LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te su kabı ifadesini içeren 24 kelime bulundu...

ab-came

 • Su kabı. (Farsça)

ab-vend

 • Maşrapa, bardak, su kabı. (Farsça)

abcame / âbcâme / آبجامه

 • Su kabı. (Farsça)

abdan / âbdân / آبدان

 • Su kabı. (Farsça)
 • Mesane. (Farsça)

aftabe / âftâbe / آفتابه

 • İbrik. Su kabı. (Farsça)
 • Ibrık, su kabı. (Farsça)

akvaryum

 • Lat. Su hayvanlarını veya bitkilerini besleyebilecek tarzda yapılmış camdan su kabı.

batt

 • Kaz.
 • Kaz şeklinde yapılmış olan sürahi, su kabı.

buhurdan / بخوردان

 • Tütsülük, tütsü kabı. (Farsça)

cefne

 • (Çoğulu: Cifân) Su kabı, tekne, teşt. Büyük çanak.
 • Büyük su kabı.

cerre

 • (Çoğulu: Cürr-Cirar) Topraktan yapılan desti ve bardak.
 • Ağaçtan yaptıkları su kabı.

debbe

 • (Çoğulu: Debbât) Matara dedikleri su kabı.
 • Yağ. Bal ve macun koyacak kaplar.

fidam

 • (Feddâm) : Su kabının üzerine koydukları süzgeç.
 • Mecusilerin ağızlarını bağlamakta kullandıkları bez.

ibrik

 • (Çoğulu: Ebârik) Topraktan, tenekeden, hattâ bakırdan, gümüşten, altundan yapılan emzikli su kabı.
 • Abdest almağa, çay, kahve v.s. yapmağa yarayan ayrı ayrı ve türlü türlü kaplar.
 • İyi ve parlak kılıç.
 • Bir su kabı.

idave

 • (Çoğulu: Edâvâ) Deriden yapılmış su kabı. Asker matarası.

kırba / قربه

 • (Çoğulu: Kıreb-Kırebat) Saka tulumu. Deriden su kabı.
 • Tıb: Çocuklarda karın şişmesi.
 • Süt tulumuna da kırba denir.
 • 13 bin dirhemlik veya 32 okıyyelik bir kab.
 • Bir tür su kabı, matara.
 • Deri su kabı.
 • Deriden yapılmış su kabı. (Arapça)

maşraba

 • Su kabı.

matara

 • Askerlerin kullandığı üzeri aba ve çeşitli kumaşlarla kaplı madeni su şişesi veya yolculukta kullanılan deriden yapılmış su kabı.
 • Kavanoz; özellikle askerlerin kullandığı veya yolculukta kullanılan bir çeşit su kabı.

mathare

 • (Çoğulu: Matâhir) Gusülhâne. İçinde yıkanılıp temizlenilecek yer.
 • Su kabı, matara.

meşk

 • Kırba. Tulumdan yapılmış su kabı. (Farsça)

midae

 • Kırba. Deriden su kabı. İbrik. Matara.
 • Çeşme lülesi.
 • Abdest alınan yer.

mıthere

 • Su kabı. Matara.

şekva

 • Şikâyet, âciz kaldığını ve zayıflığını haber vermek.
 • Su kabının ağzını açmak.

teşt

 • Tekne, leğen, su kabı.
 • Büyük su kabı.

tuluk

 • Deriden yapılmış su kabı.
 • Deriden yapılmış su kabı.