LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te tevessü ifadesini içeren 14 kelime bulundu...

mütevessi'

 • Tevessü' eden, genişleyen, geniş.

mütevessil

 • (Vesile. den) Tevessül eden, sebep tutan, başvuran, girişen.

mütevessilen

 • Tevessül ederek, başvurarak.

müttesi'

 • Tevessü' eden, genişleyen, vüs'at kesbetmiş olan.

tavassul

 • (Bak: Tevessül)

teveccüh

 • Yönelme.
 • Peygamberleri aleyhimüsselâm veya evliyâyı vesîle (vâsıta) yaparak, onların hâtırı için istenilen bir şeye kavuşturması için Allahü teâlâya yalvarmak. Buna, istigâse, tevessül ve teşeffü' de denir.
 • Tasavvuf yolunda ilerleme, yükselme sebeblerinden en önemli olanı. Bir velîni

tevekkül

 • İşi başkasına ısmarlamak.
 • Sebeblere tevessül ettikten sonra neticesini Allah'a bırakmak. Allah'tan gelene razı olmak. Kendine ait vazifeyi yaptıktan sonra neticelerini Allah'dan istemek. Kadere razı olmak. Hakka güvenmek.
 • Yeis ve kederden uzak olmak.
 • Âcizlik göstermek

tevessü / توسع

 • Genişleme. (Arapça)
 • Tevessü etmek: Genişlemek. (Arapça)

tevessu'

 • (Bak: Tevessü')

tevessü'

 • (Çoğulu: Tevessüât) Genişleme, yayılma. Vüs'at bulma.
 • Zahmetsiz herkese yer bulunma.

tevessüat / tevessüât

 • (Tekili: Tevessü') Genişlemeler.

tevessüen

 • Genişleme suretiyle. Tevessü ederek.

teveşşuh

 • (Çoğulu: Teveşşuhât) Süslenme, takıp takıştırma.
 • Kadın gerdanlığını takma.

tevessül / توسل

 • El atma, girişme. (Arapça)
 • İnanma. (Arapça)
 • Sarılma. (Arapça)
 • Tevessül etmek: (Arapça)
 • El atmak. (Arapça)
 • Sarılmak. (Arapça)