REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te tenez ifadesini içeren 19 kelime bulundu...

adem-i tenezzül

 • Tenezzül etmeme, eğilip bakmama, inmeme.

beray-ı tenezzüh / berây-ı tenezzüh

 • Tenezzüh için, gezinti için.

geşt

 • Seyretme, dolaşma, gezme, tenezzüh.
 • Geçme.

inme

 • t. Nüzul, tenezzül.
 • Nüzul, felç, sekte.

kademrence

 • Lütfen kabul, tenezzül. (Farsça)

mesire

 • Seyredilecek, gezilecek yer. Tenezzüh ve gezme yeri.
 • Seyir.

mütenezzih

 • Tenezzüh eden, gezen, seyreden.
 • Tenezzüh eden, gezip eğlenen.
 • Tenezzüh edip düşünen.
 • Nezih, temiz olan.

mütenezzihane / mütenezzihâne

 • Tenezzüh edercesine, gezip eğlenircesine. Mütenezzihcesine. (Farsça)

mütenezzihat / mütenezzihât

 • (Tekili: Mütenezzih) Gezintiye, tenezzüh etmeğe çıkanlar.
 • Tenezzüh edip düşünenler.
 • Temize çıkanlar.

mütenezzihin / mütenezzihîn

 • (Tekili: Mütenezzih) Gezintiye çıkanlar, tenezzühe çıkanlar.

mütenezzil

 • (Nüzul. den) Tenezzül eden, aşağı inen. Alçak gönüllülük eden.

nezaret

 • (Nazar. dan) Bakmak, seyir, bakış.
 • Nâzırlık etmek. Göz etmek.
 • Tenezzüh.
 • Reislik.
 • Vekillik, nâzırlık, bakanlık.

taazzüz

 • Aziz saymak. Tenezzül etmeme.
 • Çekinme.

tedenni

 • Aşağı düşme. Aşağı inme.
 • Daha kötü bir derekeye düşme. Tenezzül etme. Maddi ve mânevi gerileme. Terakkinin zıddı.

tenezzüh / تنزه

 • Gezinti. (Arapça)
 • Tenezzüh etmek: Gezinti yapmak, gezinmek. (Arapça)

tenezzüh-ü zati / tenezzüh-ü zâtî

 • Zata mahsus tenezzüh. Yani zatının bütün noksan sıfatlardan, kusurlardan temiz ve uzak oluşu.

tenezzül

 • (Çoğulu: Tenezzülât) İnme, düşme. Aşağılama.
 • Gönül alçaklığı. Karşısındakinin seviyesine göre tevâzu ile konuşmak.
 • Yavaş yavaş inmek. Mekânını yukarıdan aşağıya nakletmek.

tenezzülat / tenezzülât

 • Tenezzüller.

tenezzülen

 • Tenezzül ederek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın