LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te taşlı ifadesini içeren 43 kelime bulundu...

a'bel

 • (Çoğulu: A'bile) Çok sert taş ki, kırmızı, beyaz veya siyah renkli olur.
 • Taşlık dağ.

ahsa

 • Çok kumlu, taşlı yer.

ahşeb

 • (Çoğulu: Ehâşib) Sert taşlı büyük dağ.
 • Haşin ve yoğun olan.

arazi-i mevat / arazi-i mevât

 • Huk: Hiç kimse tarafından kullanılmayan ve halka verilmeyen, meskun mahallerden biraz uzakta bulunan taşlık ve kıraç arazi.
 • İşlenmemiş toprak.

bad-sene

 • Kibirli, mağrur. Büyüklük taslıyan. (Farsça)
 • Kötü niyetli. (Farsça)

batha

 • Çakıllı, taşlı büyük dere.
 • Dağ arasındaki dere.
 • Mekke-i Mükerreme'nin eski bir ismi.
 • Kamışlık ve sazlık yer.

belagat-füruş / belâgat-füruş

 • Belâgat taslıyan. (Farsça)

berka'

 • (Çoğulu: Berkavât) Yüksek yer.
 • Taşlı balçık.

betiha

 • (Çoğulu: Bitâh-Betâyih) Ufak taşlı büyük dere.
 • Kamışlık ve sazlık yer.

bürka

 • (Çoğulu: Birak) Taşlık yer.

cenedil

 • (Çoğulu: Cenâdil) Taşlı yer.
 • Yuvarlak taş.

cerec

 • Yüzüğün, parmağa geniş olması.
 • Taşlı, sert yer.
 • Muztarib. Iztırab ve acı çeken.

daldal

 • Taşlı sert yer.

ebrak

 • Fazlaca parıltılı.
 • Taşlı, kumlu, balçıklı yer.
 • Alaca renkli at.
 • İki renkli lekeli bir şey.

ekeme

 • Bayır, yüksekte olan taşlık tepe.

em'az

 • (Çoğulu: Emâız) Sert, sağlam, taşlı yer.

harre

 • (Çoğulu: Hırâr-Hırârât-Harrun) Kara taşlı yer.

hubar

 • Taşlı, yumuşak yer.

kanisa

 • (Çoğulu: Kavânıs) Taşlık denilen ve kuşlarda olan bir organ.

kar

 • (Çoğulu: Kur-Kirân) Zift, kara boya.
 • Deve. Dağ keçisi.
 • Ses çıkmasın diye ayağın kenarıyla yürümek.
 • Küçük tepe.
 • Kara taşlı yer.
 • Kara büyük taş.

kızze

 • Ufak taş.
 • Taşlı çukur yer.
 • Kızlık dedikleri hâlet.

lah

 • Kelimenin sonuna ilâve olunarak "yer" mânâsını verir. Meselâ: (Senglâh: Taşlık yer.) (Farsça)

levban

 • Siyah taşlı yer.

lüvbe

 • (Çoğulu: Lüeb-Lub) Kara taşlı yer.

ma'lumatfüruş

 • Mâlumat ve bilgi satan. Bilgiçlik taslıyan. (Farsça)

masda'

 • Taşlık yerlerden geçen düz yol.

mashara

 • (Çoğulu: Mesâhır) Büyük taşlı yer.

mesha'

 • İnişi ve yokuşu olmayan düz yer. Düzlük.
 • Ufak taşlı, otsuz düz yer.
 • Yürüdüğünde iki uyluğu birbirine sürüşen zayıf kadın.
 • Uylukları ince ve zayıf olan kadın.

mevat arazi / mevât arâzi

 • Ölü arâzi. Bir kimsenin mülkünde bulunmayan, mer'a, baltalık ve harman yeri olarak kimseye verilmemiş olan ve gür sesli bir kimsenin köy ve kasaba evlerinin son bulduğu yerden bağırıp sesi duyulmayacak derecede köy ve kasabadan uzak yâni tahmînen yarım saatlik uzaklıkta olan dağlık, taşlık, kıraç, o

mi'za

 • Ufak taşlı sert yapılı sağlam yer.

mutatabbib

 • (Tıbb. dan) Yalandan hekim. Doktorluk taslıyan.

müteazzım

 • (Azamet. den) Taazzum eden, büyüklük taslıyan, mütekebbir.

müteazzımane / müteazzımâne

 • (Azamet. den) Benlik, büyüklük taslıyarak.

mütekeyyisin / mütekeyyisîn

 • (Tekili: Mütekeyyis) Akıllılık taslıyanlar, tekeyyüs edenler.

radhe

 • (Çoğulu: Radh-Ridh) Taşlı yer, taşlık arazi.
 • Büyük taşlardan olan çukur yer. (İçinde su birikip kalır.)

sengistan

 • Taşı çok olan yer. Taşlık yer. (Farsça)

senglah / senglâh / سنگلاخ

 • Taşlık yer, taşı çok olan yer. (Farsça)
 • Taşlık arazi. (Farsça)

sengsar

 • Taşlık yer. (Farsça)

sengzar

 • Taşlık yer, taşı çok olan yer. (Farsça)

subr

 • Her cismin tek kenarı ve yoğunluğu.
 • Ufak taşlı yer.

tedekdük

 • Taşlıkta ve kum arasında olmak.
 • Dağ, yerinden ayrılıp pâre pâre olmak.
 • Zelzele olup yerin deprenmesi.

va'n

 • Sığınacak yer, melce'.
 • Ot yetişmeyen taşlık ve sert yapılı arazi.

vaka'

 • Yufka bulut.
 • Taş.
 • Yerin taşlı olmasından ayak incinmek.
 • Cefa, eza.
 • Vurma, darp.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR