REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sup kelimesini içeren 108 kelime bulundu...

ala-yı illiyyin-i yakin / âlâ-yı illiyyîn-i yakîn

 • Şüphesizlik derecesinin en yükseği, doruğu.

belki

 • Şüphesiz, kesinlikle.

bi-irtiyab / bî-irtiyab

 • Şüphesiz. (Farsça)

bi-iştibah / bî-iştibah

 • Şüphesiz. Şeksiz.

bi-reyb / bî-reyb

 • Şüphesiz, şeksiz. (Farsça)

bi-şek

 • Şüphesiz, şeksiz. (Farsça)

biilmelyakin / biilmelyakîn

 • Şüphesiz ve kesin bir ilimle.

biilmilyakin / biilmilyakîn

 • Şüphesiz bir ilimle bilme.

biiştibah / bîiştibah

 • Şüphesiz.
 • Şüphesiz.

bilaşüphe / bilâşüphe

 • Şüphesiz.
 • Şüphesiz.

burhan-ı yakini / burhan-ı yakînî

 • Şüphelerden uzak, güçlü ve sarsılmaz kesin delil.

caru / carû / cârû / جارو

 • Süpürge. (Farsça)
 • Süpürge. (Farsça)

çarub / çârub

 • Süpürge. (Farsça)

carub / cârûb / جاروب

 • Süpürge. (Farsça)

carub-zen / cârûb-zen

 • Süpürücü, çöpçü. (Farsça)

çarub-zen / çârub-zen

 • Süpürücü. (Farsça)

dai-i şüphe / dâî-i şüphe

 • Şüphe çekecek, şüphe sebebi.

delil-i yakini / delil-i yakînî

 • Şüphe edilmeyecek derecede kesin olan delil.

dimen

 • Süprüntülükler. Mezbele. Gübre. Fışkı.

ehl-i rayb

 • Şüpheciler, şüphe edenler.

evham vermek

 • Şüphelendirmek.

evhamlandırma

 • Şüphelendirme.

faraş

 • Süprüntü toplama aleti.

feraşet

 • Süpürücülük ve döşeyicilik. Kâbe-i şerifeyi süpürenin hizmeti.

fihi nazar / fîhi nazar

 • Şüphe edilen bir mes'ele hakkında söylenir. "Ona bir bakmak, tetkik etmek lâzımdır" demektir.

gıll u gışş

 • Şüphe ve tereddüt, kararsızlık. Kin ve hile. Hiyanet ve düşmanlık.

hak-rub / hâk-rub

 • Süpürge. (Farsça)

hakrub / hâkrûb / خاكروب

 • Süpürge. (Farsça)

haşak

 • Süprüntü, çöp. Yonga. (Farsça)

humame

 • Süprüntü.

huvaka

 • Süprüntü.

ihtimam

 • Süpürmek, süpürülmek.

inni / innî

 • Şüphesizlik ve kat'iyyet ifade eden "inne" ile mütekellim zamirinin birleşmesidir. Türkçede karşılığını "muhakkak ben" diye söyleyebiliriz.

irabe

 • Şüphelendirme, şüpheye düşürme.

iştibah / iştibâh

 • Şüphelenme, şüpheye düşme.
 • Şüphelenme, benzerlik.

istikan

 • Şüphesiz ve zansız olmak.

itikad-ı yakin / itikad-ı yakîn

 • Şüphesiz ve kesin olarak bilme.

iz'an / iz'ân

 • Şüphesiz anlama ve inanma.

kamame

 • Süprüntülük.

kamme

 • Süpürmek.

kat'i delalet / kat'î delalet

 • Şüphesiz, kat'i delil.

kati / katî

 • Şüphesiz, tereddütsüz, kesin.

kennas

 • Süpürgeci.

kens

 • Süpürge ile süpürme.

kiba

 • Süprüntü.

künase

 • Süprüntü, zibil, çöp.

küsaha

 • Süprüntü.

labüd / lâbüd

 • Şüphesiz, kesin.

laedriyye / lâedriyye

 • Şüphecilerle alakalı. Şüphecilik üzerine kurulu felsefe ekolü.

larayb / lârayb

 • Şüphesiz, şeksiz, tereddütsüz.

laşek / lâşek

 • Şüphesiz.

ma-imeşkuk / mâ-imeşkûk

 • Şüpheli su; ehlî merkebin ve ondan doğan katırın artığı olan su.

mahsebe

 • Şüphe etme, şüphelenme, sanma.

malumat-ı yakiniye / malûmat-ı yakîniye

 • Şüpheye yer bırakmayacak derecede kesin olarak bilinen şeyler.

medar-ı şüphe / medâr-ı şüphe

 • Şüphe sebebi.

meknus

 • Süpürülmüş.

meşkuk / meşkûk / مشكوک

 • Şüpheli.
 • Şüpheli.
 • Şüpheli.
 • Şüphe götürür. (Arapça)

meşkukiyet

 • Şüphelilik. Şüpheli oluş.

meşkukiyyet / meşkûkiyyet / مشكوكيت

 • Şüphe götürme. (Arapça)

mihsere

 • Süpürge.

mihveka

 • Süpürge.

mikamme

 • Süpürge.

miknese

 • Süpürge.

misfere

 • Süpürge.

mukın / mûkın

 • Şüphesiz ve kat'i olarak bilen.

mümter

 • Şüpheci, şüphe eden.

murib / murîb

 • Şüpheli. şüphelendirici.

müştebih

 • Şüphelenen, şüpheci, iştibah eden.

mutmain

 • Şüphesiz, tam kanaatle inanma.

mutmainane / mutmainâne

 • Şüphesiz bir şekilde.
 • Şüphesizce. Rahatlık ve emniyet içinde olarak. (Farsça)

müzahref

 • Süprüntü, dışı süs içi pis şey.

muzahrefat

 • Süprüntüler, atıklar.

müzahrefat / müzahrefât

 • Süprüntüler, dışı süs içi pis şeyler.

nazar-ı şübhe / نظر شبهه

 • Şüpheli göz, şüpheli bakış.

rayb

 • Şüphe.
 • Şüphe, tereddüt.

rüft

 • Süpürme. (Farsça)

şaibe-i tereddüt

 • Şüphe lekesi.

şaruf

 • Süpürge.

şek

 • Şüphe, zan.
 • Şüphe, zan.
 • Şüphe.

şekk

 • Şüphe; iki şey arasında aklın bir tercihte bulunamadığı zihinsel durum.
 • Şüphe kuşku, sanı, zan.

septisizm

 • Şüphecilik felsefesi, kararsızlık.

sofestai / sofestâî

 • Şüpheci; herşeyi, hattâ kendisini dahi inkâr eden, olumlu veya olumsuz hiçbir hükme varmayan daima şüphe içinde kalmayı esas alan bir felsefi zihniyet ve tutum sahibi, septik.

sübata

 • Süprüntülük, virâne.

şübeh

 • Şüpheler.
 • Şüpheler.

şübehat / şübehât

 • Şüpheler.
 • Şüpheler, tereddütler.

şübehat-alud / şübehat-âlûd

 • Şüphelerle karma karışık olmuş, şüphelerle dolu.

şübhe / شبهه

 • Şüphe. (Arapça)

şübhedar / شبهه دار

 • Şüpheli, kuşkulu. (Arapça - Farsça)

şükuk / şükûk

 • Şüpheler.

şüphe iras etme / şüphe îras etme

 • Şüphe verme, şüphede bırakma.

tebehhüm

 • Şüpheli ve belirsiz olma.

tereddüd

 • Şüphe.

tereddüt

 • Şüphe.

tereddütsüz

 • Şüphede kalmayacak şekilde.

teşkik

 • Şüphede bırakmak. Şüpheye atmak.
 • Şüphede bırakma.

teşkikat / teşkikât

 • Şüpheye düşürme.

teşkikat yapmak / teşkikât yapmak

 • Şüphede bırakmak.

vesvas

 • Şüphe ve vesveseye sürükleyen.

vesveseli

 • Şüphe ve tereddüt içinde olan.

yakin / yakîn

 • Şüphesiz, sağlam ve kat'i olarak bilmek. (Yakîn: Ma'rifet ve dirayetin ve emsalinin fevkinde olan ilmin sıfatıdır. İlm-i yakîn denir, ma'rifet-i yakîn denilmez. Ayn-el yakîn: (kelimenin merfu hali ayn-ul yakîndir.) Göz ile görür derecede veya görerek, müşahede ederek bilmek. Meselâ; uzakta bir duman
 • Şüphesiz ve kesin bilgi.

yakin-i kat'i / yakîn-i kat'î

 • Şüphesiz ve kesin bilgi.

yakinen / yakînen / يَق۪ينًا

 • Şüphesiz olarak.

yakini / yakinî / yakînî

 • Şüphe edilmeyecek derece kesinlik.
 • Şüphe edilmeyecek ilmî halde, hiç şeksiz bilinmeğe dair.

yakini burhan / yakînî burhan

 • Şüphesiz, kesin delil.

yakiniyat / yakîniyat

 • Şüpheye yer bırakmayacak derecede kesin olan şeyler.

yevm-i şek

 • Şüpheli gün. Havanın bulutlu olup, Ramazan ayı hilâlinin görülmemesi sebebiyle Şâbân ayının otuzuncu günü mü, yoksa Ramazân-ı şerîfin ilk günü mü olduğu bilinmeyen, Şâbân'ın yirmi dokuzundan sonra gelen gün.

zanlı

 • Şüpheli.

zann

 • Şüphe. Zannetmek, samak. Sezme.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın