LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te tavsiye ifadesini içeren 17 kelime bulundu...

cimri

 • Hasis, varyemez, pinti. Elindeki mal veya parayı harcayamıyan ve türlü sıkıntılara katlanarak daha çok biriktirmeye çalışan kimse. Cimrilik, müsriflik (savurganlık) gibi İslâmda kötü huy olarak bilinir. Cömertlik ve tutumluluk ise övünülen ahlâkî vasıflardandır. Cömertlikte de ölçülü olmak tavsiye e (Farsça)

hımye

 • Tıb: Hastanın, hekim tarafından verilen ilaçlarla kanaat edip ve tavsiyelerine uyup o hududun dışına çıkmaması.

ilac

 • Derde devâ olan şey. Hastayı veya yaralıyı iyi etmek için içmek veya sürmek üzere verilen şey.
 • Devâ, mualece.
 • Mc: Tedbir, çare, tavsiye, derman.
 • Hastaya bakma, iyi olmasına çalışma.

iltimas

 • Tavsiye. Rica. İstirham.
 • Kayırmak, tutmak, haksız olarak yardımda bulunmak.
 • Yapılmasını isteme.
 • Tavsiye, rica, istirham.

iltimasat

 • (Tekili: İltimas) İltimaslar, tavsiyeler, ricalar.
 • Kayırmalar, tutmalar.

ismid

 • Sürme taşı.
 • Cenab-ı Peygamber'in kullandığı ve tavsiye ettiği bir cins kırmızı sürme.

misvak

 • Kullanılması pek çok faydalı olan ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) ehemmiyetle tavsiye ettiği, diş fırçası vazifesini de gören, hoş kokulu ve meyvesiz bir ağacın dallarından kesilip kullanılan parça.

muavvezetan / muavvezetân

 • (Muavvezeteyn) Kur'ân-ı Kerim'in son iki suresi. (Dâima okunacak gâyet lüzumlu dersleri verdiği ve her çeşit şerli işlerden Allah'a sığınmayı tavsiye ve emrettiği için bu isim verilmiştir.)

musi / musî / mûsî

 • Vasiyet eden. Birisini vâsi gösteren. Tavsiye eden.
 • Vasiyet eden, tavsiye eden.

mütevasi

 • Birbirine teveccüh edip yönelen. Birbirine tavsiye eden.

muvassa

 • Tavsiye olunan.

nasihat / nasîhat

 • İbret verici ders, tavsiye, ihtar, öğüt.
 • Dînin ve aklın beğendiği şeyleri tavsiye, öğüt.

tavsiye-i gazali / tavsiye-i gazalî

 • İmam-ı Gazalî'nin (k.s.) tavsiyesi.

tesbih namazı / tesbîh namazı

 • Hadîs-i şerîfte, af ve mağfiret olunmak için kılınması tavsiye buyrulan namazlardan biri.

tevasi

 • (Vasiyet. den) Vasiyetleşme. Birbirine tavsiye etme.

vesaya / vesâyâ

 • Vasiyetler, tavsiyeler.

vesayet

 • (Visâyet) Vasilik.
 • Vasiyet.
 • Tembih, emir. Tavsiye.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın