LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te temiz. ifadesini içeren 48 kelime bulundu...

afif

 • Temiz. Güzel. Nezih. İffetli ve namuslu olan. Haramdan sakınan.
 • Müstakim.
 • İffetli, namuslu, temiz.

ahlas

 • En hâlis, daha temiz.

athar

 • Daha tâhir. En temiz.

atik

 • (Atika) Esaretten serbest bırakılmış olan.
 • Soyu temiz. Necib.
 • Genç kız.
 • Kadim. İhtiyar.
 • Yavru kuş.
 • Eski.
 • Hz. Ebû Bekir'in (R.A.) bir nâmı.

avije

 • Has, hâlis, hakiki, temiz. (Farsça)

aziz / azîz

 • İzzetli. Çok izzetli. Sevgili. Çok nurlu.
 • Dost.
 • Şerif.
 • Nadir.
 • Dini dünyaya âlet etmeyen.
 • Sireti temiz.
 • Ermiş. Mânevi kudret ve kuvvet sahibi.
 • Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve daima galib olan manasında Cenab-ı Hakk'ın bir ismidir.

beri / berî / بَر۪ي

 • (Berâet. den) Kurtulmuş. Temiz. Kayıt ve hüküm altında olmayan. Zimmeti bulunmayan adam. Hiçbir karışıklık, kusur ve noksanı olmayan. Hastalıktan sâlim olan.
 • Kusurdan uzak olan, temiz.

bikr

 • (Bikir) Bozulmamış. Temiz.
 • Bekâr. El sürülmemiş.
 • Her şeyin evveli.
 • Eşi benzeri görülmemiş, misli sebkat etmemiş her amel ve vaziyet.
 • Bozulmamış, temiz.

esfa

 • En saf, pek safi, pek temiz.

ezka

 • En temiz. En pâk. Ziyade dindar. Pâkize.

halis / hâlis

 • Saf, temiz.

kuddus

 • Kusur ve noksanlıklardan müberrâ olan, en mukaddes. Hiç eksiği olmayan, pâk, temiz. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarındandır.
 • Mübarekliğin hadsiz derecesini ifâde eder. "En mukaddes" gibi.

mahuza

 • Temiz. İtibarlı, şerefli, asil.
 • Saf, hâlis, katıksız.

muarra

 • Fenalıktan uzak. Boş. Beri. Yüksek. Temiz. Çıplak.

müberra

 • Beri. Müstesnâ. Fenalıktan uzak kalmış. Münezzeh. Temiz. Noksansız.

mukaddes / مقدس

 • Mübârek, kutsal. Ayb, çirkin ve kötü şeylerden uzak; temiz.
 • Kudsi, temiz.

münezzeh / منزه

 • Mukaddes, temiz.

müstakim

 • (Kıyam. dan) Doğru, istikametli.
 • Eğri olmayan, düz, dik.
 • Hilesiz, temiz.

mutahhar

 • Temiz. Pâk. Kudsi, pâklanmış. Tâhir kılınmış. Mübârek.
 • Peygamberimizin (A.S.M.) bir ismi.

nacil

 • Nesli kerim, şerefli olan, soyu temiz.

nasuh

 • Hâlis. Temiz. Kesin, kat'i.
 • Çok nasihat eden.

nazif / نظيف / nazîf / نَظ۪يفْ

 • Temiz.
 • Temiz. (Arapça)
 • Temiz.

necib

 • Soylu, asil, temiz.

necil

 • (Necile) Soyu temiz. Soylu.
 • Ağaç yaprağından bir cins.

nezahetli

 • Temiz.

nezih / نزیه / nezîh / نَز۪يهْ

 • (Nezihe) Pâk, temiz.
 • Temiz. (Arapça)
 • Temiz.

pak / pâk / پاک / پَاكْ

 • Temiz.
 • Temiz.
 • Temiz. (Farsça)
 • Temiz.

pak-meşreb

 • Gidişi, yaratılışı temiz. İyi huylu olan.

pakdamen

 • Eteği temiz. (Farsça)
 • Mc: Namuslu. (Farsça)

pakize / pâkîze / پاكيزه

 • Temiz. (Farsça)

perdenişin

 • Perde arkasında oturan. (Farsça)
 • Mc: Namuslu, temiz. (Farsça)

saf

 • Katışıksız, berrâk, temiz.
 • Zeki olmayan, derin düşünmeyen, dikkatsiz.

safderun / safderûn / صاف درون

 • Saf, yüreği temiz. (Arapça - Farsça)
 • Ebleh, bön. (Arapça - Farsça)

safdil / sâfdil / صاف دل

 • Gönlü saf, kalbi temiz.
 • Yüreği temiz. (Arapça - Farsça)
 • Saf. (Arapça - Farsça)

safi / sâfi / sâfî / صَاف۪ي

 • Katışıksız. Temiz, süzülmüş ve temiz.
 • Bozuk olmayan. Hâlis.
 • Duru, katıksız, temiz.
 • Temiz.

safiye / sâfiye

 • Saf, arı, temiz.

safiyy-üd din

 • Dini temiz. Dini pak.

safiyy-ül kalb

 • Kalbi temiz.

safvetkar / safvetkâr

 • Saf ve temiz.

salid

 • Pak, temiz.

sımme

 • Hâlis ve temiz.

tahir / tâhir / طاهر / طَاهِرْ

 • Temiz. Pâk. Abdesti bozacak veya guslü icab ettirecek şeylerden birisiyle özürlü olmayan.
 • Zâhir ve bâtında bütün ayıp ve kirlerden temiz, pâk olduğu için Hz. Peygamberimize de (A.S.) bu isim verilmiştir.
 • Müzikte: Makam ismi.
 • Temiz.
 • Temiz.
 • Temiz.
 • Temiz. (Arapça)
 • Temiz.

tahur

 • Tâhir. Hem temiz hem temizleyici. Çok temiz.

tayyib

 • Helâl.
 • Temiz.
 • İyi, hoş. İyi davranış. Temiz.
 • Hz. Peygamber'e (A.S.M.) Cenab-ı Allah (C.C.) en güzel kokular vermiştir. Bu yüzden kendisine Tayyib denilmiştir.
 • Fık: Helâlin her türlü şüphelerden uzak, saf ve temiz kısmına denir.

ter ü taze

 • Çok taze, pek temiz.

tıybe

 • Helâl.
 • Güzel, temiz.

zak

 • Pak, arı, temiz.

zeki / zekî

 • Hâlis. Temiz. Hali temiz olan.
 • Çabuk anlayışlı, temiz.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın