LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te tat kelimesini içeren 62 kelime bulundu...

ahkam-ı ameliyye / ahkâm-ı ameliyye

 • Tatbikata ait hükümler, uygulanan kurallar.

akvam-ı tatariye / akvâm-ı tatariye

 • Tatar kavimleri.

azb

 • Tatlılık.

çerbi / çerbî

 • Tatlılık, yumuşaklık. (Farsça)

eyyam-ı adiyye / eyyam-ı âdiyye

 • Tâtil günlerinin haricindeki günler.

faziz

 • Tatlı su.

güvarai / güvaraî

 • Tatlılık, hoşa gitme.

hab-ı nuşin / hâb-ı nuşin

 • Tatlı uyku.

hafcag

 • Tatar beyi. (Aslı: Kıpçak)

hakaik-i latife / hakaik-i lâtife

 • Tatlı, şirin hakikatlar, ince mânâlı gerçekler.

halavet / halâvet / حلاوت / حَلَاوَتْ

 • Tatlılık. Şirin olmak.
 • Tatlılık, şirinlik.
 • Tatlılık. (Arapça)
 • Tatlılık.

halavetle / halâvetle

 • Tatlı bir şekilde.

hava-yı nesimi / havâ-yı nesîmî

 • Tatlı ve hoş bir şekilde esen rüzgar.

hoşavaz / hoşâvâz / خوش آواز

 • Tatlıses, güzelses. (Farsça)

hoşruy

 • Tatlı yüzlü, sevimli. (Farsça)

hoşsohbet / خوش صحبت

 • Tatlı sözü, sohbeti tatlı. (Farsça - Arapça)

hulviyyat

 • Tatlı yemekler. Şekerlemeler. Tatlı şeyler.

hutbe-i şirin / hutbe-i şîrîn / خُطْبَۀِ شِيرِينْ

 • Tatlı hutbe.

irha

 • Tatlılıkla ve kibarca hareket etme, yumuşak davranma, tatlı muâmele etme.

itmi'nan / itmi'nân / اِطْمِئْنَانْ

 • Tatmîn olma.

itminan / itminân

 • Tatmin olma.

itminanbahş / itminânbahş

 • Tatmin eden.

itminankarane / itminânkârâne

 • Tatmin olurcasına.

kuvve-i zaika / kuvve-i zâika / قُوَّۀِ ذَائِقَه

 • Tat alma duyusu.

lezzet-elem

 • Tatlı-acı.

mahiyet-i ameliye

 • Tatbik ve uygulamanın mahiyeti, özelliği.

melaha

 • Tatsızlık, tuzsuzluk.

melih / melîh

 • Tatsız tuzsuz yemek.

men lem yezuk lem yedri

 • Tatmayan bilemez. Kim ki tatmamış; o, tadını bilemez.

mübagame

 • Tatlı dillilik.

mutabbak

 • Tatbik olunmuş uydurulmuş.

mutmain / مُطْمَئِنْ

 • Tatmin olmuş.
 • Tatmîn olan.

mutmainane

 • Tatmin olarak.

mutmainne

 • Tatmin olan.

nemir

 • Tatlı su.

nevaz

 • Tatlı ve ahenkli ses.

nevaz ü namaz

 • Tatlı, ahenkli ses ve namaz.

nükah

 • Tatlı soğuk su.

nuşhand

 • Tatlı gülüşlü. (Farsça)

nuşin / nûşin / نوشين

 • Tatlı. (Farsça)

paydos

 • Tatil, teneffüs, serbestlik. (Farsça)

rebeb

 • Tatlı ve çok su.

resa'

 • Tatlı sütü ekşi yoğurtla karıştırmak. (O yapılan yemeğe "resise" derler.)

şekerab / şekerâb / شكراب

 • Tatsızlık, kırgınlık. (Farsça)

şekerhand / شكرخند

 • Tatlı gülüş, sevgilinin tatlı gülüşü. (Farsça)

selsel

 • Tatlı ve yumuşak su.

şirin

 • Tatlı. Sevimli. Cana yakın. (Farsça)
 • Tatlı, sevimli.

şirini / şirinî

 • Tatlılık, cana yakınlık, sevimlilik. (Farsça)

şirinzeban / şîrinzeban / شيرین زبان

 • Tatlı dilli. (Farsça)
 • Tatlı dilli. (Farsça)

sohbet

 • Tatlı tatlı konuşma.

ta'tilat / ta'tîlât / تعطيلات

 • Tatiller. (Arapça)

takarrüm

 • Tatlı tatlı yeme.

tatbikan

 • Tatbik ederek, uygun yaparak. Fiilen işleyerek.

tatbiki / tatbikî

 • Tatbike ait. Pratik ile alâkalı. Fiilen işlemek suretiyle.

tatminkar / tatminkâr

 • Tatmin edici.

tegannus

 • Tatsız olmak.

telezzüz

 • Tat ve zevk almak. Zevklenmek.

uzubet

 • Tatlılık, şirinlik.

uzubet-i lisan / uzubet-i lisân

 • Tatlı dillilik. Dil tatlılığı.

zaika / zâika / ذائقه

 • Tat alma duyusu. (Arapça)

zevk

 • Tatma, tad, haz.

zevk etmek

 • Tatmak, zevk almak.