LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te tüye ifadesini içeren 25 kelime bulundu...

bednam / bednâm / بدنام

 • Kötü tanınmış, adı kötüye çıkmış olan. (Farsça)
 • Adı kötüye çıkmış. (Farsça)

farfara

 • Hafif meşreblik. Gürültülü. Gürültüye boğmak.
 • Akılsızlık.

hicabi / hicabî

 • Zar ve perde ile alâkalı ve ona müteallik. Perde ve örtüye âit.
 • Mahcub. Utangaç.

hıyanet / hıyânet

 • Hâinlik. Vefasızlık. İtimadı kötüye kullanmak. Sözünde durmayıp oyun etmek.
 • Hâinlik. Birine kendini emîn tanıttıktan sonra, o emniyeti bozacak iş yapmak; vefâsızlık, îtimâdı kötüye kullanmak, sözünde durmamak.

ifsad etme

 • Bozma, kötüye kullanma.

ihanet / ihânet

 • Hâinlik etmek, güveni kötüye kullanmak, sadâkat göstermemek.
 • İsyân etmek, karşı gelmek.
 • Küçük düşürmek, tahkîr etmek, hafife almak.

matemalud / mâtemâlûd

 • Matemli, hüzne bulanmış, üzüntüye boğulmuş.

menfi siyasetçilerin fetvaları / menfi siyasetçilerin fetvâları

 • Siyaseti kötüye kullanan veya rakiplerini yok etmeye yönelik siyaset yapan kişilerin ortaya attıkları hükümler, görüşler.

mucib-i teessür

 • Üzüntüye sebep olan.

müstefti / müsteftî

 • (Fetva. dan) Bir müftüye müracaat edip bir mes'ele hakkında fetva isteyen.
 • Bir müşkülün halledilip çözülmesini isteyen.

mütezemmil

 • Tezemmül eden. Elbiseye, örtüye bürünen.

su'-i isti'malat / sû'-i isti'mâlât / سُوءِ اِسْتِعْمَالَاتْ

 • Kötüye kullanmalar.

su-i ihtiyar / sû-i ihtiyar

 • İradenin kötüye kullanımı.
 • İradeyi kötüye kullanma.

su-i istimal / su-i istimâl / sû-i istimâl / سوء استعمال

 • Kötüye kullanma.
 • Kötüye kullanma. Eldeki nimeti veya fırsatı boşuna yahut kendi menfaatine kullanma.
 • Kötüye kullanma.
 • Kötüye kullanma.

su-i istimalat / su-i istimâlat / sû-i istimâlât

 • Kötüye kullanmalar.
 • Kötüye kullanmalar.

su-i kesb / sû-i kesb

 • Fiilin kötüye kullanılması, kötüyü kazanma, elde etme.

su-i tefsir / sû-i tefsir

 • Yanlış ve hatalı yorum, kötüye yorumlama.

suiistimal / suiistimâl / sûiistimal / sûiistimâl

 • Kötüye kullanma.
 • Kötüye kullanma.
 • Kötüye kullanma.

suiistimalat / sûiistimâlât

 • Kötüye kullanımlar.

suistimal / suistimâl

 • Bir şeyi kötüye kullanma.

tagyir

 • Başkalaştırma. Değiştirme. Bozma.
 • İyiden kötüye değiştirme.

teşe'üm

 • Kötüye yorma. Uğursuz sayma. Bu anlayış dinimizde men edilmiştir.
 • Sola dönme.
 • Sola yatma.
 • Bir şeyi uğursuz saymak, kötüye yormak.

teşêüm

 • Kötüye yorma.

ulemaüs-su ashabı / ulemâüs-sû ashabı

 • İlmi kötüye kullanarak dünyaya yönelik menfaatler için ilmi âlet yapan âlimler ve onlara tâbi olanlar,uyanlar.

ürümek

 • Havlamak. (İt ürür, kervan yürür)Ürüyen köpek ısırmaz: Tehdit savuran, işi gürültüye boğan kimselerden yılmamak lâzım geldiğini anlatır. (Farsça)

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR