REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te tesel ifadesini içeren 45 kelime bulundu...

arşi ve süllemi / arşî ve süllemî

 • Devir ve teselsülü inkâr maksadıyla yukarıya doğru gittikçe daralan ve tek bir yaratıcının varlığına dayanan mantıkî delil.

delil-i arşi ve süllemi / delil-i arşî ve süllemî

 • Eski mantıkta Vahdaniyyet-i İlâhiyyeyi ve teselsülün muhaliyyetini isbat bahislerinde geçen delillerdendir.

gamgüsar / gamgüsâr

 • Gam ve kederi def eden, teselli veren.

gamm-güsar / gamm-güsâr

 • Teselli veren, gam ve kederi defeden dert ortağı. Arkadaş. (Farsça)
 • Teselli veren, hüzün ve kederi defeden. (Farsça)

isa'

 • Teselli verip sabra irşad etmek.

isla'

 • Teselli verme, avutma.

medar-ı teselli / medâr-ı tesellî / medâr-ı teselli / مَدَارِ تَسَلّ۪ي

 • Teselli kaynağı, teselli noktası.
 • Teselliye sebeb.

mü'si / mü'sî

 • Kederli kimseyi avutan, gamlı kimseye teselli veren.

müselsel

 • (Silsile. den) Teselsül eden, birbirine bağlı olan, bir sırada devam eden. Zincir halkaları gibi bir sırada olan.
 • Edb: Bütün mısraları kafiyeli manzume.

müselselen

 • (Silsile. den) Birbirinin ardından, aralıksız. Teselsül ederek, zincirleme, birbirine bağlı olarak.

müsi / müsî

 • Teselli veren.

müteselli / mütesellî / متسلى / مُتَسَلّ۪ي

 • Teselli bulmuş olan, teselli bulan.
 • Teselli bulan.
 • Tesellî bulan.
 • Teselli bulan, avunan. (Arapça)
 • Müteselli olmak: Teselli bulmak, avunmak. (Arapça)
 • Teselli bulan.

müteselli olmak

 • Teselli bulmak.

mütesellih

 • (Çoğulu: Mütesellihîn) Silâhlanan, silâh kuşanan.

müteselliha

 • (Bak: MÜTESELLİH)

mütesellihin / mütesellihîn

 • (Tekili: Mütesellih) Silâhlananlar, silâh kuşanan kişiler.

müteselliyane

 • Avunarak, teselli bulmak suretiyle. (Farsça)

nur-u teselli / nur-u tesellî

 • Teselli nuru.

pres ateşeliği

 • Bir ülkenin yabancı ülkede kendini temsil için açtığı büyükelçilik bünyesinde bulunan Basın Ateşeliği.

ta'ziye

 • Yeni ölen birisinin yakınlarının acısını paylaşır söz söylemek, teselli etmek. Baş sağlığı dilemek. "Allah sabr-ı cemil ihsan etsin" diye söylemek.

taziye

 • Yakını ölen üzgün birini teselli etme.

taziyename / tâziyename

 • Yeni ölmüş birisinin yakınlarını teselli eden ve acılarını hafifleten mektup.

te'siye

 • Teselli verme, avutma.

teessi

 • Sabır gösterme. Teselli bulup sabretme. Avutma.

teselli / tesellî / تسلى

 • Avutma. (Arapça)
 • Tesellî vermek: Avutmak. (Arapça)

teselli-amiz / teselli-âmiz

 • Teselli verici, avutucu, avundurucu.

teselli-i kalp

 • Kalbin tesellisi, rahatı.

teselli-i selamet

 • Kurtuluş tesellisi, güvencesi.

teselli-yab / teselli-yâb

 • Avunan, avutulan, teselli bulan. (Farsça)

tesellibahş

 • Teselli bahşeden.

tesellidar / tesellidâr

 • Teselli edici.
 • Teselli veren.

tesellidarane / tesellidarâne / tesellidârâne

 • Teselli ederek.
 • Teselli edercesine.

tesellikar / tesellikâr / tesellîkâr / تسلى كار

 • Tesellici.
 • Tesellî verici.
 • Avutan, teselli veren. (Arapça - Farsça)

tesellikarane / tesellikârâne

 • Teselli ederek.
 • Teselli olurcasına.

teselliyatdarane / teselliyâtdârâne

 • Teselli edercesine.

teselliyetkar / teselliyetkâr

 • Tesellî verici.

teselliyettarane / teselliyettârâne

 • Teselli vererek.

tesellüm / تسلم

 • Teslim alma. (Arapça)
 • Tesellüm etmek: Teslim almak. (Arapça)

teşelşül

 • (Çoğulu: Teşelşülât) Suyun yüksek bir yerden aşağı şarıltı ile dökülmesi, çağlayan oluşturması.
 • Soğuk su banyosu yapma, duş yapma.

teselsül-ü ilel

 • İlletlerin zincirleme devam etmesi. Sebeblerin teselsülü.

teselsülat / teselsülât

 • (Tekili: Teselsül) Zincirlemeler. Zincirleme gitmeler.

tesliye

 • Avutma, teselli etme.

tesliyet

 • Avutma, teselli verme.

tesliyet-bahş

 • Avutucu, teselli verici. (Farsça)

tesliyet-kar / tesliyet-kâr

 • Avutucu, teselli verici. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın