LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sonbahar ifadesini içeren 25 kelime bulundu...

bad-ı hazan / bâd-ı hazân

 • Sonbahar rüzgârı.

berg-riz

 • Yaprak döken. Sonbahar, güz. (Farsça)

cüsale

 • Sonbaharda dökülen yapraklar.

dels

 • Karanlık, zulmet.
 • Bir şeyi saklamak, gizlemek.
 • Sonbaharda yapraklanan bir ot çeşiti.

fasl-ı hazan / fasl-ı hazân

 • Sonbahar, güz.

fusul-ü erbaa

 • Dört fasıl olan, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış mevsimleri.

gazel

 • Tek kişinin özel bir ahenkle okuduğu manzume. (Aşk ve nefis gibi hislere ait olup, anlamı dine aykırı olursa ve kadın sesi ile câiz değildir.)
 • Edb: Klâsik şark şiirlerinin en çok kullanılan ve (5-15) beyitlik şekil.
 • Sonbaharda ağaç üzerinde kuruyan yapraklar.
 • Ceylân.<

güz

 • Sonbahar.
 • Sonbahar.
 • Sonbahar.

güz mevsimi

 • Sonbahar.

harif

 • Güz mevsimi, sonbahar.
 • Meyve toplama zamanı.

harife

 • (Çoğulu: Harâif) Ev için sonbahar hazırlığı.

harifi / harifî

 • Sonbaharla alâkalı.

hazan / hazân / خزان

 • Güz. Sonbahar.
 • Solgun.
 • Güz, sonbahar.
 • Sonbahar, güz.
 • Güz, sonbahar. (Farsça)

hazani / hazanî

 • Sonbahar ile alâkalı, güz mevsimine ait. (Farsça)

hazanistan

 • Sonbahar görmüş, sararıp solmuş yer. (Farsça)

hazannüma

 • Sonbahar görünüşlü. (Farsça)
 • Mc: Hüzün ve keder verici. (Farsça)

hazanreside

 • Sonbahara erişmiş, solup sararmış. (Farsça)

inkılab-ı şitevi / inkılâb-ı şitevî

 • Sonbaharın bitip, kış mevsiminin başlayışı. (Aralık ayının 21'ine rastlar.)

köhnebahar

 • Sonbahar.

mevasim-i erbaa

 • Dört mevsim. Rebi' (İlkbahar), Sayf (Yaz), Harif (Sonbahar), Şitâ (Kış).

mevsim-i harif

 • Sonbahar, güz devresi.

mihrgan

 • Sonbahar. Güz mevsimi. (Farsça)
 • Eski İranlıların iki büyük bayramlarından birinin adı. (Farsça)

payiz

 • Güz, sonbahar. (Farsça)
 • Yaşlılık, ihtiyarlık. (Farsça)
 • Eski, köhne, yıpranmış. (Farsça)

pür-hazan / pür-hazân

 • Sonbahara uğramış, solup sararmış. (Farsça)

rebi-i sani / rebi-i sâni

 • Sonbahar.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın