LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te teessür ifadesini içeren 13 kelime bulundu...

ceza'

 • Hüzünle ağlayıp sızlanmak. Sabırsızlık yüzünden telâş ve teessür göstermek.

ciğer-suz / ciğer-sûz

 • Çok acı. Ciğer yakar derecesindeki teessür. (Farsça)

dide-giryan

 • Teessürle ağlayan göz. Ağlayarak.

efsus

 • Yazık! Hay! Eyvah! gibi bir teessür edatı. (Farsça)

eşk-i teessür

 • Teessürden dolayı akan gözyaşı.

infial

 • Gücenme. Darılma.
 • Can sıkılma. Teessür.
 • Hareketlenme. Harici bir sebeb ve te'sirle hâsıl olan hâl, te'sir ve hareket.
 • Harici te'sire kabil olmak.
 • Ruhun kabul ettiği tahavvülât. (Bir eser, müessirine nisbetle fiildir. Zuhur ettiği yere nisbetle infialdir.)

infialat

 • (Tekili: İnfial) İnfialler. Gücenmeler. Aksi te'sirler. Teessürler.
 • Hareketlenmeler. Teessür ve hareketler.

izhar-ı teessür

 • Teessür gösterme.

küsuf

 • Güneş tutulması. Ay'ın, dünya ile güneş arasına gelerek dünya üzerinde gölge yapması.
 • Mc: Birisinin felâketli hâlinde çok teessür göstermesi hâli.

mersiye

 • Birisinin ölümü hakkında yazılan, teessürü anlatan manzume.

müteessirane / müteessirâne

 • Üzüntü ile, üzülerek, teessürle. (Farsça)

teessürat / teessürât

 • Üzüntüler. Teessürler.

va hasreta

 • Vah vah! Ne yazık ki! (Teessür bildirir.)