LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sukût ifadesini içeren 40 kelime bulundu...

beste-dehan / beste-dehân

 • Dili bağlı. Ağzı kapalı, susan, sükût eden. (Farsça)

bügur

 • Düşmek, sukut.

cevabü'l-ahmak es-sükut / cevabü'l-ahmak es-sükût

 • Ahmak olana verilecek en iyi cevap sükûttur, cevap vermemektir.

damz

 • Susmak, sükut etmek.

dumuz

 • Susma, sükut.

ebkem ü lal / ebkem ü lâl

 • Cevapsız bırakmak. Susmak. Dilsiz gibi sükût etmek.

hamuşi / hamuşî

 • Susma, sükut etme. Sessizlik, sükunet. (Farsça)

haviye

 • (Sukut mânasından) Cehennem'in 7. tabakası. En korkunç yer.

heca

 • (Hece) Dilin ve ağzın bir hareketi ile çıkan bir veya birkaç harf. Harflerin sesi. Harflerin seslendirilmesi.
 • Elif-bâ sırasına göre dizili harfler. Bir sözü harfleri ile söylemek.
 • Şekil. Kıyâfet.
 • Yemek.
 • Sükut etmek, susmak.

hurur

 • Düşmek, sukut.

ifham

 • İkna edip sükût ettirmek. Delil göstermekle ve isbat etmekle galip gelmek.

ıhrinmas

 • Sükut etmek, susmak.

iskat / iskât

 • (Sükut'tan) Susturma.
 • Sükût ettirmek. Cevap veremiyecek hâle getirmek. Susturmak.
 • Kandırmak, râzı etmek.

ısmat

 • Susturma, susturulma, sükut ettirme.

ismat

 • Susturma, sükut ettirme.
 • Men'etmek.
 • Tecvidde : Harfi söylerken lisana ağır geldiğinden, kendilerinden yalnız aslı rübâî olanlar ile, hümasi olanların terkibi men' edilmişti. İsmât sıfatının harfleri; izlâk sıfatının harfleri olan on altı harf ile harf-i meddin maadası olan on

ıtrak

 • Sükût etmek, susmak. Gözünü yere dikip bakıp durmak.

ittifak-ı sükut / ittifak-ı sükût

 • Sükût ederek fikir birliğinde bulunma.

kainat-ı sakit / kâinat-ı sâkit

 • Sükut eden, susan kâinat.

kanit

 • (A, uzun okunur) (Kunut. dan) Kunut ve duâ eden.
 • İtaatlı.
 • Sükût eden.

kays

 • Düşmek, sukut.

kezum

 • Sükut etmek. Susmak.

lal ü ebkem / lâl ü ebkem

 • Şaşa kalmış. Sükuta mecbur olmuş. Susmuş.

mebde-i sukut

 • Sukutun başlangıcı. Düşüşün mebdei.

meskut

 • Söylenmemiş. Sükut edilmiş. Hakkında bir şey söylenmemiş.

muhrenbık

 • Başını eğip tınmayan, sükut eden, susan ve fırsat bulduğu gibi fevri söyleyen kimse.

mülzem

 • Susturulmuş, ilzam ve iskât olunmuş, sükuta mecbur olmuş.
 • Lüzumlu görülmüş.

muskıt

 • (Çoğulu: Muskıtât) (Sukut. dan) Düşüren, ıskat eden.

muskıtat

 • (Tekili: Muskıt) (Sukut. dan) Düşürenler, ıskat edenler.

muvakaa

 • Düşmek, sukut.

nast

 • Sükut. Konuşurken dinlemek için susmak.

sakıt

 • Düşen, düşük. Kıymetsiz, sukut eden. Ölü olarak düşmüş çocuk.

samit

 • Susan, sükût eden.
 • Ses çıkarmaz, sessiz.
 • Gr: Sessiz harf.

samite-i meyyite

 • Ses çıkarmayan ölü.
 • Hareketsiz.
 • Haksızlıklar karşısında gayrete gelmeyen, ölü gibi sükût eden.

samt

 • Susma, sükût.

sukut-ı hakk

 • Hakkın sukutu. Hakkın kaybolması.

sumat

 • Susmak, sükut etmek.

sumut

 • Susma, sükut.
 • Somurtma.

takriri sünnet / takrirî sünnet

 • Hazret-i Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm'ın, sahabelerinden birinin söylediğini veyahut işlediğini gördüğü halde, onu menetmiyerek sükût buyurmaları.

teskit

 • (Sükût. dan) Susturma. Sükût ettirme.

vücub

 • Vâcib ve lâzım olmak.
 • Sâbit olmak.
 • Sukut ve vuku.
 • Sübut ve temekkün cihetiyle lâzım olmak. Bırakılması mümkün olmamak.
 • Güneşin batması.
 • Muztarib olmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın