LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ten. ifadesini içeren 169 kelime bulundu...

ahir / âhir

 • Biten. Hitam bulan. Sonra gelen. Son. Sonraki.

amuz / âmûz / آموز

 • Öğrenen. (Farsça)
 • Öğreten. (Farsça)

amuzende

 • Talebe, öğrenci. (Farsça)
 • Muallim, öğretmen. Öğreten. (Farsça)

an-karib-iz-zaman

 • Yakın vakitten.

an-samimin

 • Kalbden. Riyasızlıkla. Samimiyetle. İçten.

ariyeten / âriyeten

 • Emaneten.

aslen

 • Kök veya soy bakımından, aslında, esasında; temelden, kökten.

ateşin / ateşîn

 • Ateşli, canlı, ateşten. (Farsça)
 • Mc: Şiddetli, hiddetli. (Farsça)

atıfetkar / âtıfetkâr / عاطفتكار

 • Şefkat gösteren, gözeten. (Arapça - Farsça)

azar / âzâr / آزار

 • İncitme. (Farsça)
 • İnciten. (Farsça)

azarende

 • Azarlıyan, tekdir eden. (Farsça)
 • Kalb kıran, inciten. (Farsça)

bad-gan / bad-gân

 • Bekçi, gözetici, gözeten. (Farsça)
 • Hazinedar. (Farsça)

bagteten

 • Ansızın. Füc'eten. Birdenbire. Apansız.

bais

 • (Ba's. dan) Gönderen. Sebeb olan. İcab ettiren.
 • Yeniden yaratan. Ölüleri tekrar dirilten.
 • Peygamber gönderen (Allah C.C.)

basıt / bâsıt

 • Açan, yayan, genişleten.

becidd

 • Ciddi, gerçek, hakikat. (Farsça)
 • Cidden, gerçekten. (Farsça)

bed-amuz / bed-âmuz

 • Kötülük, fenalık öğrenmiş. (Farsça)
 • Fenalık, kötülük öğreten. (Farsça)

beden

 • (Çoğulu: Ebdân) Gövde, vücut, ten.
 • Vücudun kol, bacak ve baş gibi ayrıca kısımlarından başka diğer merkezi kısmı.
 • Ağacın dal ve budaktan başka olan kısmı, kütük.
 • Kale bedeni.

bedestan / bedestân / بزستان

 • Bedesten. (Farsça)

bezistan / bezistân / بزستان

 • Bedesten. (Arapça - Farsça)

bi-dad / bî-dad

 • Zâlimlik. Zulüm. İşkence. Adaletsizlik.Ne mümkün zulm ile bî-dâd ile imhâ-yı hakikat.Çalış, kalbi kaldır muktedirsen âdemiyyetten.

binaen / binâen

 • ...den dolayı, bu sebepten. Mebni ve müstenid olarak. Dayanarak.

binnisbe / بالنسبه

 • Bir dereceye kadar, nispeten. (Arapça)

can ü yürekten

 • Çok isteyerek, yürekten.

canfersa / cânfersâ / جان فرسا

 • Ömür törpüsü, yürek tüketen. (Farsça)

carih

 • Yaralayan. Yara açan.
 • Cerheden, çürüten.
 • Avcı hayvan.

cebbar / cebbâr

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kullarının hallerini ıslâh edip tövbeye götüren, dilediğini yaptırmaya gücü yeten.
 • Kibirli, zorba, gaddâr.

cidden

 • Şaka olmayarak. Gerçekten. Ciddi olarak.
 • Gerçekten.
 • Gerçekten.

cild

 • Deri, ten.

dafi' / dâfi'

 • Def' eden, savan, savuşturan, iten.
 • Cenab-ı Hak.

dahilen / dâhilen / داخلا

 • İçten. (Arapça)

defterdar

 • Defter tutup kayıt işlemlerini yürüten.

deruni / derunî / derûnî

 • İçle ilgili, içten.
 • Gönülden, içten. (Farsça)
 • İçle ilgili, içten.

devan

 • Hızlı yürüyen, koşan, seğirten. (Farsça)

dilazar / dilâzâr / دل آزار

 • Gönül kıran, inciten. (Farsça)

edeb-amuz

 • Edeb öğreten.

el-hak

 • Hakkın ta kendisi. Tam doğrusu. Tam gerçekten.
 • Hakkı, hakkı ile izhar ve beyan eden.
 • Varlığı hiç değişmeyen, ibadete lâyık ve her hakkın sahibi, Allah (C.C.) Âdil-i Mutlak ve Vacib-i lizâtihi.

elhak

 • Gerçekten.

endaht

 • (Endâhten. den) Atmak. İlka etmek. (Farsça)
 • Silâh boşaltmak. (Farsça)

ez-on sebeb

 • O sebepten.

fasih / fâsih

 • (Fesh. den) Vazgeçen. Dağıtıcı. Bozguncu. Fesheden.
 • Çürüten.

feccac

 • Döşek döşeten.
 • Erkek, zevc.

fehhad

 • Parsa av öğreten.

filhakika / filhakîka / فِي الْحَق۪يقَه

 • Gerçekten.
 • Gerçekten.

firaz

 • Yukarı, yüksek. (Farsça)
 • Çıkış, yokuş. (Farsça)
 • Kaldıran, yükselten, yücelten. (Farsça)

gavaş

 • (Tekili: Gaşiye) Örtücü, örten.

giran-guş

 • (Çoğulu: Giranguşân) Sağır, kulağı ağır işiten. (Farsça)

hakikaten / hakîkaten / حقيقة

 • Gerçekten.
 • Gerçekten. (Arapça)

hakka / hakkâ / حقا / حَقَّا

 • Gerçekten.
 • Gerçekten.
 • Doğrusu, hakikaten.

hakkan

 • Gerçekten.

hamra

 • (Müennes) Çok kırmızı, kızıl renk.
 • Şiddet ve meşakkatli geçen yıl.
 • Şiddetle olan ölüm.
 • Arap olmayan cinsten.
 • Yüzü kızarmış kadın.

haricen

 • Dışardan, dıştan. Hariçten.

hatapuş / hatâpûş / خطاپوش

 • Hataları örten. (Arapça - Farsça)

haysü layeş'ur / haysü lâyeş'ur

 • Hissedilmeksizin. Bilinmedik, duyulmadık cihetten.

hazır ve nazır / حَاضِرْ و نَاظِرْ

 • Zaman ve mekandan münezzeh olarak her yerde var olan ve her şeyi gören, gözeten.

hemcins / هم جنس

 • Aynı cinsten.
 • Aynı cinsten. (Farsça - Arapça)

hikmet-amuz

 • Hikmetli. (Farsça)
 • Hikmet öğreten. (Farsça)

hıraş

 • "Tırmalayan, kazıyan" anlamıyla bileşik sıfatlar yapar. Meselâ: Dil-hıraş : Gönlü tırmalayan, inciten. Samia-hırâş : Kulak tırmalayıcı. (Farsça)

iareten

 • İare olarak. Emaneten.

ibretamiz / ibretâmiz

 • (İbret-âmiz) İbret öğreten. Ders verici hâdise. (Farsça)
 • İbret öğreten.

ihlaslı / ihlâslı

 • İbadet ve davranışlarında sadece Allah'ın rızasını gözeten.

ihya eden

 • Dirilten.

ikramen / ikrâmen

 • Saygı göstererek, hürmeten.

kadir / kâdir / قادر

 • Bir işi yapmaya gücü yeten. Kudret sâhibi ve herşeye kudreti yeten. (Allah C.C.)
 • Gücü yeten, kudret sâhibi.
 • Allahü teâlânın sıfatlarından biri; gücü her şeye yeten, hakîkî kudret sâhibi.
 • Gücü yeten.
 • Kudretli, gücü yeten.

kafir / kâfir

 • Hakkı görmeyen ve örten. İyilik bilmeyen. Allah'ı inkâr eden. Dinsiz. İmanın esaslarına veya bunlardan birine inanmayan. Mülhid.

kalbi / kalbî / قلبى

 • İçten. Yürekten. Kalbe ait ve müteâllik. Samimiyetle. Riyâsızca.
 • Yürekten. (Arapça)
 • Kalp ile ilgili. (Arapça)

kasab / قصب

 • Şeker kamışı. (Arapça)
 • Nefes borusu. (Arapça)
 • İnce keten. (Arapça)

katıbe

 • (A, uzun okunur) Hepsi, tamamı. Cümleten.
 • Bütün hâllerde.

kelbetan

 • Kerpeten. (Farsça)

kellub

 • (Çoğulu: Kelâlib) Kerpeten.
 • Çengel.

kettan / kettân / كتان

 • Keten.
 • Keten. (Arapça)

leccac

 • İnatçılık. Muannidlik.
 • İnatçı, inad edip ayak direten. Muannid.

lerzebahş

 • Titreme veren, titreten. (Farsça)

lerzeresan

 • Titreme veren, titreten. (Farsça)

ma-veka'

 • (Mâ-Vaka') Vâki olan, olup biten.

macin / mâcin

 • (Çoğulu: Micân) Her dileğini yapan kimse.
 • Hile yolunu öğreten.
 • Hileyi, hile yolunu öğreten.

mafat / mâfât

 • Telef olan, yiten.

mantık

 • (İntak. dan) Konuşturan, söyleten.
 • Doğru muhakeme ve doğru düşünceyi öğreten ilim. Akıl kaidesi.
 • Akıl, nutuk, söz.

maslahatgüzar / مصلحت گزار

 • Elçi adına devlet işlerini yürüten. (Arapça - Farsça)

mavaka / mâvaka / ماوقع

 • Olup biten. (Arapça)

merdüm-azar

 • İnsanları inciten. Halka eziyet veren. (Farsça)

min-eş şems

 • Güneşten.

min-vechin

 • Bir bakımdan, bir cihetten.

mu'tedi / mu'tedî

 • Sesini yükselten. Yüksek sesle dua eden.
 • Haddini aşan, tecâvüz eden.
 • Zâlim.

mu'zi / mu'zî

 • (Ezâ. dan) Eziyet ve sıkıntı veren. Rahat bırakmayan, inciten.

muaddil

 • Tadil eden.
 • Düzelten. Müsâvi ve beraber kılan. Denkleştiren.
 • Tadil eden, düzelten.

mualli / muallî

 • Yücelten, yükselten.
 • Sağılır davarın sağ tarafından sağmaya varan kişi.

muallim

 • Ta'lim eden, öğreten, ilim öğreten.

muazzim

 • Tazimde bulunan, yücelten.

mücemmiz

 • Bindiği hayvanı çok yürüten.

müdir-i dahili / müdir-i dahilî

 • İç işleri yöneten.

müessir

 • Te'sir eden. İz bırakan. Te'sirli. Dokunaklı.
 • Hükmünü yürüten.
 • Eserin sahibi.
 • Tesir eden, etki, iz bırakan.
 • İşleyen, hükmünü yürüten.
 • Çok hissedilen, içe işleyen.
 • Dokunan, dokunaklı.
 • Eser sahibi. Allah Teâlâ.

mufaddıl

 • Üstün eden, yükselten.

müfekkir

 • Fikir yürüten. Düşünen. Düşündüren. Düşünme kuvveti.

muganni / mugannî

 • Nağmeli ve çeşitli sesle okuyan, ahenkle okuyucu.
 • Hoş sesle öten.

muhalhil

 • Havayı hafifleten.

muhallil

 • (Hall. den) Eriten. Analiz yapan, tahlil eden.
 • Fık: Üç talakla boşanan ve iddetini bitiren bir kadınla evlenen erkek. (Karıyı boşayan birinci kocaya: Muhallelün leh denir.)
 • Tıb: Şişlere, iltihablara yarıyan ilaç.

muhaşşi / muhaşşî

 • (Haşyet. den) Korkutan, ürküten.

muhlis

 • Samimi, ihlâslı; ibadet ve davranışlarda sadece Allah'ın rızasını gözeten.

muhti / muhtî

 • Hatâ işleyen. Günahkâr. Hatâlı.
 • Hatâya düşürten. Yanıltan.

müizz

 • İzzet veren, yükselten.

mükari / mükârî

 • (Kira. dan) Katırcı. Kira ile hayvan işleten.

mükellib

 • Yırtıcı hayvanları ava alıştıran, avcılık tâlim edip öğreten.

muktedir

 • İktidarlı, gücü yeten.
 • Güçlü, kuvvetli, becerikli. İşe gücü yeten. İktidarlı.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (ism-i şerîflerinden). Kudret sâhibi, her şeye gücü yeten.

mümessil

 • Vekâlet eden. Bir şahsı bir topluluğu veya şahs-ı mâneviyi temsil eden.
 • Benzeten.
 • Kitap bastıran.
 • Vekil.
 • Rol temsil eden. Aktör.

muntabı'

 • (Tab. dan) Yaradılışdan olan, fıtraten.
 • Basılmış, tab' edilmiş, damgalanmış.
 • Hoş görülen, güzel.

müntehi

 • Sona eren. Son. Bir şeyi tamamlayan. Biten.

murai / muraî

 • Riayet eden. Bakıp gözeten.

mürevvic

 • (Revâc. dan) Tervic eden, geçiren, itibâr veren, yürüten. Tervicine sebep olan, itibâr eden.

müşabbih

 • Benzeten.

musahhih / مُصَحِّحْ

 • Tashih eden, yanlışları düzelten.
 • Tashih eden. Yanlışları düzelten.
 • Düzelten.
 • Yanlışları düzelten.

muslih

 • Islah eden, iyileştiren, düzelten.
 • Düzelten.

müsteksir

 • (Kesret. den) Çok gören, çok kabul eden, büyüten.

müstemi'

 • İstima eden, dinleyici, işiten.
 • Bir okula dinleyici olarak devam eden.

müştemil

 • Kavrayan, saran, içine alan. Büsbütün örten.

müteabbis

 • Yüzünü ekşiten.

mütebessil

 • Cesaret veya kızgınlıktan dolayı yüzünü ekşiten.

mütefekkir

 • Düşünen, fikir üreten.

mütenahi / mütenâhi / mütenâhî

 • Tükenen, biten.
 • Sona eren, biten.

müteşeyyid

 • Yükselten. Sağlamlaştıran.

muvahhiş

 • Vahşet veren. Vahşileştiren. Korkutan. Korkutup ürküten.
 • Korkutup ürküten.

müvessih

 • Kirleten.

muyi / muyî

 • (Muyin) Kürkten. Kıldan. (Farsça)

müzevvib

 • Eriten.

nabit / nâbit

 • Yerden biten.

nafız

 • Çok titreten. Sıtma.

nağme-ger

 • Türkü söyleyen, öten. (Farsça)

nakile / nâkile

 • İleten.

nefisperverane / nefisperverâne

 • Nefsini sevip gözeten.

nevres

 • (Nevrese) Yeni yetişmiş, yeni yetişen, yeni biten. (Farsça)
 • Genç, taze. (Farsça)

nezaret eden

 • Gözeten.

pa-puş

 • Ayak örten. Ayakkabı, pabuç. (Farsça)

perdedar / perdedâr

 • Perdeci; gizleyen, örten.

perverende

 • Besleyen, büyüten. Besleyici, büyütücü. (Farsça)
 • Terbiye edici, yetiştirici. (Farsça)

puş / pûş / پوش

 • Giyen, örten. (Farsça)

puşende

 • Örten. Örtücü. (Farsça)

puşende-i hata / puşende-i hatâ

 • Ayıp örten.

puyan

 • Koşan. Seğirten. (Farsça)

rabten

 • Bağlayarak, ilâveten.

rafi-üd derecat

 • Dereceleri yükselten. Allah. (C.C.)

rafia

 • Yükselten.
 • Kaldırmak için destek.

rakib

 • (Rekabet. den) Daima görüp kontrol eden, gözeten.
 • Bekçi.
 • Herhangi bir işte birbirinden üstün olmaya çalışanlardan her biri. Rekabet edenlerin beheri.
 • Esma-i Hüsna'dandır.

remzen

 • İşareten.

ru-puş

 • Yüz örtüsü, peçe. (Farsça)
 • Yüz örten. (Farsça)

sahihan

 • Doğru olarak, cidden, hakikaten, gerçekten.

şahıs

 • (şahs. dan) Ölçmek için dikilen ve işaret tutulan nişan.
 • Belirten.

salib

 • Titreten.
 • Hareketli.

samimi / samimî / samîmî / صميمى

 • Candan, içten.
 • İçten. (Arapça)

sathiyyen

 • Dıştan, dış yüzden.
 • Üstten. Derinleştirmeden.

satir

 • Setreden, örten, kapatan.
 • Günahları, kusurları örten.

semi / semî / سميع

 • Çok iyi işiten. (Arapça)

semlendiren

 • Zehirleyen, kirleten.

serfiraz

 • Başını yukarı kaldıran, yükselten. Benzerlerinden üstün olan. (Farsça)

settar / settâr / ستار

 • Örten, kapayan gizleyen. En çok gizleyen ve örten.
 • Örten. (Arapça)
 • Günahları örten Tanrı. (Arapça)

settar-ül uyub

 • Ayıpları, kusurları örten. Kusurları göstermeyen, günahları bağışlayan Allah (C.C.)

sevva

 • Seviyelendiren, düzelten.
 • Doğruya götüren.

sim

 • Gümüş. Gümüş para. (Farsça)
 • Gümüşten. Sırmadan. (Farsça)

simin / sîmîn / سيمين

 • Gümüşten. (Farsça)
 • Gümüş gibi, gümüşe benzer. (Farsça)
 • Gümüşten. (Farsça)
 • Gümüş gibi beyaz. (Farsça)

şitaban / şitâbân / شتابان

 • Koşan, seğirten. (Farsça)
 • Şitâbân olmak: Koşmak, seğirtmek. (Farsça)

takatşiken / tâkatşiken

 • Tâkati tüketen. (Farsça)

taki / takî

 • Allah'tan korkan, emir ve yasaklarını gözeten.

talim eden / tâlim eden

 • Öğreten.

tashihçi

 • Tashih eden, düzelten.

telvis eden

 • Kirleten.

tiraş

 • Tıraş. (Farsça)
 • Üst taraftan yontarak düzelten. (Farsça)
 • Üst taraftan düz olarak yontma. (Farsça)

vahşet-aver / vahşet-âver

 • Korku veren, ürküten. (Farsça)

yebani

 • Görgüsüz, kaba. (Farsça)
 • Yabâni, kırlarda biten. (Farsça)
 • Sıkılgan, ürkek. (Farsça)

yekcins

 • Aynı cinsten. (Farsça)

yele

 • Kuvvetle saldıran. (Farsça)
 • Otlağa salınmış hayvan sürüsü. (Farsça)
 • Koşan, koşucu, seğirten. (Farsça)
 • Bazı hayvanların ensesindeki kıllar. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın