LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te topluca ifadesini içeren 17 kelime bulundu...

ale-l-icmal

 • Toplu olarak, topluca.

alelicmal / alelicmâl / على الاجمال

 • Topluca. (Arapça)

arz-ı mahzar

 • Bir işin yapılması için, yüksek bir mevkiye halk tarafından topluca verilen dilekçe.

bilicma

 • Üstünde birleşmekle, topluca.

hatme-i hacegan / hatme-i hâcegân

 • Nakşi tarikatı mensublarının fikri ve nazarı mâsivadan tecerrüd ederek, topluca muayyen dua ve zikirlerini sonuna kadar okumaları. (Farsça)

hatme-i nakşiye

 • Nakşî tarikatında belli kurallar çerçevesinde topluca icra edilen bir zikir ve dua biçimi.

icmaen / icmâen

 • Topluca, birleşerek.

icmakarane / icmâkârâne

 • Fikir birliği ederek, topluca.
 • Topluca.

inzal / inzâl

 • İndirmek.
 • Kur'ân-ı kerîmin, Ramazân-ı şerîf ayında Kadir gecesinde Levh-i mahfûzdan, dünyâ semâsındaki Beyt-ül-izze denilen makâma bir defâda, topluca indirilmesi.

kervan / kervân

 • Topluca yolculuk edenler kafilesi.

kışla

 • Askerlerin topluca barındığı büyük yapı; askerî birliklere ait bina.

mecmu'

 • Bütün, hepsi. Topluca. Yığılmış. Cem' olunmuş. Bir araya getirilmiş şey.

müctemi'

 • Toplu. Topluca. Bir araya gelmiş. Hepsi.

müctemian / müctemiân

 • Toplu olarak. Topluca. Hepsi birden.
 • Topluca, beraber.
 • Topluca.

tegayüb

 • Birkaç kişinin topluca kaybolması.

terviye günü

 • Zilhicce ayının sekizinci günü. Arefe'den önceki gün. Hacıların sabah namazını kıldıktan sonra, topluca Mekke'den Minâ'ya doğru hareket ettikleri gün.

topyekun / topyekûn

 • Topluca, tamamıyla.