, ele geçirilen.

zaptetmek

 • Tutmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın