LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te somu ifadesini içeren 37 kelime bulundu...

abus / abûs / عبوس

 • Somurtan, surat asan.
 • Asık yüzlü, somurtkan.
 • Somurtkan. (Arapça)

adalet-i ictimaiyye / adâlet-i ictimâiyye

 • Sosyal adâlet; Herkesin; çalışması, bilgi ve kâbiliyeti, gördüğü iş nisbetinde ve derecesinde hakkını alması; hiç kimsenin ezilip sömürülmemesi.

cıvata

 • Arkası iri başlı ve ucu somun geçmek üzere yivli vida. Başlıca potrelleri, demir ve tahtaları birbirine bağlamaya yarar.

cüz'i-yi müşahhas / cüz'î-yi müşahhas

 • Somut bir fert, birey.

emperyalist

 • Sömürgeci.

esir devri

 • Feodalizm, sömürgecilik dönemi.

gayr-ı muhassal

 • Sonuçlanmamış, somutlaşmamış, elde edilmemiş.

haricen

 • Somut ve maddî olarak.

işaret-i hissiye

 • Somut işaret; hislere, duygulara hitap eden işaret.

isti'mar

 • Bir yeri imar etmek. Bir yerin mâmurluğunu istemek.
 • Müstemleke yapmak, sömürgeleştirmek. İstimlak etmek.

istismar

 • Menfaatine âlet etmek. İşletmek.
 • Kıymetlendirmek. Sömürmek.
 • Sömürü, sömürme.

kasavet-i mücesseme

 • Tecessüm etmiş kasavet; cisim gibi somut hâle gelmiş kalp katılığı.

manda

 • Sömürge, camız.

misal-i mücessem / misâl-i mücessem

 • Somut örnek.

misal-i müşahhas / misâl-i müşahhas

 • Somut örnek, şahıs gibi somut hâle gelmiş misâl.

mukmehun

 • Elleri boyunlarına bağlı veya boyunlarından zincir takılı olarak azab çekenler.
 • Başı yukarı kalkmış, gözleri bir yere dikilmiş ve etrafa bakamayan somurtmuş kimseler.

müşahhas / مشخص / مُشَخَّصْ

 • Somut, maddî varlığa sahip.
 • Şahıslanmış, somut.
 • Somut. (Arapça)
 • Şahıslaştırılmış, somut.

müsta'mer

 • Muhacir yerleştirilerek imar edilen yer.
 • Müstemleke, sömürge.

müsta'merat / müsta'merât

 • (Tekili: Müstâ'mere) (Umrân. dan) Sömürgeler, müstemlekeler.

müsta'mere / مستعمره

 • Sömürge. (Arapça)

müsta'mir

 • İsti'mar eden, bir yere muhacir yerleştirerek orasını mâmur hâle getiren.
 • Müstemlekeci. Sömürgeci.

müstemlekat / müstemlekât

 • Sömürgeler.
 • Sömürgeler.

müstemlekat nazırı / müstemlekât nâzırı

 • Sömürgelerden sorumlu bakan.

müstemleke / مستملكه / مُسْتَمْلَكَه

 • Başka bir devletin idaresi altında bulunan memleket, yer, sömürge.
 • Başka bir devletin idaresi altında bulunan memleket. Hicret etmişlerle iskân edilmiş yerler. Sömürge.
 • Sömürge.
 • Sömürge, koloni. (Arapça)
 • Sömürge.

müstemlekeci

 • Sömürgeci.

müstemlekecilik

 • Sömürgecilik.

şecaat-ı mücessem

 • Somut hâle gelmiş cesurluk, yiğitlik.

sosyal adalet / sosyal adâlet

 • Herkesin, bilgi ve kâbiliyeti ve gördüğü iş nisbetinde çalıştığının karşılığını alması, başkaları tarafından sömürülmemesi.

sümud

 • Taganni eylemek.
 • Eğlenmek.
 • Kibirlenip somurtmak.
 • Kafa tutmak.
 • Sersem olmak.

sumut

 • Susma, sükut.
 • Somurtma.

taabbüs

 • (Çoğulu: Taabbüsât) Yüz ekşitme, somurtma, surat asma.

tebessül

 • Somurtma, surat asma. Yüzünü ekşitme.

tecessüm-ü maani / tecessüm-ü maânî

 • Mânâların cisimleşmesi, somutlaşması.

tedbir-i mücessem

 • Somut hâle gelmiş tedbir ve idare.

timsal-i müşahhas

 • Maddi yapı ve şahsiyet kazanmış nümune, somut örnek.

ubuset

 • Yüz ekşiliği. Çehre çatıklığı. Somurtkanlık.

zat-ı müşahhas / zât-ı müşahhas

 • Somut ve gerçek varlığa sahip birisi.