LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te tekdir ifadesini içeren 20 kelime bulundu...

azar

 • İncitme. Tâzib. Kırılma. Tekdir. Zulüm. Ukubet. (Farsça)

azarende

 • Azarlıyan, tekdir eden. (Farsça)
 • Kalb kıran, inciten. (Farsça)

azir / âzîr

 • Iztırab, sıkıntı. Ağrı, sızı. (Farsça)
 • Azar, tekdir. (Farsça)

beygar

 • Tekdir, azarlama, çıkışma. Sövme. (Farsça)

itab / itâb

 • Tekdir etmek. Şiddetle hitab etmek. Azarlamak. Terslemek. Paylamak. Rencide etmek. Darılmak.
 • Azarlama, tekdir etme.

kabahat

 • Kusur, çirkin iş, tekdir edilmeğe müstehak hareket.

muateb

 • Azarlanılan. Tekdir olunan. Azarlanmış.
 • Paylamak, çıkışmak.

muatib

 • (İtâb. dan) Tekdir eden, paylıyan, azarlıyan.

mükedder

 • Kederli. Sıkıntılı.
 • Tekdir edilmiş. Azarlanmış.
 • Bulandırılmış. Bulanık.

nush

 • Nasîhat, öğüt.Nush ile uslanmayanı etmeli tekdîr, Tekdîr ile uslanmayanın hakkı kötektir.

serzeniş

 • Takaza, tekdir. Başa kakma, çıkışma, azarlama. (Farsça)

ta'zir / ta'zîr

 • Suça ve şahsa göre değişen tenbîh (uyarma), ihtâr, tekdîr ve dövmek gibi cezâlarla cezâlandırma.

ta'zirat

 • (Tekili: Ta'zir) Azarlamalar, ta'zirler, tekdirler.

tebkit

 • Tekdir etmek. Azarlamak. Vurmak. Başa kakmak.
 • Delil ve bürhanla galip gelip susturmak.

tekdirat / tekdirât

 • (Tekili: Tekdir) Tekdirler, azarlamalar.

tesrib

 • Esasen işkembeden içyağını ayırmak demek olup, mecâzen: Tekdir ve muaheze mânasına kullanılır.
 • Darılma. Ayıplama.
 • Başa kakma.

tevbih

 • Azarlama, tekdîr.

tevbihat

 • (Tekili: Tevbih) Azarlamalar, tekdirler.

tevbihat-ı şedide

 • Şiddetli tekdir ve azarlamalar.

ugtube

 • Azar, tekdir.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın