LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te tilki ifadesini içeren 34 kelime bulundu...

ankas

 • Erkek tilki yavrusu.

birr

 • Temizlik.
 • Günahtan çekinmek.
 • Takvâ.
 • İn'âm ve ihsan etme.
 • Amel-i sâlih, iyi amel.
 • Koyunu sevketmek.
 • Gönül, kalb.
 • Tilki yavrusu.
 • Fâre.

dagv

 • Kedi veya tilki çağırmak.

dimne

 • Tilki. (Farsça)

duga'

 • Kedi miyavlaması.
 • Tilki sesi.
 • Zelil, hakaret görmüş kimsenin sesi.

ebu-l husayn

 • Tilki.

ebu-n necm

 • Tilki.

fenat

 • (Çoğulu: Fenevât) Tilki üzümü.
 • Vahşi sığır.

heytal

 • Tilki.

hicris

 • Tilki eniği.

istiare-i mutlaka

 • (Temlihiye veya tehekkümiye) Edb: Şaka, lâtife veya alayı içine alan bir istiaredir. Meselâ: Tilkinin eşeğe "gelsem olmaz mı huzura, a benim aslanım" demesi gibi... (Edb.S.)

ken'

 • (Çoğulu: Kün'ân) Tilki eniği.
 • Cem'etmek, toplamak.
 • Yakın olmak.
 • Mülâyemet.
 • Alçaklık yapmak.
 • Firar, kaçmak.

küta'

 • (Çoğulu: Küt'ân) Tilki eniği.
 • Kötü adam.
 • Tamamlanmak, toplanmak.

me'kum

 • Tilki ve tavşan ini ve yatağı.

meka

 • (Çoğulu: Emkâ) Tilki, tavşan ve bunlara benzer hayvanlar.
 • Canavarların inleri ve yatakları.

mesa'lebe

 • Tilkisi çok olan yer.

muaviye

 • Tilki eniği.

neyfak

 • Tilki derisinden olan kürk.

rebrak

 • Tilki üzümü.

rubah / rûbah / روباه

 • (Rubeh) Tilki. (Farsça)
 • Mc: Kurnaz, hilekâr. (Farsça)
 • Tilki. (Farsça)

rubeh / rûbeh / روبه

 • Tilki. (Farsça)

rubehane

 • Kurnazca, tilkicesine. (Farsça)

rubehi / rubehî

 • Kurnazlık. Tilkilik. (Farsça)

sa'leb / ثعلب

 • (Çoğulu: Seâlib) Tilki.
 • Süngü demirinin ağaç geçirecek yeri.
 • Tilki. (Arapça)

saalib

 • (Sa'leb.C.) Tilkiler.

saydani

 • Bir küçük canlı.
 • Tilki.
 • Mülk.

semsem

 • Tilki.
 • Bir yerin adı.

sevleb

 • (Çoğulu: Sevâlib) Tilki.

sürmüle

 • Tilkinin dişisi.
 • Sırtlanın dişisi.
 • Bir erkek ismi.

takaffül

 • Kapamak.
 • Kilitlemek.
 • Tilki eniği.

tava'vu'

 • Tilki, çakal, kurt ve köpeğin ürümeleri.

tetfül

 • Tilki eniği.

vuu'

 • Tilki.

zahk

 • Hastalıktan dolayı tilkinin tüyü dökülüp derisi açılması.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın