LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te suclu ifadesini içeren 54 kelime bulundu...

adalet

 • Zulüm etmemek. Herkese hakkını vermek ve lâyık olduğu muâmeleyi yapmak. Mahkeme. Hak kanunlarına uygunluk. Haksızları terbiye etmek. İnsaf. Mâdelet. Dâd. Cenab-ı Hakk'ın emrini emrettiği şekilde tatbik etmek. Suçluya Allah'ın emrini icra etmek.

afv

 • Bağışlama. Allahü teâlânın, ihsânı ile, âsî ve günâhkâr kullarının kusur ve günâhlarını bağışlaması.
 • Bir kimsenin, düşmanından veya suçludan intikâm almaya, karşılığını yapmaya gücü yettiği halde bir şey yapmaması, intikâm almaması.

alude-gan / alude-gân

 • (Tekili: Alude) Suçlular, kabahatliler. Bulaşıklar, bulaşmışlar. (Farsça)

asfad

 • (Tekili: Safed) Suçluların el ve ayaklarına takılan kelepçeler.

bezekar / bezekâr / بزه كار

 • Suçlu, günahkâr. (Farsça)
 • Günahkar. (Farsça)
 • Suçlu. (Farsça)

bezekari / bezekârî

 • Suçluluk, günahkârlık. (Farsça)

bühtan

 • İftira. Birisine yalandan bir şey isnad etme. Birisini suçlu gösterme.
 • Dalgınlık.
 • Medhûş ve mütehayyir olma.

carim

 • Cürüm ve kabahat sahibi. Suçlu.
 • Ailesinin maişetini kazanan.
 • Kesen.
 • Hurma toplayan.

çarmıh

 • (Çar: Dört; Mıh: Çivi) Salib. Suçluyu haça germek için kurulmuş, haç şeklinde darağacı. (Farsça)
 • Geminin direkleri başından aşağıya inen kalın ipler. (Farsça)
 • (Dörtçivi) Suçluyu cezalandırmak için kurulmuş haç şeklinde darağacı.
 • Suçluyu bağlamak için kurulmuş haç şeklinde ağaç.

çarmih / çârmîh

 • Dört çivi. Birbiri üzerine dikey olarak konulmuş iki tahtadan meydana gelen, suçluları îdâm etmek için kullanılan haç şeklindeki darağacı. Bu cezâya çarptırılan kişi iki yana açılmış kollarından ve bağlanmış ayaklarından çivilenerek öldürülürdü.

cerime

 • Suçludan alınan para cezası, cereme.
 • Günah, zenb, suç.

cürm-nak

 • Suçlu, kabahatli. (Farsça)

cürm-ü meşhud

 • Suç üzerinde suçluyu yakalamak. Görülen suç. (Suç üstü)

divan-ı harp

 • Harp divanı. Yüksek rütbeli askerlerin harp mes'eleleri veya harp suçluları hakkında işler için toplandıkları meclis.

dü-şah

 • Çatal ağaç. (Farsça)
 • Tomruk. (Farsça)
 • Eskiden suçlunun boynuna takılan çatal ağaç. (Farsça)

el-halim

 • Suçluların cezalarını derhal vermek iktidarında olduğu halde sonraya bırakan ve yumuşak muamele eden, çok halim. (Allah (C.C.)

esim

 • (İsm. den) Günahkâr, günah işlemiş, kabahatlı, cürümlü, suçlu, yalancı kişi.

felak

 • Tan zamanı, subh, fecir.
 • İki tepe arasındaki düzlük.
 • Bütün mahlukat.
 • Suçlunun ayağına vurulan tomruk, falaka.
 • Cehennem.

gull

 • Kelepçe. Suçlunun boynuna veya ayaklarına takılan zincir, pranga.

günahkar / günahkâr / گناهكار

 • Günah sahibi, suçlu. (Farsça)

hatakar / hatâkâr

 • Hatalı, suçlu.

hem suçlu hem güçlü

 • Suçlu olduğu hâlde suçunu bilmez ve suçsuz olduğunu iddia eder kimse hakkında kullanılan bir tâbirdir.

hıtta

 • Günahlardan istiğfar etmek.
 • Başkasının üzerinden suçluluğu kaldırmak.
 • (Çoğulu: Hıtat) Diyar, ülke, memleket.

iade-i mücrimin / iade-i mücrimîn

 • Suçluların kendi memleketlerine iade edilmesi.

iftira

 • Birinin üzerine suç atmak. Bühtan. İfk. Yalan yere birisini suçlu göstermek.

kabaih / kabâih / قبائح

 • Suçlular, kabahatliler. (Arapça)

kadi / kadî

 • Hâkim. Peygamber (A.S.M.) nâmına suçluyu ve suçsuzu ayırıp şeriatla hükmeden hâkim.
 • Kaza eden.

kanun-u adalet ve tedip

 • Adaleti sağlama ve suçluları cezalandırmaya yönelik düzenlenen kanun.

kelebçe

 • Yakalanan suçluların iki bileğine birden takılan demir halka. Demir bilezik.

kısas / kısâs

 • Cinayette ödeşmek. Bir suç işliyenin aynı şekilde cezalandırılması. Öldürme veya yaralanmada suçlu olana aynı şeyin yapılması. Suçsuz yere adam öldürene veya yaralayana şeriatın aynı cezayı tatbik etmesi.
 • İşlenen suçun, yapılan kötülüğün aynısını suçluya tatbîk ederek cezâlandırma, öldüreni öldürme, yaralıyanı yaralama, bir uzvu kesenin uzvunu kesme cezâsı.

künde

 • Suçlu bir kimsenin ayaklarına geçirilen tomruk. (Farsça)
 • Kalın ve yüksek ağaç. (Farsça)

lale

 • Lâle denen meşhur çiçek.
 • Vaktiyle suçluların ve delilerin boynuna takılan halka.
 • İncir koparmak için ucu çatallı değnek.

linç

 • Halk tarafından öldürülme. Halkın bir suçluyu tutup derhal öldürmesi.

magmuz

 • Kabâhatli, suçlu.

me'sum

 • Günahlı, suçlu, maznun.

mirsad

 • Gözetleme yeri. Rasad yeri.
 • Gözetleme âleti.
 • Suçluları gözleyip duran.
 • Pusu.
 • Suçlular için hazır bekleyen.

mücrim / مجرم / مُجْرِمْ

 • Cürüm ve kabahat işlemiş olan. Suçlu.
 • Günahkâr, suçlu.
 • Suçlu.
 • Suçlu. (Arapça)
 • Suçlu.

mücrim-i siyasi / mücrim-i siyasî

 • Siyasi suçlu.

mücrimin / mücrimîn

 • (Tekili: Mücrim) Mücrimler, suçlular. Cürüm işlemiş olan kimseler.

müntakim

 • (Nakm. dan) İntikam alan, öç alan, suçluya cezasını veren.

müttehemiyet

 • Suçlandırılma, suçlu olduğu tasavvur edilme. Maznunluk.

müznib

 • Günahkâr, suçlu, günah sahibi.

müznibin / müznibîn

 • Suçlular, günah işleyenler.

palaheng

 • Yular, dizgin. (Farsça)
 • Av veya suçlu bağlanacak kement. (Farsça)
 • Kemer. (Farsça)
 • Tazı boynuna geçirilen ağaç halka. (Farsça)

payzen

 • .f Ayağına pranga vurulmuş. Forsa, deniz esiri.
 • Suçlu.
 • Esir.
 • Hizmetçi, uşak.

sanık

 • Suçlu olduğu sanılan kimse.

siyahkar / siyahkâr

 • (Çoğulu: Siyâhkârân) Günah işlemiş, suçlu. (Farsça)

ta'kib

 • Gözlemek.
 • Yolunda gitmek.
 • Peşinden yürümek.
 • Suçlunun suçunu araştırmak.
 • Bir kimsenin aynı senede yine gazaya gitmesi.
 • Bir şeyi ciddiyetle istemek.

ta'kibat / ta'kibât

 • Suç işleyene karşı harekete geçmek ve suçluluk derecesini araştırmak.

tahliye-i sebil

 • Bir suçluyu bırakma, salıverme.

takip

 • Gözetmek, yolunda gitmek, peşinden yürümek, suçlunun suçunu araştırmak, izlemek.

te'dib / te'dîb

 • Terbiye etme, edeblendirme.
 • Suçluyu cezâlandırma.

tehim

 • (Töhmet. den) Suçlu, kabahatlı.

zanin

 • Suç işlediği zannedilen kimse. Töhmetli, suçlu kimse.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın