LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te tehdit ifadesini içeren 20 kelime bulundu...

gözdağı

 • Mc: Birini istenilen yola getirmek için samimi olmayan şiddet gösterişleriyle korkutmak ve tehdit etmek. (Türkçe)

i'ad / i'âd

 • Cehennem vs ceza ile korkutma, tehdit etme.

iad

 • Korkutmak, tehdit etmek. Vaidde bulunmak.

makam-ı terhib ve tehdit

 • Korkutma ve tehdit makamı.

ra'd

 • Gök gürültüsü.
 • Bulutları sevk ve nezaret ile vazifeli bir melek adı.
 • Tehdit etmek, korkutmak. (Terennümat-ı hava, na'rât-ı ra'diye, nağamat-ı emvac, birer zikr-i azamet. Yağmurun hezecatı, kuşların seceatı birer tesbih-i rahmet, hakikata bir mecaz... Lemeat'tan)

ta'zir

 • Siyaset.
 • Tehdit etmek.
 • Tazim ve tathir. Temizlemek ve hürmet etmek.
 • Lügatta red, icbar, tahkir, te'dib, hak üzere tevkif mânalarına gelen bu tabir, İslâm hukukunda: Hakkında muayyen bir şer'î ceza olmayan suçlardan dolayı ulülemr (hükümdar, padişah) veya vekili tarafı

tehdid-amiz / tehdid-âmiz

 • Tehditle karışık, tehdit eder surette. (Farsça)

tehdid-i azim / tehdid-i azîm

 • Büyük tehdit.

tehdid-i ilahi / tehdid-i ilâhî

 • Cenâb-ı Hakkın kullarını Cehennem azabı ve dünyevî belâlarla tehdit etmesi.

tehdidamiz / tehdîdâmîz / تهدید آميز

 • Gözdağı vererek, tehdit edici. (Arapça - Farsça)

tehdidane / tehdidâne

 • Tehdit ederek.
 • Tehdit ederek.

tehdidat / tehdidât

 • Tehditler.

tehdidat-ı kur'aniye / tehdidat-ı kur'âniye

 • Kur'ân'ın tehditleri.

tehdiden / tehdîden / تهدیدا

 • Korkutarak, tehdit ederek.
 • Gözdağı vererek tehdit ederek. (Arapça)

tehdidkar / tehdidkâr / tehdîdkâr / تهدیدكار

 • Tehdit edici.
 • Gözdağı verici, tehdit edici. (Arapça - Farsça)

tehdidkarane / tehdîdkârâne / تهدیدكارانه

 • Tehdit ederek. (Arapça - Farsça)

tehditkar / tehditkâr

 • Tehdit edici.

tehditkarane / tehditkârâne

 • Tehdit ederek.
 • Tehdit edercesine.

ürümek

 • Havlamak. (İt ürür, kervan yürür)Ürüyen köpek ısırmaz: Tehdit savuran, işi gürültüye boğan kimselerden yılmamak lâzım geldiğini anlatır. (Farsça)

vaid / vaîd

 • Korkutma, tehdit etme.
 • Allah'ın azap ve cezayla korkutması
 • felâket, cehennem.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın