LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te teess ifadesini içeren 36 kelime bulundu...

ah

 • Maddi veya mânevi bir acı hissolundukta kullanılır.
 • Nedamet, pişmanlık ve teessüf beyan eder.
 • Birine acındığına, keder ve esef edildiğine delalet eder. Meselâ : Ah! Evladım! gibi.

ahval-i müessife / ahvâl-i müessife

 • Teessüf ve üzüntü verici hâller.

arman

 • Hasret, özleyiş, özleme. (Farsça)
 • Nedâmet, pişman olma. (Farsça)
 • Eseflenme, teessüf. (Farsça)
 • Sıkıntı, rahatsızlık, zahmet. (Farsça)

armani / armanî

 • Müteessif, kederli, üzüntülü. Pişman, nâdim. (Farsça)

avah

 • Eyvah, yazık! gibi teessüf ifâdeleri.
 • Rızık, kısmet, nasib.

azürde-dil

 • Kalbi kırık. Müteessir.

behem-ber-ameden / behem-ber-âmeden

 • Toplanmak, cem olmak, birikme. (Farsça)
 • Mc: Kızmak, sinirlenmek, asabileşmek, müteessir olmak. ("Behemâmeden" de denir.) (Farsça)

ceza'

 • Hüzünle ağlayıp sızlanmak. Sabırsızlık yüzünden telâş ve teessür göstermek.

ciğer-suz / ciğer-sûz

 • Çok acı. Ciğer yakar derecesindeki teessür. (Farsça)

dağ-dar / dâğ-dâr

 • Kızgın demirle nişanlanmış, dağlanmış.
 • Pek müteessir, çok üzgün.

dağdar-ı teessüf

 • Çok acı olup, teessüf edilen.

dide-giryan

 • Teessürle ağlayan göz. Ağlayarak.

efsus

 • Yazık! Hay! Eyvah! gibi bir teessür edatı. (Farsça)

eşk-i teessür

 • Teessürden dolayı akan gözyaşı.

figar / figâr

 • Ceriha, yara. (Farsça)
 • İncinmiş, yaralı, müteessir manalarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Dil-figâr : Yüreği yaralı. (Farsça)

hiss

 • Duymak. Farkına varmak. Duygu.
 • Bir kimsenin haline acıyıp rikkat ve şefkat eylemek.
 • Bir şeyi idrak edip şuur hâsıl eylemek. Bedendeki his uzuvlarından birisini müteessir eden bir şeyin mevcudiyetini idrak eylemek.

içli

 • t. İçi dolu.
 • Çabuk müteessir olan, hassas duygulu.
 • Kin tutan, haset eden.

infial

 • Gücenme. Darılma.
 • Can sıkılma. Teessür.
 • Hareketlenme. Harici bir sebeb ve te'sirle hâsıl olan hâl, te'sir ve hareket.
 • Harici te'sire kabil olmak.
 • Ruhun kabul ettiği tahavvülât. (Bir eser, müessirine nisbetle fiildir. Zuhur ettiği yere nisbetle infialdir.)

infialat

 • (Tekili: İnfial) İnfialler. Gücenmeler. Aksi te'sirler. Teessürler.
 • Hareketlenmeler. Teessür ve hareketler.

izhar-ı teessür

 • Teessür gösterme.

küsuf

 • Güneş tutulması. Ay'ın, dünya ile güneş arasına gelerek dünya üzerinde gölge yapması.
 • Mc: Birisinin felâketli hâlinde çok teessür göstermesi hâli.

lehef

 • Kaybolan bir şeyden dolayı müteessir olup üzülme.

maa-t-teessüf

 • Yazık ki. Esefle. Teessüfle beraber.

mersiye

 • Birisinin ölümü hakkında yazılan, teessürü anlatan manzume.

müteessif / متأسف

 • Sevmemiş, hoşlanmamış. Elem ve keder etmiş.
 • Eseflenen, teessüf eden, kederlenen.
 • Üzgün. (Arapça)
 • Müteessif olmak: Üzülmek. (Arapça)

müteessifen

 • Üzüntü duyarak, teessüf ederek.

müteessir / متأثر

 • Üzgün. (Arapça)
 • Etkilenen. (Arapça)
 • Müteessir olmak: (Arapça)
 • Üzülmek. (Arapça)
 • Etkilenmek. (Arapça)

müteessirane / müteessirâne

 • Üzüntü ile, üzülerek, teessürle. (Farsça)

resane

 • Teessüf. (Farsça)
 • Hasret. (Farsça)

seri-üt teessür

 • Çabuk müteessir olan.

tebellüd

 • Ağır, tembel olma.
 • Bir şeye tahassür ve teessüf etme. Pişmanlıktan dolayı "hay meded" diye ellerini birbirine çarpma.
 • Yere düşme.

teessüf / تأسف

 • Üzülme, hayıflanma. (Arapça)
 • Teessüf etmek: Üzülmek, hayıflanmak. (Arapça)

teessürat / teessürât

 • Üzüntüler. Teessürler.

teessüs / تأسس

 • Kurulma. (Arapça)
 • Teessüs etmek: Kurulmak. (Arapça)
 • Teeyyüd etmek: Pekişmek. (Arapça)

va hasreta

 • Vah vah! Ne yazık ki! (Teessür bildirir.)

yunus

 • Benî İsrail peygamberlerinden ve Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçenlerdendir. Elyesa (A.S.) dan sonra Ninova şehrine gönderildi. Şehir ahalisi kendisine itaat etmediği için müteessir olarak bir gemiye binmiş ve oradan denize atılmış. Cenab-ı Haktan emir almadan şehri terk ettiğinden bu hâl başına gelmişt

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın