LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te taslayan ifadesini içeren 21 kelime bulundu...

akılfüruş

 • Akıllılık taslayan.

bolis çukuru

 • Kendini beğenenlerin, kibirlilerin, büyüklük taslayanların, Cehennem'de şiddetli azâba uğrayacakları yer.

faziletfuruş / fazîletfuruş

 • Üstünlük taslayan.

füruş

 • "Satan, taslayan" mânâsında son ek.

hamiyet-furuş

 • Hamiyetlilik taslayan; hamiyet ve gayret iddiasında bulunan.

hamiyetfuruş / hamiyetfurûş

 • Hamiyetli görünmeye çalışan, hamiyet iddiasında olan; fedakârlık taslayan.
 • Hamiyetlilik taslayan.

hamiyetfüruş

 • Gayretkeş, hamiyetli görünmeye çalışan, hamiyet iddiasında olan; fedakârlık taslayan.

iffet-füruş

 • Namus ve iffetten söz eden. Namusluluk taslayan. (Farsça)

malumatfuruş / malûmatfurûş / معلومات فروش

 • Bilgiçlik taslayan. (Arapça - Farsça)

mutasallıf

 • Bilgiçlik taslayan, şarlatan, gösterişçi.

mutasallifane

 • Nezaket, bilgiçlik taslayanlar gibi.

mutazarrıf

 • (Çoğulu: Mutazarrıfîn) (Zarf. dan) Zarafet taslayan, tazarruf eden.

mutazarrıfin / mutazarrıfîn

 • (Tekili: Mutazarrıf) (Zarf. dan) Zariflik taslayanlar, tazarruf edenler.

mütehakkim

 • Zorba, zorbalık eden, tahakküm eden. Hâkimlik taslayan.

mütekebbir

 • Büyüklenen, büyüklük taslayan.

müteşair / müteşâir

 • (Çoğulu: Müteşâirîn) (Şi'r. den) Şâirlik taslayan.

müteşeyyi'

 • Şiilik taslayan. Şii tâifesine girmiş olan.

müteşeyyih

 • Şeyhlik taslayan, kendini şeyh gibi gösteren.
 • İhtiyarlaşan.
 • Şeyhlik iddia eden, şeyhlik taslayan.
 • Şeyhlik taslayan.

naşize / nâşize

 • Kocasına üstünlük taslayan kadın.

sabiyy-i müteşeyyih

 • Şeyhlik taslayan çocuk.

ukala / ukalâ

 • Akıllılar, akıllılık taslayanlar.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın