LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sopa ifadesini içeren 41 kelime bulundu...

a'sa

 • (Tekili: Asâ) Değnekler, sopalar, bastonlar.

ahadid

 • Sopa ve kamçı gibi şeylerin vücudda bıraktığı izler.

asa / asâ / عصا

 • Değnek. Baston, sopa.
 • Değnek, sopa, baston.
 • Baston, sopa, değnek.
 • Değnek, sopa. (Arapça)
 • Derviş değneği. (Arapça)

asa-yı musa / asâ-yı mûsâ

 • Hz. Musa'nın sopası.

ashab-ı uhdud / ashâb-ı uhdûd

 • Cenab-ı Hakka imân ve itâat edenleri çukurlara doldurup yakan veya sopa ile döven, fir'avn gibi zâlim kimseler.

beyzare

 • Büyük ve uzun sopa.

cop

 • Polis ve polis görevlisi askerlerin taşıdığı, kauçuktan yapılma sopa.

çub / çûb / چوب

 • Ağaç değnek, sopa. (Farsça)
 • Çöp. (Farsça)
 • Sopa. (Farsça)
 • Odun. (Farsça)
 • Tahta. (Farsça)

çubek

 • Değnek, sopa. Davul tokmağı. (Farsça)

deste-çub

 • Sopa, değnek. (Farsça)

dur-baş

 • "Uzak ol!" anlamına gelen bir emir. (Farsça)
 • Değnek, sopa, âsa. (Farsça)

erzen

 • Kendisinden sopa ve baston yapılan bir cins sağlam ağaç.
 • Şam darısı denen beyaz ve iri cins darı.

falaka / فلقه

 • Falaka, ayağa sopa atarak acı çektirmek için hazırlanan düzenek. (Arapça)

habat

 • Vücuttaki bir yara iyileştikten veya vücuda bir sopa ile vurulduktan sonra bedende kalan iz.
 • Davarın çok yemekten dolayı karnının şişmesi.

hadiye / hâdiye

 • Değnek, asâ, sopa.
 • Su içinden sivrilerek yükselen kaya.

herv

 • Dövme, sopalama.
 • Pişirme.
 • Afganistan'da bir şehrin adı.

istikfa

 • Bir kimsenin başına veya ensesine sopa ile vurma.

kanat

 • (Çoğulu: Kanavât) Yeraltına döşenmiş olan künk. Küçük kanal, su borusu.
 • Sopa, mızrak.

kanavat

 • (Tekili: Kanât) Yeraltına döşenmiş olan künkler. Su yolları.
 • Mızraklar, sopalar.

kaskase

 • Çok karanlık gece.
 • Asâ, sopa, baston.

kazf haddi

 • Muhsan olan erkek veya kadına zînâ isnâd edenlere (iftirâda bulunanlara) verilen sopa cezâsı.

metarık

 • (Tekili: Mıtrak ve Mıtraka) Mızraklar. Tokmaklar. Çekiçler. Değnekler, sopalar.

mettiha

 • Hafif sopa.
 • Yaş çubuk.

mevbil

 • Kaba büyük sopa.
 • Bir kucak odun.

mıhbat

 • Davar için ağaçtan yaprak dökmekte kullanılan sopa.

mihsarre

 • Bir kimsenin elinde tuttuğu sopa veya değnek.

mincede

 • Küçük asâ, küçük sopa.
 • Yorgancı çubuğu.

minsee

 • Asâ, sopa.

mirbaa

 • Asâ, değnek, sopa.

mıtrak

 • (Çoğulu: Metârık) Sopa, değnek.
 • Tokmak.
 • Mızrak.
 • Çekiç.

müteşacir

 • (Çoğulu: Müteşâcirin) Birbirlerine sopayla, ağaçla vuran.

müteşacirane / müteşacirâne

 • Birbirlerine sopayla vururcasına. (Farsça)

müteşacirin / müteşacirîn

 • (Tekili: Müteşacir) Birbirlerine ağaçla, sopayla vuranlar.

pade

 • Eşek ve sığır sürüsü. (Farsça)
 • Çoban sopası. (Farsça)
 • Yayla. (Farsça)

savalic

 • Cirit oynanan eğri sopalar.

savlecan

 • (Çoğulu: Savâlic) Cirit oynanılan eğri sopa.

teassi

 • Muhalefet etmek, karşı gelmek.
 • Sopayla vurmak, asâ ile darbetmek.

teşacür

 • (şecer. den) Sopalarla vuruşma. Birbirine girme kavga, dövüş.

tevhif

 • Sopa ile vurmak.

topuz

 • t. Ucu top şeklinde sopadan ibâret eski silâh.
 • Top şeklinde toplanmış saç.
 • Kısa ve tıknaz kimse.

ukkaze

 • (Çoğulu: Akâkiz) Ucu demirli sopa.