LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te tahl ifadesini içeren 29 kelime bulundu...

bülheves / بوالهوس

 • Heves ve isteği çok, maymun iştahlı. (Farsça)
 • Maymun iştahlı. (Arapça)

Dalyarak / dalyarak

 • Dalyarak kelimesi Türkçe'de "sallamak" anlamına gelir.
 • Türkiye Türkçesinde dal-1 "sallamak" fiilinden türetilmiştir.
 • Dalyarak kelimesi tarihte bilinen ilk kez dallamak "sallamak, eliyle tartmak" TDK, Tarama Sözlüğü (1600 yılından önce) eserinde yer almıştır.
 • Dalyarak kelimesi Türkçe'de "Budalalığı yüzünden her zaman densizlik, küstahlık eden (kimse)." anlamına gelir.

kapris

 • Geçici heves. Maymun iştahlılık. İnsanın zayıf tarafı. Evham.

kimya-yı saadet

 • Rezaletlerden sakınıp nefsi tehzib ve tezkiye ve faziletleri kazanmak sureti ile nefsi tahliye etmek, süslemek, tezyin etmek.
 • İmâm-ı Gazalinin bir eserinin ismi.

muhalla

 • Tahliye olunmuş. Boşaltılmış.
 • Serbest bırakılmış.

muhalles

 • Kurtarılmış. Tahlis olunmuş.

muhalli / muhallî

 • Boşaltan. Tahliye eden.

muhallil

 • (Hall. den) Eriten. Analiz yapan, tahlil eden.
 • Fık: Üç talakla boşanan ve iddetini bitiren bir kadınla evlenen erkek. (Karıyı boşayan birinci kocaya: Muhallelün leh denir.)
 • Tıb: Şişlere, iltihablara yarıyan ilaç.

muhallis

 • (Halâs. dan) Kurtaran, halâs kılan, tahlis eden.

muhallit

 • (Halt. dan) Karıştıran, tahlit eden.

münekkit

 • Tenkitçi; hadisin tahlil ve kritiğinde uzman olan hadis âlimi.

müştehi

 • İştahlı.

müştehiyane / müştehiyâne

 • İştahlı bir şekilde.
 • İştahlı bir şekilde.

mütecasirin / mütecasirîn

 • (Tekili: Mütecasir) Cür'et edenler, cesaretlenenler, küstahlar.

müteşehhi

 • İştahlanan.
 • Sevip meyletmiş olan.

nahv

 • (Nahiv) Yol, cihet. Etraf, yön.
 • Misâl.
 • Miktar.
 • Kasd ve azmeylemek.
 • Gr: Kelimelerin birbirine rabt, izafet ve amel eylemeleriyle ilgili olan kaideleri içine alan ilim. Nahiv ilmi ile Arapça kelimelerin yeri ve usulü bilinir, yani cümle tahlili yapılır.

nakkad

 • Tenkitçi; hadîsin tahlil ve kritiğinde uzman olan hadîs âlimleri.

nakkad-ı muhaddisin / nakkad-ı muhaddisîn

 • Hadîsin tahlil ve kritiğinde uzman olan hadîs âlimleri.

risale-i hurufiye

 • Harfleri tahlil eden risale.

şehiy

 • (Şehvet. den) İştahlandırıcı. İsteklendiren, istek uyandıran.

tahlif / tahlîf / تحليف

 • And içirme. (Arapça)
 • And içme. (Arapça)
 • Tahlîf etmek: Halef bırakmak. (Arapça)

tahlik

 • (Çoğulu: Tahlikat) Tıraş etme.

tahlil / tahlîl / تحليل

 • Müşkül meseleyi halletmek.
 • Bir şeyi kolaylıkla tutmak.
 • Eritmek.
 • Bir şeyi helâl kılmak.
 • Yemine kefaret etmek.
 • Man: Terkibin zıddıdır. Bir kıyas neticesinin mantık şekillerinin hangisinden olduğunu bilmek için delilin tahlili, araştırılması.
 • Fiz:
 • Ayrıştırma, çözümleme, analiz. (Arapça)
 • Tahlil etmek: Değerlendirme yapmak, analiz yapmak. (Arapça)

tahlil-i hurdebini / tahlil-i hurdebinî

 • Mikroskopla tahlil.

tahlilat / tahlîlât / تحليلات

 • (Tekili: Tahlil) Tahliller, analizler.
 • Analizler, tahliller. (Arapça)

tahliye / تخليه

 • Boşaltma. (Arapça)
 • Salıverme. (Arapça)
 • Tahliye edilmek: (Arapça)
 • Boşaltılmak. (Arapça)
 • Salıverilmek. (Arapça)
 • Tahliye etmek: (Arapça)
 • Boşaltmak. (Arapça)
 • Salıvermek. (Arapça)

teşehhi / teşehhî

 • Hırsla istemek. İştahlanmak.
 • İştahla isteme.
 • Hırsla istemek, iştahlanmak.

vakahat

 • Arsızlık, utanmazlık, küstahlık.

veyle

 • Küstahlık, rezillik.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın