LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te taslama ifadesini içeren 36 kelime bulundu...

arzu-yu taazzum

 • Büyüklük taslama arzusu.

bad-ı şimali / bâd-ı şimalî

 • Kuzey rüzgârı. (Farsça)
 • Nefes, soluk. (Farsça)
 • Ah sesi, ah çekme. (Farsça)
 • Allah'ın inâyeti. (Farsça)
 • Medih. (Farsça)
 • Söz. (Farsça)
 • Büyüklük taslama, kibirlilik. (Farsça)
 • şarap. (Farsça)

büyüklenmek

 • Kendini büyük görmek, büyüklük taslamak. (Kötü huylardan biridir, günahtır.) (Türkçe)

cemre

 • (Çoğulu: Cimâr) Şiddetli karanlık.
 • Ateşli kömür parçası, kor.
 • İlkbaharda suya, yere, havaya düştüğü söylenen sıcaklık.
 • Hacıların Mina Vâdisinde şeytan taşlamaları.

faziletfuruşluk

 • Üstünlük taslama, üstünlüklerini satmaya çalışma.

hiciv / هجو

 • Yergi, taşlama. (Arapça)

hicv / هجو

 • Hiciv, yerme, taşlama.
 • Yergi, taşlama. (Arapça)

hicviyye / هجویه

 • Hicv sözü veya yazısı, taşlama.
 • Taşlama, hicivle ilgili şiir veya düzyazı. (Arapça)

kibir

 • Büyüklük, büyüklenme, büyüklük taslama.

kibr / كبر

 • Büyüklük, büyük olma, büyüklük taslama, yüksekten bakma.
 • Büyüklük taslama, şişinme. (Arapça)

malumatfuruşluk / malûmatfurûşluk

 • Bilgiçlik taslama. (Arapça - Farsça - Türkçe)
 • Malûmatfurûşluk etmek: Bilgiçlik taslamak. (Arapça - Farsça - Türkçe)

meylü'l-ağalık

 • Ağalık meyli; ağalık taslama.

mina / minâ

 • Mekke-i mükerremenin doğusundaki dağların eteğinden Arafât'a giden yol üzerinde bulunan yer. Hac ibâdeti esnâsında kurban kesmek ve cemre (şeytan) taşlamak için buraya gidilir. İbrâhim aleyhisselâm, kurban etmek için, oğlu İsmâil'i buraya götürmüştü.

müteşairiyet / müteşâiriyet

 • Şairlik taslama.

recim

 • Taşlama.

recm / رجم

 • Taşlamak, taşa tutmak, taş ile insan öldürmek.
 • Atılan taş.
 • Kabre taştan nişan dikmek.
 • Şeytan üzerine atılan nücum.
 • Tardetmek, kovmak, sövmek. Terketmek.
 • Zan ve kıyas etmek.
 • Taşa tutma, taşlama, birine atılan taş.
 • Taşlama.
 • Taşlama; muhsan (evli) olup, zinâ eden kadın ve erkeği taşlayarak öldürme.
 • Taşa tutma, taşlama.
 • Taşlama, taşa tutma. (Arapça)
 • Recm edilmek: Taşlanarak öldürülmek. (Arapça)

recm-i nücum

 • Yıldızlarla taşlama.

recm-i şeytan

 • Şeytan taşlama.

recmetmek

 • Taşlamak, taşlamak suretiyle öldürmek.
 • Mc: Aleyhte konuşmak.

remy-i cimar / remy-i cimâr

 • Hac ibâdeti esnâsında Kurban bayramının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde Minâ'da bulunan ve Cemre adı verilen taş yığınlarına nohut büyüklüğündeki taşları atmak. Buna şeytan taşlama da denilmektedir.

rücum

 • (Tekili: Recm) Taşa tutmalar, taşlamalar.

ta'riz / ta'rîz / تعریض

 • Laf çarpma, dokundurma, taşlama. (Arapça)

taazzum

 • (Azm. dan) Kibirlenmek. Büyüklük taslamak.
 • Kemikleşmek.

tafazzul / تفضل

 • (Fazl. dan) Üstünlük taslama.
 • Bilgiçlik taslama. (Arapça)

tazarruf / تَظَرُّفْ

 • Zarafet.
 • Zariflik taslama. İncelik göstermek. Külfetle zarif olmak.
 • Zarafet taslama.

tebertum

 • Büyüklük taslama.
 • Hiddetlenme, öfkelenme, kızma.

teellüf

 • Müelliflik, yazarlık, taslama.

teemmür

 • (Emr. den) Amirlik taslama.

tefaddul

 • Faziletlilik iddiasında bulunmak. Üstünlük taslamak.
 • Bir kimseyi inâyet, ihsan ve kerem ile memnun etmek.
 • Üstünlük taslama.

tefazzul / تفضل

 • Üstünlük taslama, fazilet satma.
 • Bağışlama, iyilik.
 • Üstünlük taslama. (Arapça)

tekebbür / تكبر

 • Büyüklük taslama. (Arapça)

tercim

 • (Recm. den) Taşlama. Taşlayarak öldürme. Recmetme.

teşaur / teşâur

 • Şâirlik taslamak. Kendini şâir gibi göstermek.
 • Şairlik taslama.

teşeyyu'

 • Şiilik taslamak. Şii olma.
 • Vedalaşmak.
 • Ardınca ve peşinden gitmek.

teşeyyuh

 • Şeyh olduğunu iddia etmek. Şeyhlik taslama.
 • İhtiyarlama, yaşlanma.
 • Şeyh olduğunu iddia etme, şeyhlik taslama.

zadgeganlık / zâdgegânlık

 • Zâdgegânlık satmak: Soyluluk taslamak.