LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te tartışma ifadesini içeren 38 kelime bulundu...

bahis / بحث

 • Konu. (Arapça)
 • Tartışma. (Arapça)

bahs / بحث

 • Konu. (Arapça)
 • Tartışma. (Arapça)
 • Bahs edilmek: Ele alınmak, söz edilmek. (Arapça)
 • Bahs etmek: Ele almak, söz etmek. (Arapça)

cedel / جدل

 • Münâkaşa, mücâdele, tartışma, kavga. Mantıkda, meşhur veya doğruluğu herkesçe kabûl edilen kadiyye (önerme)lerden meydana gelen kıyas'a verilen ad.
 • Tartışma, münakaşa.
 • Tartışma. (Arapça)
 • Mücadele. (Arapça)

cedeli / cedelî / جدلى

 • Tartışmaya, münakaşaya ait. Münakaşacı. Tartışmacı.
 • Tartışmaya dayalı, münakaşa üstüne oturmuş. (Arapça)

dahili münakaşat / dahilî münakaşât

 • İç tartışmalar.

ebhas / ebhâs / ابحاث

 • Bahisler, tartışmalar. (Arapça)

ibkam / ibkâm

 • Susturma, bir tartışmada ağız açamıyacak hale getirme.

ihtilafi / ihtilâfî

 • Tartışmalı.

ilm-i münazara / ilm-i münâzara / عِلْمِ مُنَاظَرَه

 • Tartışma ilmi.

la müşahhate fi't-temsil / lâ müşâhhate fi't-temsîl

 • Temsilde tartışma olmaz.

meydan-ı münakaşat / meydan-ı münakaşât

 • Tartışma ve anlaşmazlıkların alanı, sahası.

muaraza / muâraza

 • Çekişme, tartışma, muhalefet.

mübahesat / مباحثات

 • Tartışmalar. (Arapça)

mübahesat ve münakaşat-ı ilmiye

 • İlmî tartışma ve konuşmalar.

mübahese / مباحثه

 • Tartışma. (Arapça)
 • Mübahese olunmak: Tartışılmak. (Arapça)

mücadele / mücâdele

 • Karşısındakinin câhilliğini veya haksızlığını ortaya koymak ve kendisinin akıl, fazîlet ve şeref bakımından üstün olduğunu isbât etmek için iki kişinin bir şey üzerinde tartışması.

muharebe-i ilmiye

 • İlmî savaş, ilmî tartışma, mücadele.

mümarat

 • Çekişme, tartışma. Mücâdele.

münakaşa / münâkaşa / مناقشه

 • Tartışma.
 • Çekişme, tartışma.
 • Sert tartışma.
 • Tartışma.
 • İrdeleme.

münakaşa etme

 • Tartışma.

münakaşa etmek

 • Tartışmak.

münakaşa-i içtihadiye

 • İçtihatla ilgili tartışma.

münakaşa-i ilmiye

 • İlmî tartışma.

münakaşa-i lisaniye

 • Söz ile tartışma.

münakaşat / münâkaşât

 • Tartışmalar.
 • Sertçe tartışmalar.

münazara / münâzara / مُنَاظَرَه

 • Karşılıklı fikir alışverişi, ilmi tartışma.
 • Tartışma.
 • Fikir tartışması.

münazara-i faraziye

 • Varsayıma dayalı tartışma.

münazara-i ilmiye

 • İlmî sohbet ve tartışma.

münazara-i nefsiye

 • Kişinin kendisiyle tartışması.

münazara-i şeytani / münazara-i şeytanî

 • Şeytanla olan tartışma.

münazara-i şeytaniye

 • Şeytanla münazara, tartışma.

münazaralı

 • Tartışmalı.

münazarat / münâzarât

 • Tartışmalar.

münazarat-ı ilmiye

 • İlmî münazaralar, tartışmalar.

münazarat-ı nefsiye / münâzarât-ı nefsiye

 • Nefisle yapılan tartışmalar.

münazır / münâzır

 • Tartışmacı.
 • Münâzaracı, tartışmacı.

müşagabe

 • Demegoji; tartışma ve eleştiriyi meslek kabul edenlerin yolu.

tevkifi / tevkîfi

 • Şeriatın sahibi Cenab-ı Hakkın vahyetmesi, bildirmesi; tartışmasız hüküm.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın