REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te taraf. ifadesini içeren 93 kelime bulundu...

akideyn / âkideyn

 • Huk: Her akidde anlaşmayı yapan her iki taraf.

aktar / aktâr / اَقْطَارْ

 • (Tekili: Kutr) Kuturlar. Çaplar. Dâirenin merkezinden geçen doğru hatlar.
 • Her taraf.
 • Güzel kokulu yağlar vesaire satan adam. Güzel kokular tâciri.
 • Ecza, ilâç satan adam.
 • Mahalle aralarında bazı baharatla iğne, iplik vesaire satan satıcı.
 • Kuturlar, çaplar, dairenin merkezinden geçen hatlar, bölgeler, taraflar. Her taraf.
 • Her taraf.

aktar-ı alem / aktâr-ı âlem

 • Her taraf. Alemin dört bucağı. Alemin her yeri.

ber

 • Üzere, üzerine, yukarı mânasına (ve Arabçadaki "Alâ" yerine edat-ı isti'lâdır) (Farsça)
 • Göğüs, sine, bağır, sadır. (Farsça)
 • Fayda. (Farsça)
 • Hamil. (Farsça)
 • Hıfz. (Farsça)
 • Yan. (Farsça)
 • Taraf. (Farsça)
 • Nâkil. Götürücü. (Farsça)
 • Meyve. (Farsça)
 • Yaprak. Varak. (Farsça)
 • Meme. (Farsça)
 • Genç kadın. (Farsça)
 • E (Farsça)

canib / cânib / جانب

 • Yan, yön. Cihet, taraf. Yüksek taraf. (Farsça)
 • Taraf. (Arapça)

çar-guşe

 • Dört köşe. Dört taraf. Dört yön. (Farsça)

çarsu

 • Dört taraf. Dört tarafı olan şey. (Farsça)
 • Çarşı, pazar. (Farsça)

cebhe

 • Yüz, ön taraf. Harp sahası. Muharebe edilen yer.
 • Alın.
 • Bir binanın veya o cinsten bir şeyin ön tarafı.
 • Gökteki ayın menzillerinden birisinin ismi olup arslan suretinin cephesidir, dört yıldız arslan alnına benzetilmiştir.
 • Bir kavmin ve cemaatin seyyidi.

cenah / cenâh / جَنَاحْ

 • Kanat, taraf.

cenb / جنب

 • Yan taraf. Koltuk altının aşağısı.
 • Def'etmek, kovmak.
 • Müştak olmak.
 • Bir yere gitmek için bir yere inmek.
 • Birisinin sevdiğinden dolayı kararsız ve muztarib bulunmak.
 • Büyük ve çok olan.
 • Engin taraf.
 • Şetmetmek, söğmek.
 • Taraf. (Arapça)

cenub

 • Güney. Şimalin zıddı olan taraf.

cevanib-i erbaa

 • Dört taraf.

cihat-ı sitte / cihât-ı sitte

 • Altı cihet. Altı taraf. (İleri, geri, sağ, sol, yukarı, aşağı taraflar.)

cihet / جهت

 • Yön, taraf.
 • (Çoğulu: Cihât) Yan, yön, taraf.
 • Sebeb, mucib.
 • Vesile, bahane.
 • Evkafça olan vazife, maaş.
 • Yer, mahâl, semt.
 • Yön, taraf. (Arapça)
 • Bakım, nokta. (Arapça)
 • Sebep. (Arapça)

cihet-i ittifaki / cihet-i ittifakî

 • Görüş birliğiyle kabul edilen yön, taraf.

cihet-i lezzet

 • Lezzet veren taraf.

daffe

 • Yan, taraf.

damen / dâmen

 • Etek. Kenar. Taraf. Zeyl. Elbise veya dağ eteği. (Farsça)

derun

 • İç taraf. Dâhil. (Farsça)
 • Kalb. (Farsça)

dest-i rast

 • Sağ el, sağ taraf.

emam / emâm

 • Ön taraf.
 • Ön taraf.

etraf-ı erbaa

 • Dört taraf.
 • Dört taraf. (Sağ, sol, ön, arka.)

eymen

 • En meymenetli. En uğurlu. Sağ taraf.

eyser

 • Sol taraf. Soldaki.
 • Pek kolay.

fevk

 • Üst. Üst taraf. Yüksek derece. Yukarı.

garb

 • (Çoğulu: Gurub) Güneşin battığı taraf. Batı.
 • Sığır derisinden yapılan büyük kova.
 • Sakaların su koydukları büyük tulum.
 • Atıldıktan sonra bulunmayan ok.
 • Yürügen at.
 • Nasır acısı (gözde olur).
 • Göz yaşı.
 • Göz yaşının geldiği damar.
 • Ke

half

 • Ardı. Arka. Kendinden sonra gelen. Arka taraf.

hasm

 • (Hasım) Muhâlif. Karşı taraf. Düşman.

havali / havâlî

 • Yöre, taraf.

havza

 • Coğ: Açık ve düz deniz kıyısı. Kenar.
 • Memleket.
 • Taraf.
 • Sınır için: Bir şeyin çevresi içinde olan.

hazık

 • (Çoğulu: Havâzik) Mesti dar olan.
 • Cânip, taraf.

hıdn

 • Koltuk altından yan başına varana kadar, kucak.
 • Nahiye.
 • Canip, taraf.

hifaf

 • Tavaf etmek.
 • Ziynet vermek.
 • Yan, taraf.

hışaş

 • Başı küçük adam.
 • Küçük başlı yılan.
 • Devenin burnuna geçirdikleri burunduruk.
 • Kuşlardan, dimağı olmayan.
 • Çuval.
 • Cânip, taraf.
 • Sinir.

hiza

 • Bir şeyin karşısı, mukabili. Bir doğru çizginin devamı ile hâsıl olan cihet, düzlük, sıra.
 • Devenin ve atın ayakları altında yere bastığı yerler.
 • Nalin.
 • Taraf.

hizfer

 • (Çoğulu: Hazâfır) Taraf. Nâhiye.

ibtida / ibtidâ

 • Baş taraf. Evvel. Başlangıç. En önce, başta.
 • Başlangıç, baş taraf.

kaide

 • Esas. Temel. Düstur. Nizam. Yol. Ayaklık.
 • Dip taraf.
 • Bir şeyin meydana gelmesine şart ve düstur olan husus.
 • Bir ilim ve fennin düsturlarından her biri.
 • Fık: Hayızdan ve çocuktan kesilmiş kadın.

kenef

 • (Çoğulu: Eknâf) Yön, taraf.
 • Sığınılacak yer. Korunulacak mekân.
 • Tuvâlet, helâ, ayakyolu.

keşih

 • (Çoğulu: Küşuh) Perâkende olmak, parça parça dağılmak.
 • Böğür.
 • Cânip, taraf.

kıble

 • Kâbenin bulunduğu taraf.
 • Namazda yönelinen taraf, Kâbe'nin bulunduğu taraf.

kısm-ı sani / kısm-ı sâni

 • İkinci kısım, ikinci taraf.

kışr

 • Kabuk. Dış taraf.
 • Libâs.

kuddam

 • Ön taraf. İleri taraf.

kutr

 • Taraf. Canib.
 • Nahiye. Mahal. Arzın veya semânın bir ciheti.
 • Çap.
 • Bölük. Bölge.
 • Geo: Dairenin merkezinden geçip onu iki müsavi kısma bölen doğru parçası, çap.

ma'k

 • (Çoğulu: Emâık-Emâik) Derinlik.
 • Sahradan bir taraf.

madun / mâdûn

 • Alt taraf.

magrib

 • (Mağrib) Batı taraf. Garb. Güneşin battığı cihet. Akşam vakti. Afrikanın şimâl tarafı. Türkiye'ye nisbetle garbda bulunan Fas, Tunus, Cezayir ve İspanya tarafı.

mebde'

 • Baş taraf. Başlangıç. Başlama.
 • Kaynak. Kök. Temel. Esas.

medhal

 • Girilecek taraf. Dahil olacak yer.
 • Giriş. Esere başlangıç. Önsöz. Mukaddeme.

meş'eme

 • Sol taraf. Sol.
 • Kötü. Uğursuz.

meşrık

 • Doğu, güneşin doğduğu taraf.

meymene

 • Sağ kol, sağ taraf.
 • Meymenet, yümn-ü bereket. Bereket. Kuvvetlilik. Uğurluluk. Kutluluk.

mıntaka

 • (Mıntıka) Muayyen bir yer. Havali. Taraf. Kısım. Kuşak. Kenar. Yeryüzünde bir kısım. Bölge.

mukabil

 • Karşılık olan. Karşı taraf. İvaz, bedel, karşılığı.

müterafian / müterafiân

 • Duruşma isteyen iki taraf.

nahiye / nâhiye / ناحيه

 • Yöre, bölge. (Arapça)
 • Bucak. (Arapça)
 • Taraf. (Arapça)

nahv / نحو

 • Sözdizimi. (Arapça)
 • Taraf. (Arapça)
 • Gibi. (Arapça)

payin

 • Aşağı. Aşağı taraf. (Farsça)
 • Merdivenin ilk basamağı. (Farsça)

piş

 • Huzur, ön, ileri taraf. (Farsça)

racih

 • Üstün olan. Kıymetli, faziletli ve itibarı fazla olan.
 • Fık: Beyyinatta, bürhan ve delilin tercihinde delili üstün, beyyinesi evlâ ve makbul olan taraf.

reca

 • Emel, ümit, yalvarmak.
 • Cânib, taraf.
 • İstek, arzu, dilek.
 • Kenar, yan. Taraf.

rica

 • Yalvarmak, niyaz eylemek.
 • Canib. Taraf.

sadır / صَدِرْ

 • Ön taraf.

saffeyn

 • İki sıra.
 • Muharebede karşılaşan iki taraf.

safile

 • Dip, alt taraf. Bir şeyin aşağısı.

şark

 • Doğu. Güneşin doğduğu taraf.
 • Güneş ve güneşin aydınlığı.
 • Yarmak.
 • Parıldamak.
 • Avrupa kültürünün dışında kalan müslüman ülkeleri.

savb

 • Cihet, yön, taraf.

savb-ı ali / savb-ı âlî

 • Yüksek taraf.

şebat

 • (Çoğulu: şebâ-şebevât) Tezlik, çabukluk.
 • Cihet, yön, taraf.

semt / سمت

 • Taraf. (Arapça)
 • Yöre. (Arapça)
 • Mahalle. (Arapça)

seraser / serâser

 • Baştan başa, her taraf.

şezen

 • Nahiye, cânip, taraf.
 • Kaba ve sağlam yer.

şıkk-ı muhalif / şıkk-ı muhâlif / شِقِّ مُخَالِفْ

 • Aksi taraf. Bir fikrin başka zıt ciheti, karşı tarafı.
 • Karşı taraf.

şıkk-ı zahiri / şıkk-ı zâhirî

 • Görünürdeki taraf.

şimal

 • Sol, sol taraf. Sağın ve cenubun zıddı. Kuzey.

su / sû / سو

 • Yön, taraf. (Farsça)

subesu

 • Taraf taraf. Her tarafa. Her yanda. (Farsça)

suy / sûy / سوی

 • Cihet, yön, taraf. (Farsça)
 • Cihet, yön, taraf. Semt. Yan. (Farsça)
 • Yön, taraf. (Farsça)

taraf-ı lahuti / taraf-ı lâhutî

 • Allah tarafı, İlâhî taraf.

taraf-ı muhalif

 • Karşıt taraf.

tarafeyn / طرفين

 • İki taraf.
 • İki taraf, davada, karşılıklı iki hasım, her iki taraf.
 • İki taraf. İki nihayet.
 • Dâvada karşılıklı iki hasım. Her iki taraf.
 • İki taraf.
 • İki taraf. (Arapça)

taşra

 • Hariç ve dış taraf.
 • İstanbul harici olan memleket.
 • Merkez-i hükümet hâricinde olan yerler.

tatarruf

 • (Taraf. dan) Bir yana veya bir tarafa çekilme.

tilka

 • Yön, taraf.

veche / وجهه

 • Yan, taraf. Yüz.
 • Yüz. (Arapça)
 • Yön, taraf. (Arapça)

vera / verâ

 • Öte. Başka taraf. Arka, geri.
 • Torun.
 • Arka taraf.

vücuh-u selase-i mezkure / vücuh-u selâse-i mezkûre

 • İfade edilen üç yön, taraf.

yemin / yemîn

 • Sağ taraf.

yesar / yesâr / یسار

 • Sol, sol taraf. (Arapça)

yümna / yümnâ / یمنى

 • Sağ taraf. (Arapça)

yüsra / yüsrâ / یسری

 • Sol taraf. Sol el. (Eyser'in müennes)
 • Sol taraf. (Arapça)

zımn

 • İç taraf.
 • Maksad, gaye.
 • Açıktan söylenmeyip dolayısıyle anlatılan.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın