LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te tamamen ifadesini içeren 77 kelime bulundu...

abesiyet-i mutlaka

 • Akla ve gerçeğe tamamen aykırılık.

adem-abad hiçahiç / adem-âbâd hiçâhiç

 • Tamamen hiçlik ve yokluk.

amnezi

 • Psk. Hafıza kaybı, erken bunama, ihtiyarlık bunaması, histeri, beynin zedelenmesi gibi hâllerde meydana gelir. Hafıza kaybı kısmî veya umumi (genel) olabilir. Hasta, belli bir olaydan öncekini (retrofrat), yahut sonrakini (anterofrat) hiç hatırlamaz, yahut tamamen hafızasını kaybeder.

ayn-ı sıdk

 • Tamamen doğru, doğruluğun ta kendisi.

basika

 • Su ile tamamen dolu olan kuyu.

beliğ

 • Edb: Belâgatli kimse. Meramını tamamen, noksansız ve güzel sözlerle anlatmağa muktedir olan.
 • Kâfi derecede olan. Yeter olan.

bilcümle

 • Tamamen.

bilkülliye

 • Tamamı ile. Büsbütün. Bütün ile. Tamamen.

bitamamiha / bitamâmihâ / بتمامها

 • Tamamen, bütünüyle, hepsi.
 • Tümüyle, tamamen. (Arapça)

ecla'

 • Dudakları kısa olup dişlerini tamamen örtmeyen.

Emzik / Bibs / Kidful

 • About Page template By Adobe Dreamweaver CC
  sample

  Bibs Kauçuk Emzik


  Söz konusu emzik olunca, BIBS Colour gerçek bir klasik. Yaklaşık 40 yıldır Danimarka'da tasarlanıp üretilen BIBS Colour emzikler, %100 doğal kauçuk ucuyla, hava akışı sağlayan delikleri ve cilt tahrişini önlemek için geliştirilen hafif eğimli yapısı ile gerçek bir efsane! BIBS Colour, yuvarlak ve yumuşak kauçuk uç kısmı ile anne memesine en yakın forma sahip olduğundan, çocuklar tarafından kolay kabul ediliyor. Anne memesini taklit ederek, emiş sırasında hava akışı sağlıyor. Ultra hafif ve sağlam yapısı ile bebeğinizi yormuyor. BPA, PVC ve phthalates gibi zararlı maddeler içermiyor ve dünyaca geçerli EN 1400 standardına göre üretiliyor. Hiçbir emzik markasında göremeyeceğiniz kadar fazla renk çeşitine sahip olan BIBS Colour, klasikleşen zamansız tasarımı ve elegant duruşu ile tasarım ve işlevselliği birleştiriyor. BIBS Colour, bir emzikten beklenen tüm detaylara sahip olmasının yanısıra; bir emzikten beklenmeyen güzellikte tasarımı ile, tüm dünyada hem anneleri hem çocukları kendine hayran bırakıyor…

  https://www.kidnkind.com/bibs

sample

Kidful Bitkisel Boyalı Emzik Askısı


KIDFUL Emzik Askıları, çocuk ürünlerinde kullanıma uygun olan, en kaliteli %100 gerçek deriler kullanılarak EN 12586 standartlarına göre üretilir. KIDFUL'un organik serisinde kullanılan boyalar tamamen bitkiseldir ve kimyasal madde içermez. KIDFUL'un özel olarak üretilen metal klipsi kurşun ve krom içermez. Metal klipsin kıyafetlere zarar vermemesi için, klips içerisinde plastik aparatı bulunur. KIDFUL emzik askısını, güçlü lastik ve güçlü bağlantı yapısı ile, uzun seneler yıpranma sorunu yaşamadan kullanabilirsiniz...
https://www.kidnkind.com/kidful


Kidnkind Emzik Anne Bebek ve Tekstil Ürünleri Ticaret Limited Şirketi


Web sitesi :www.kidnkind.com

Telefon : 0(216) 606 21 06

(www.kidnkind.com)

fark-ı tamm / fark-ı tâmm

 • Tas: Dünya ile olan alâkaları tamamen terkederek, ehadiyyet dergâhına tam bir teveccühle istiğrak haleti.

fena fillah makamı / fenâ fillâh makamı

 • Allah'ın varlığında tamamen yok olma makamı, Onun varlığına dalıp kendinden tamamen vazgeçme makamı.

fenafillah / fenâfillâh

 • Dünyayı kalben terkedip tamamen Allaha yönelmek.

fenh

 • Su içerken tamamen kanmadan vaz geçmek.

feth / فتح

 • Fetih, tamamen ele geçirme. (Arapça)
 • Açma. (Arapça)
 • Açılma. (Arapça)

hacb

 • İslâm mîrâs hukûkunda bir vârisi (hisse sâhibini) diğer bir vârisin bulunmasından dolayı kısmen veya tamâmen mîrastan menetmek. Bir vârisi mîrâstan kısmen (payının azalması şekliyle) mahrûm etmeğe hacb-i noksan, mîrastan hiç alamamak şeklinde mahrûm etmeğe hacb-i hirman denir.

hacb-i hirman / hacb-i hirmân

 • Huk: Bir vârisi mirastan tamamen mahrum etme.

hafız / hâfız

 • Kur'ân-ı Kerim'i tamamen ezbere okuyan.
 • Kur'an-ı Kerim'in mânası ile beraber her şeyini yaşamaya ve muhafazaya çalışan.
 • Muhafaza eden. Koruyan. Hıfzeden.

hakikattar

 • Tamamen gerçek olan.

halisen muhlisen / hâlisen muhlisen

 • Başka hiçbir amaç gözetmeksizin, tamamen saf bir niyetle.

hemana

 • Sanki, güya. (Farsça)
 • Aynen, tıpkı, tamamen. (Farsça)

her

 • Bütün, hep, tamamen. (Farsça)

hiçahiç

 • Hiçin hiçi, tamamen bir hiçlik.

hükumet-i gayr-i müstakille / hükûmet-i gayr-i müstakille

 • İstiklâliyet ve hâkimiyet haklarını tamamen haiz olmayıp, diğer bir devletin boyunduruğu altında bulunan hükûmet.

hükumet-i müstakille / hükûmet-i müstakille

 • İstiklâliyet ve hâkimiyet ve haklarını tamâmen hâiz olan hükümet.

husuf-i külli / husuf-i küllî

 • Ayın tamamen tutulması.

i'tizal

 • (İtizal) Bir şeyi işlemeğe tamamen kasd ve teveccüh eylemek.
 • Nefsine müracaatla cürüm ve hatasını itiraf etmek.

ibda'

 • (İbzâ') Parça parça etmek.
 • Sorulan şeye güzel cevab vermek.
 • Kandırmak.
 • Birisine, kâr tamamen kendine âit olmak üzere sermaye vermek.

ibra-i ıskat / ibrâ-i ıskat

 • Huk: Bir kimsenin diğer bir kimsedeki hakkını, tamamen veya kısmen terketmesi.

icare-i faside / icare-i fâside

 • İn'ikad şartlarını câmi' olduğu halde sıhhat şartlarını tamamen veya kısmen cami olmayan icaredir. Bu, aslen meşru olduğu hâlde vasfen meşru bulunmamış olur. Binaenaleyh böyle bir icareyi mucir ile müstecirden herhangi biri fesh edebilir.

icare-i gayr-i mün'akide

 • İn'ikad şartlarını tamamen veya kısmen câmi' olmayan icaredir ki, buna "İcare-i batıla" da denir.

icare-i mün'akide

 • Bey'ide olduğu gibi in'ikad şartlarını tamamen câmi' olan icaredir.

icare-i sahiha

 • İn'ikad ve sıhhat şartlarını tamamen câmi' olan icaredir ki, şuyu'ı asilden ve şartı mufsidden hâli olmak üzere malum bir menfaatı, malum bir bedel mukabilinde temlik etmekten ibarettir.

ifakat

 • (Fevk. den) İyileşme, hastalıktan kalkma. Hastalıktan kurtulup tamamen iyileşinceye kadar aradan geçen zaman.
 • Ayılma. Sarhoşluk veya baygınlıktan kurtulma.

indirac

 • Dahil olma. İçeri girme, katılma.
 • Nesil tamamen tükenip halefi kalmama.

intifad

 • Huk: Bir şeyi tamamen alma. Tükenme, bitme.

intisar

 • Yardım etmek.
 • Hakkını tamamen almak.
 • Öc ve intikam almak.

istibda

 • (İstibra') Ayırmak. Uzak etmek.
 • Küçük abdest bozduktan sonra idrardan temizlenmek, sidik eserinin tamâmen kesilmesini beklemek.
 • Nikâhla alınan dul bir kadının gebe olmadığına kanaat getirmek için, kadın bir âdet görünceye kadar beklemek.

istiğrak-ı mutlak

 • Allah aşkı ile tamamen kendinden geçmek.

istinsaf

 • Alacağını alma. Hakkını tamâmen alma, ödeşme.

kamilen / kâmilen / كاملا

 • Noksansız, eksiksiz olarak. Tam olarak. Kâmil olarak. Bütünü ile. Tamamen.
 • Tamamen.
 • Tamamen, büsbütün, tümüyle. (Arapça)

kamu

 • (Kamuğ) t. Hep, bütün, tamamen.

kanıt

 • Ümidi tamamen sönmüş. Ye'se düşmüş, ümitsiz, kederli, hüzünlü.

külliyen

 • Kâmilen, tamamen. Cüz'î olmamak üzere. Büsbütün. Tamamıyla, toptan, kâffesi.

külliyyen / كليا

 • Tamamen, tümü. (Arapça)

mahz-ı hasaret / mahz-ı hasâret

 • Sırf zarar, tamamen zarar ve ziyan.

mahz-ı hidayet / mahz-ı hidâyet / مَحْضِ هِدَايَتْ

 • Tamamen hak üzere olma.

mahz-ı tevhid / mahz-ı tevhîd / مَحْضِ تَوْح۪يدْ

 • Tamamen Allahı birleme.

mahz-ı vahşet / مَحْضِ وَحْشَتْ

 • Tamamen yabânîlik.

mahz-ı vahy

 • Tamamen vahye dayanan; her yönüyle vahiy olan.

mahzan

 • Tamamen, sırf.

mazfuf

 • Yanında olan şeyleri tamamen tükenmiş olan kimse.

meşbu / meşbû

 • Doymuş; tamamen dolu.

mevsume

 • Tamamen baştan aşağı süslü zırh.
 • Bahar yağmuru ile ıslanmış toprak.

mezr

 • (Mezra) Zarif adam.
 • Bir kimseye düşmanlık etmek.
 • Parmakla çimdiklemek.
 • Su kırbasını tamamen doldurmak.
 • Tadını anlamak için biraz ağzına almak, içmek.

mübzi'

 • Kârı ve kazancı tamamen kendisine kalmak üzere birine sermaye veren.

mümtezic

 • İmtizac eden. Birleşmiş olan, birleşik.
 • Birbirine tamamen uygun olarak karışmış olan.
 • Aralık bırakmayan, birbirine karışık, tamamen kapanan.
 • Birbiriyle iyi geçinen.

mümtezicen

 • Karışmış olarak. Birbirine tamamen uyar bir hâlde.

murakabe

 • Kontrol etmek. İnceleyip vaziyeti anlamak. Teftiş etmek.
 • Kendini kontrol etmek. İç âlemine bakmak. Gözetmek.
 • Hıfz etmek.
 • Beklemek. İntizar.
 • Dalarak kendinden geçmek.
 • Tas: Kendisini tamamen nâfile ibâdet ve itaate vermek için mâbede kapanmak.

müsevveme

 • Talim ve terbiye görmüş, hilkaten tamamen olan at.
 • Nişan edilmiş.
 • Süslü.

müstevfir

 • Borçludan alacağını tamamen alan.

nesyen mensiyyen

 • Tamamıyla unutulmuş, tamamen hatırdan çıkmış.

nezf

 • Kuyunun suyunu tamamen boşaltma.
 • Aklı gitme, sarhoş olma. Zevâle gitme.

nisyan-ı mutlak / نِسْيَانِ مُطْلَقْ

 • Tamamen unutma.

rabbaniyyun

 • (Rabbaniyyîn) Kendisini tamamen Cenab-ı Hakk'a vermiş olanlar. Putperestlikle alâkası olmayanlar.

redm

 • (Çoğulu: Rüdum) Bir şeyin önüne sed yapma.
 • Bir şey dâimi olmak ve akmak.
 • Pencere, kapı ve delik gibi yerleri tıkama. Tamâmen kapama.
 • Zülkarneyn seddinin ismi.

şerr-i mahz / شَرِّ مَحْضْ

 • Tamamen şer.

sukut-u mutlak

 • Mânen iyice tefessüh etme, iyi hasletlerin tamamen kaybolması.

tamamıyla / tamâmıyla

 • Tümüyle, tamamen. (Arapça - Türkçe)

tavaggul

 • Çok meşgul olmak, uğraşmak, kendini birşeye tamamen vermek.
 • Bir işe kendini tamamen verme.

tebtil

 • Tamamen hakka yönelmek.
 • İyice ve tamamiyle kesmek.
 • Terbiye etmek.
 • Yemek.

teslim

 • Tamamen verme.

umumen / umûmen / عمومًا

 • Tamamen.

vahdet

 • Birlik. Yalnızlık. Teklik. (Kesretin zıddıdır.)
 • Edb: İfade esnasında mevzuun haricine çıkılmaması, maksad ne ise yalnız ondan bahsedilmesi, sözün dallandırılıp budaklandırılmaması.
 • Tas: Allah'a yakınlık. Gönlünü, kalbini tamamen Allah ile meşgul etme hali.

vakf-ı hayat

 • Hayatını vakfetme.
 • Ömrünü tamamen din hizmetine vermek.

ye's-i mutlak

 • Tamamen ümidini kesme.