LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sokma ifadesini içeren 55 kelime bulundu...

boykot

 • (Boykotaj) Bir şahıs veya devlete karşı alış-verişi, münasebetleri kesmek. Bir ülkeyi, bir topluluğu veya bir şahsı zarara sokmak maksadıyla onunla her türlü ilgiyi kesme. (Fransızca)
 • Bir işten geçici olarak çekilme; işe, çalışmaya hep birlikte katılmama. (Fransızca)

dahs

 • Koyunun derisiyle eti arasına yüzmek için elini sokmak.
 • Fesad, ifsâd.

derc

 • İçine alma, sokma.

dercan / dercân

 • Canına sokma, içine alma.

eber

 • Hurmanın budaklanması ve ıslah edilmesi.
 • Akrep sokması.

fedh

 • Bir kimseyi borca sokmak.
 • Ağır işe giriftar etmek.

gall

 • Girmek, sokmak, akmak.
 • Boynunu, elini zincir ile bağlamak.
 • Hâinlik yapmak. Hıyanet etmek.
 • Ganimet malından hırsızlık etmek.

garz

 • Batırma, sokma. İğne sokma.

haben

 • Kısaltma, azaltma, kasma.
 • Edb: Aruzda "fâilâtün" den "ât" hecesini atarak, nazmı "fâilün" veznine sokma.

idhal / idhâl / ادخال

 • Dâhil etmek. İçine almak. Sokmak.
 • İçeri alma, sokma. (Arapça)
 • Yurt dışından getirme, dışalım, ithal. (Arapça)
 • İdhâl edilmek: (Arapça)
 • İçeri alınmak, sokulmak. (Arapça)
 • Dışalım yapılmak. (Arapça)
 • İdhâl etmek: (Arapça)
 • İçeri almak, sokmak. (Arapça)
 • Yurt dışın (Arapça)

idlal / idlâl

 • Dalâlete sokma, sapıtma.

ifrag

 • Bir halden başka bir hale sokma. Kalıba dökmek. Şekil vermek.
 • Boşaltmak. Akıtmak. Dökmek. Câri kılmak.

ifrağ / اِفْرَاغْ

 • Bir halden başka bir hale sokma, kalıba dökme.

ifrağ etmek

 • Bir şekil ve keyfiyete sokmak.

igal

 • Acele ile bir kimseyi bir yere sokma.
 • Uzaklara gitme.

iglaf

 • (Gılaf. dan) Kınına sokma, kılıfa koyma.

igmad

 • Kınına sokma, kılıfına koyma.
 • Birçok şeyleri bir yere tıkma.

igmad-ı seyf

 • Kılıcı kınına sokma.

ilac

 • İçeri sokma, idhal etme, girdirme.

inhirat

 • Bilmediği bir işe danışmadan girişme.
 • Zarar verme, ziyana sokma.
 • İpliğe boncuk dizme.
 • Beden çelimsizlenip zayıflama.
 • Bir yola süluk etme, girme.

intihak

 • Zayıflatma, gücünü azaltma, kuvvetsizlendirme.
 • İşe yaramaz bir hale sokma.

isam

 • Günaha sokmak, günaha sokulmak.

islak

 • (Silk. den) Düzenleme, sıraya koyma.
 • Yola getirme.
 • Diziye geçirme.
 • Mesleğe sokma, sokulma.

ızrar / ızrâr / اضرار

 • Zarar verme, zarara sokma. (Arapça)
 • Izrâr etmek: Zarar vermek, zarara sokmak. (Arapça)

ledg

 • (Teldag) Yılan veya akrep sokması.
 • Mc: Sözle birini incitmek.
 • Ekşilik.

les'

 • Yılan ve akrep gibi hayvanların sokması.

me's

 • İnsanların arasını bozmak, araya fesad sokmak.

mesh / مَسْخْ

 • Şeklini değiştirip çirkin bir hâle sokma.

mest

 • Adamın elini deve karnında yavrunun yattığı yere sokması.
 • Bağırsak içinde iken sıvayıp çıkarmak.

meth

 • Yerinden koparmak ve çıkarmak.
 • Cima. Tohum bırakmak için çekirgenin kuyruğunu yere sokması.
 • Vurmak ve uzaklaştırmak.

mürevvic-i amal / mürevvic-i âmâl

 • Uygulamaya sokmaya çalışan, yapmaya teşvik eden.

nehs

 • Kabzetmek, almak.
 • Yılan sokması.
 • Eti ön dişiyle almak.

nehş

 • Yılan sokmak.
 • Almak, kabzetmek.
 • Ön dişiyle bir nesneyi ısırır gibi tutmak.
 • Et almak.

nehur

 • Burnuna vurmayınca veya burnuna parmak sokmayınca sütünü salıvermeyen deve.

nekz

 • Vurmak.
 • Kovmak, def'etmek.
 • Yılan sokmak.
 • Azalmak.
 • Suyun, yer tarafından emilmesi.

neşt

 • Yılan sokmak ve ısırmak.
 • Bir yerden bir yere gitmek.
 • Çözmek.
 • Çıkarmak.
 • İpi bağlamak.

reşn

 • Köpeğin, başını kaba sokması.

sanayi

 • San'at, zanaat, beceri, hüner; ham maddeleri işleyerek mamul madde haline sokmak için uygulanan işlem ve araçların bütünü; endüstri.

selk

 • Çekmek veya çekilmek.
 • Gitmek.
 • İthal etmek, içeri sokmak, girdirmek.

sevm

 • Satılık bir şeye kıymet takdir etme, paha biçme.
 • Su-i kasd. Zulüm ve minnete giriftar etmek. Derde sokmak.
 • Dağlamak.
 • Başına buyruk olup istediği yere gitmek.
 • Kuş havada dolaşmak.
 • Satışa arzetmek.
 • Satın almak istemek.
 • Fâide yetiştirmek.<

şeym

 • Çok soğuk su.
 • Kılıç çıkarmak.
 • Kınına sokmak.

şezz

 • Çuval kulpuna ağaç sokmak. (O ağaca "şizâz" derler.)

taglif

 • (Gılaf. dan) Kınına koyma, kılıfına sokma.
 • İyi kokulu nesneler yapmak.

tahsir

 • (Hasar. dan) Zarara sokma, ziyana uğratma.

tahvil / tahvîl / تَحْو۪يلْ

 • Başka hâle sokma.

takhim

 • İthal etmek, içeri sokmak, girdirmek.

tecnis

 • İki şeyi birbirine benzer şekle sokma.
 • Edb: Cinas yapma. İki mânalı söz söyleme.

tedvir

 • Devrettirmek, döndürmek. Çevirmek.
 • İdare etmek, yönetmek.
 • Daire şekline sokmak.
 • Edb: Bir mısradaki kelimelerin yerini değiştirmekle veznin ve mânanın bozulmamasıdır.
 • Kur'an-ı Kerim kıraatında: Tahkik ile hadr ortasında bir okuma usulüdür. Her iki yönde meşru m

teftin / teftîn / تفتين

 • Fitne sokma. (Arapça)
 • Meftun etme. (Arapça)

tehzil

 • (Çoğulu: Tehzilât) Zayıflatma.
 • Alaya alma. Alay şekline sokma.

tenşib

 • Saplama, sokma.
 • Rüzgâr esme.

vaftiz

 • (Vaftis) (Rumcadan) Hristiyanlarca çocuğun ve hristiyanlığa yeni girenin dine girme şartı sayılan, suya sokma merasimi.
 • Hıristiyanların dine gireni kutsal suya sokma merasimi.
 • Hıristiyanlığa yeni girenin ve çocuğunun dine girmesi için gerekli sayılan, suya sokma töreni.

vahz

 • Sivri bir şey batırarak acıtma.
 • Çimdikleme.
 • Isırma.
 • Sokma.

vek'

 • Akrep sokmak.

zagt

 • Bir şeyi bir yere zorla sokma, girdirme.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın