LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te tırnak ifadesini içeren 52 kelime bulundu...

azfar

 • (Tekili: Zufr) Tırnaklar.

azlaf

 • (Tekili: Zılf) Zool: Çatal tırnaklı olan hayvanların tırnakları. Toynaklar.

azm-i zıfri / azm-i zıfrî

 • Tıb: Tırnaksı kemik.

cürş

 • Yemen diyarında bir yerin adı.
 • Başı tırnakla taramak.

dahıs

 • Tırnak yakınında olan bir verem hastalığı.

dahis

 • Hayvanların tırnak diplerindeki et parçası. Dolama hastalığı.

ecza-yı zaide / ecza-yı zâide

 • Asıl olmayan parçalar; bedendeki tırnak ve saç gibi.

eftah

 • Parmaklarının boğumu yassı ve yumuşak olan.
 • Tırnaklarının boğumları yumuşak olan kuş.

ezfar

 • Tırnaklar.
 • Tırnakbahuru denilen tıbbi bir koku.
 • Şimal kutbunda bulunan küçük yıldızlar.

ezfer

 • Uzun tırnaklı.

fesit / fesît

 • Tırnak kesintisi, tırnak parçası.

füvfe

 • (Çoğulu: Füvek) Pamuk.
 • Tırnakta olan beyazlık.
 • Hurma çekirdeği içinde olan beyaz tane. (Hurma ağacı ondan biter).
 • Çekirdek içinde olan yufka kabuk.
 • Şey.

hamiye

 • Tırnak kenarı.
 • Kızmış, kızgın.

havafir

 • (Tekili: Hâfir) Kazanlar, yeri kazıcılar.
 • Hayvan, dâbbe tırnakları.

hilb

 • Asma yaprağı.
 • Ciğer.
 • Tırnak.
 • Tarp bitkisi
 • Zampara genç.

ıkak

 • Tırnaklı hayvanların gebeleri.

inşab

 • Tırnak batırma, tırnak bastırma.

ızfar

 • Biri tarafından tırnaklanma. Bir kimseyi tırnaklama.

jengele

 • Çatal tırnaklı hayvan. (Farsça)
 • Hayvanda bulunan çatal tırnak. (Farsça)

kezb

 • Tırnakta görünen beyazca yer.

kulame

 • Tırnak kesintisi. Kesinti.

kulameteyn

 • İki tırnak kesintisi. Parantez. ()

kusasa

 • Tırnak kırpıntısı.
 • Az miktar, az şey.

mahalib

 • (Tekili: Mahleb) Yırtıcı hayvanların tırnakları, çengelli pençeleri.

merş

 • (Çoğulu: Müruş) Tırnak ucuyla deriyi yırtmak.
 • Yağmur suyunun durmayıp üzerinden çabuk geçtiği yer.
 • İncitici söz.

miremme

 • Sığır ve deve gibi tırnaklı hayvanların dudağı.

muhla

 • Ot biçecek âlet, orak.
 • Nalbantların tırnak yonacak âleti.

mümeyyiz

 • Temyiz eden, ayıran, iyiyi kötüyü farkeden.
 • İmtihandaki talebenin bilgisini imtihan ederek yoklayan kimse.
 • Gr: Tırnak işareti.

mümeyyize / مميزه

 • Tırnak işareti. (Arapça)

nahun / nâhun / ناخن

 • Tırnak. (Farsça)
 • Tırnak. (Farsça)

nahun-büray / nâhun-bürây

 • Tırnak makası, tırnak çakısı. (Farsça)

nahun-tıraş / nâhun-tıraş

 • Tırnak makası, tırnak çakısı. (Farsça)

nahunbür / nâhunbür

 • Tırnak makası. (Farsça)

nimnime

 • Birbirlerine yakın çizgiler.
 • Tırnakta olan beyazlık.

nimnimeteyn

 • Tırnak işareti.

nüdga

 • Tırnak sonunda olan beyazlık.

pençe

 • El ayası ile beş parmağın tamamı. (Farsça)
 • Hayvanların ön ayaklarının parmaklarıyla tırnakları. (Farsça)
 • Eskiden Şark hükümdarlarının imza yerine ellerini kırmızı boyaya sürüp, kâğıdın üstüne basmalarıyla olan şekil, tuğra. (Farsça)
 • Mc: Kuvvet. Savlet, satvet. (Farsça)

sa'dane

 • (Çoğulu: Sâdân) Develerin yediği dikenli ot.
 • Devenin göğsü.
 • Tırnak dibinin siniri.
 • Terâzi kefesinin iplerinin altındaki düğme.
 • Kadın memesinin etrafı.

senabik

 • (Tekili: Sünbük) At ve katır gibi hayvanların tırnakları.

sevaim

 • (Tekili: Sâime) Otlak hayvanları. Çayıra başı boş salınan hayvanlar.
 • Zekâtı icab eden koyun, keçi, sığır, deve gibi çift tırnaklı hayvanlar.

sünbük

 • (Çoğulu: Senâbik) At, eşek gibi tek tırnaklı hayvanların tırnağı.

taklim

 • (Kamış, tırnak, kalem gibi şeyleri) yontma, kesme.

takris

 • Parmak ucuyla veya tırnakla bir nesneyi ovup yıkamak.

tala'

 • (Çoğulu: Etlâ) Geyik buzağısı.
 • Çatal tırnaklı hayvanların yavrusu.
 • Buzağının ayağını bağladıkları ip.
 • Şahıs.

tazfir

 • Galip etmek.
 • Tırnaklaşmak.

tefes

 • Kir, pislik.
 • Menâsik-i Hacta bıyık ve tırnak kesmek, baş ve kaş yolmak.

tuff

 • Tırnak arasında olan kir.
 • Parmakların üstünde olan kir.

üf

 • Kulak kiri.
 • Tırnak arasında olan kir.
 • Hüzün ve kedere işaret eden kelime.

uzfur

 • Asma filizi.
 • Tırnak.

üzfur

 • (Çoğulu: Ezfâr-Ezâfir) Tırnak.

vakah

 • Katı yüzlü, utanmaz, hayırsız kimse.
 • Sağlam ve sert tırnak.

zıfr

 • Tırnak. Çengel. Pençe.