LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te siyah ifadesini içeren 164 kelime bulundu...

a'bel

 • (Çoğulu: A'bile) Çok sert taş ki, kırmızı, beyaz veya siyah renkli olur.
 • Taşlık dağ.

agşa

 • Baygın adam.
 • Vücudu siyah yüzü beyaz olan hayvan.

agsem

 • Beyazı siyahından daha fazla olan saç.

ahrec

 • Ak ile kara. Siyahla beyaz.

ahyef

 • Bir gözü gök, diğer gözü siyah olan.

akva'

 • Kuyruğu beyaz, gövdesi siyah olan dişi koyun.

as

 • Sansar cinsinden siyah kuyruklu, beyaz tüylü kakum denilen bir hayvan, çok kıymetli olan postu için avlanır.

asfalt

 • yun. Siyah renkte şekilsiz bir bitüm.

bagsa'

 • Tüyü siyahlı beyazlı olan ve yer yer de benler bulunan koyun.

bak'a / bak'â

 • Siyah beyaz alacalı koyun.
 • Belde ismi.
 • Ucuzluk ve biraz kıtlık olan yıl.

basur / bâsûr

 • (Çoğulu: Bevâsir) Tıb: Mayasıl. Kalın bağırsakta ve makadın etrafındaki siyah kan damarlarının şişmesi ve bazen iltihablanması sebebiyle, makadın içinde ve dışında meydana gelen memeler yüzünden makaddan kan ve cerahat gelmesi hastalığı.

behim

 • Düz siyah şey.
 • Alacasız hayvan.
 • Dik, pürüzsüz ses.

behm

 • Çok siyah olan şey. Rengi başka renkle karışık olmayan nesne.

berim

 • Siyah ve beyaz ipliklerden meydana getirilen ip.
 • Cemaat.
 • Etsiz yemek.

bilal

 • Siyah ve beyaz, yâni kara ile ak olmak.

cevher-dar / cevher-dâr

 • Elmaslı. (Farsça)
 • Noktalı harf. Meselâ: Cim, şın harfleri gibi. (Farsça)
 • Eskiden kullanılmış tüfeklerden birinin ismi. (Farsça)
 • Siyah ve beyaz dalgalı, benekli kılıç. (Farsça)

cüvvet

 • Kırba yaması.
 • Bir parça yer.
 • Siyaha yakın boz renk.
 • Demir pası.

da'ca'

 • Gözü çok siyah ve büyük olan kadın. (müz: Edac)

daac

 • Gözün çok siyah ve büyük olması.

dagma'

 • Yüzünün rengi siyaha yakın olan dişi koyun.

dar'a'

 • Başı siyah, gövdesi beyaz olan davar. (Müz: Edrâ.)

dariş

 • Siyaha boyanmış kara deri.

debsa'

 • Çok fazla kırmızı olduğundan, siyah gibi görünen şey.

desma

 • Siyah olan nesne.

du'ce

 • Gözün büyük ve siyah olması.

du'mus

 • (Çoğulu: Deâmis) Rengi siyaha benzer bir küçük su canavarı.

dübse

 • Siyaha benzeyen kırmızılık.

dugmus

 • (Çoğulu: Degâmis) Rengi siyaha yakın küçük bir su canavarı.

dühme

 • Siyahlık, karalık.

dükne

 • Siyâha benzer bir renk.

dürece

 • Süllem, merdiven.
 • Bağırtlak kuşu. (Kanatlarının içi siyah ve dışı boz olan bir kuş.)

ed'ac

 • Gözleri kara renkte ve büyükçe olan.
 • Pek siyah şey.

edbes

 • Rengi ne kızıl, ne siyah olan hayvan.

edgam

 • Yüzü ve dudaklarının etrafı siyah olup, sâir bedeni başka renk olan at.

edken

 • Bulanık,
 • Rengi siyaha yakın olan.

edlem

 • Karayağız, siyah adam.
 • Kara eşek.
 • Uzun yanaklı.
 • Uzun boylu.

edra'

 • Vücudu beyaz, başı siyah olan at.
 • Hecin.

ehva

 • (Havvâ. dan) Siyah. Kararmış olan.

erkaş

 • (Çoğulu: Erakiş) Siyahlı-beyazlı alaca yılan.

ermel

 • (Çoğulu: Erâmil) Ayakları siyah olan koyun.
 • Kadını olmayan erkek.

esavid

 • (Tekili: Sevâd) Sevadlar, karanlıklar, siyahlıklar.

esmer

 • Siyaha, karaya çalan kumral renk.

esved / اسود

 • Çok siyah. kara renkli olan.
 • Siyah, kara.
 • Siyah. (Arapça)

esvedeyn

 • İki siyah mânâsına gelen bu kelime, yılanla akreb için kullanılır.

esvide

 • (Tekili: Sevâd) Sevâdlar, karanlıklar, siyahlıklar. Karaltılar.
 • Çok mallar, fazla mülkler.

ev'iye-i şa'riyye

 • Tıb: Siyah ve kırmızı kan damarları arasındaki gayetle ince olan damarlar.

ev'iye-i veridiyye

 • Tıb: Siyah kan damarları.

evrak

 • (Çoğulu: Vuruk) Sivri ve uzun dişli.
 • Yüzü renkli güvercin.
 • Siyahı beyazına galip olan at ve deve. (Müe: Vürka)

evride

 • (Tekili: Verid) Vücudun her tarafından kalbe kanın gitmesini temin eden damarlar. Siyah kan damarları.

ezra

 • Kulağı beyaz, gövdesi siyah olan davar.

fellah

 • Ekinci, çiftçi, ziraatle uğraşan arab.
 • Zenci, siyah arab.

galiye-gun

 • Güzel siyah renkli. (Farsça)

garabib / garabîb

 • Katı, siyah şey.
 • Koyu renkli.

habeş

 • Afrika'nın Kızıldeniz sâhili güneyinde müstakil bir memleket. Bu memleket ahalisinden olan.
 • Beyaz ve siyah arasında koyu esmer adam.

hacer-ül esved

 • (El-Hacer-ül Esved) Kâbe'de bulunan meşhur siyah taş. Rengi siyah olduğundan "Esved" denmektedir. (İslâm Ansiklopedisi'ne göre: Kâbe'nin şark köşesinde olup, yerden bir buçuk metre yükseklikte kapıya yakın bir yerde yerleştirilmiş, üç büyük ve bir kaç tane de küçük parçadan müteşekkil ve gümüş bir h

hacer-ül-esved

 • Kâbe-i muazzamanın doğu köşesinde bir buçuk metre kadar yükseklikte bulunan ve Cennet yâkutlarından olan parlak, siyah taş.

haceru'l-esved

 • Kâbe'nin bir köşesinde yer alan ve Cennetten geldiği bildirilen siyah taş.

hacerü'l-esved

 • Kabe'nin doğu köşesinde olup, yerden bir buçuk metre yükseklikte bulunan semavî, kutsal siyah taş.

hadeka

 • Gözün siyahlığı, gözbebeği.

hal / hâl

 • Dayı.
 • Vücudda hususan yüzde görünen siyah benek, ben.

hal-i siyah / hâl-i siyah

 • Siyah ben.

halek

 • Kara, siyah.

halis / halîs

 • Karışmış, muhtelif.
 • Siyah ile beyazı karışmış saç.
 • Tel.

hamek

 • Her şeyin küçükleri.
 • Siyah bulut.

hamide / hâmide

 • Uzun müddet geçmesi sebebi ile rengine tegayyür ve siyahlık gelip eskimiş olan.
 • Nebatsız kuru yer.
 • Yanmış kül olmuş.

harac

 • Beyazdan ve siyahtan meydana gelen, iki renk olan.

hatba'

 • Arkasında siyah çizgiler olan dişi eşek. (Müz: Ahtab)

havsa'

 • Bir gözü beyaz, bir gözü siyah olan koyun.

havyar

 • Balık yumurtası. Mersin balığı yumurtasından yapılan siyah, mugaddi ve leziz bir madde.

hayt-i esved

 • Siyah iplik, fecir zamanı yavaş yavaş silinen gecenin karanlığı.

hayt-ul esved

 • Güneş battıktan sonra ufakta görülen siyahlık.

hazefe

 • (Çoğulu: Huzef) Hicaz vilayetinde olan siyah renkli bir cins küçük koyun.

hımhım

 • Burundan konuşan. Sesleri burnundan çıkararak konuşan kimse.
 • Burnundan çıkan ses gibi boğuk.
 • Arap diyarında biten bir ot.
 • Çok siyah.

hudara

 • Karanlık gece.
 • Siyah bulut.

humahin

 • Yüzük yapılan bir cins siyah taş.

hur

 • (Tekili: Ahver) Ahu gözlüler. Gözleri iri ve siyah kısmı pek siyah; beyaz kısmı pek beyaz olan kızlar.
 • Cennet kızları, huriler.

huvve

 • Karalık. Siyahlık.

idbisas

 • Ne kırmızı, ne siyah olmak.
 • Ot bitmek.

idhimam

 • Siyah olmak.
 • Ekinin susuzluktan dolayı siyah görünmesi.

ırk-ı esved

 • Siyah derili, zenci.

is

 • Dumandan hasıl olan siyah madde. Kurum.

isvidad

 • Kararma, kara olma, esmerleşme. Siyahlanma.

kalkadis

 • Siyah boya.

karure

 • (Çoğulu: Kavârir) Göz bebeği. Gözün siyah kısmı.
 • Şişe.

kasal

 • Buğday içinde olan siyah taneler.

katran

 • (Katıran) Siyah, sert kokulu, süretle yanan, hararetli, keskin ve suda erimeyen bir madde.
 • Siyah bir madde.

kılkıl

 • Siyah tohumlu bir ot.

kirfam / kîrfam

 • Simsiyah, katran renginde. (Farsça)

kuhli / kuhlî

 • Sürme gibi siyah olan.

la'sa

 • Dudağının rengi az siyâha yakın olan kadın. (Müz: El'as)

laas

 • Dudağın rengi açık siyâha yakın olmak.

laden

 • Çamdan çıkarılan zift gibi siyah ve kokulu zamk. (Farsça)

lemy

 • Dudak içinde olan siyahlık.

levban

 • Siyah taşlı yer.

leyle-i süveyda / leyle-i süveydâ

 • Gece karanlığı. Geceye benzeyen siyahlık.
 • Karanlık gece, göz bebeğindeki siyah nokta.

lu'ta

 • Koyunun boynunda olan karalık.
 • Siyah hat.

mehenk

 • Ölçü. Miyar.
 • Altın ve gümüş ayarını anlamaya mahsus taş. Üzerinde altın tecrübe edilen siyah taş.

merkaş

 • Bir şeyin üstünde siyah ve beyaz noktalar olması.

mezzer

 • Halep vilâyetinden getirilen siyah taş.

misheb

 • Siyah at.

muhammere

 • Başı beyaz, cesedi siyah olan koyun.
 • Örtülmüş nesne.

mülha

 • (Çoğulu: Mülâh) Siyah ile karışık olan beyaz.
 • Lâtif ve güzel olan söz.

mültezem

 • Kâbe-i muazzamanın kapısı ile Hacer-ül-esved denilen mübârek siyah taş arasında kalan Kâbe duvarı.

müşgin / müşgîn

 • Misk kokulu, miskli. (Farsça)
 • Siyah şey. (Farsça)

müşk-fam / müşk-fâm

 • Misk renginde olan, siyah. (Farsça)

mutref

 • (Çoğulu: Metârif) Haz kumaşından dokunmuş bir kaç alemli Arap kaftanı.
 • Başı ve kuyruğu beyaz veya siyah olup, vücudu başka renk olan at.

muzlim

 • Karanlık. Zulmetli. Dehşetli. Siyahlık. Siyah.
 • Bilinmeyen. Meçhul.

nefti / neftî

 • Neft yağı renginde olan, siyaha yakın koyu yeşil. (Farsça)

nemeş

 • Dağınık, parçalanmış şeyleri toplamak.
 • Nakış hatları.
 • Yüzde olan siyah ve beyaz noktalar.

nevres

 • Su kuşlarından mavi renkli bir kuştur; başının yarısı siyah yarısı beyaz olur; güvercin büyüklüğündedir. Su üstüne yakın uçar ve balık gördüğü gibi kapar.

nokta-i sevda

 • Siyah nokta; burada nefis kastediliyor.

nokta-i siyah

 • Siyah nokta, görünen kötü nokta.

nüvb

 • Bir siyahi kabile adı.
 • Bal arısı sürüsü.

nüvbe

 • Yetişmek.
 • Siyahi bir kabile.

rahla' / rahlâ'

 • Arkası beyaz, diğer yerleri siyah olan dişi koyun.
 • Yalnız arkası kara olan deve.

ramik

 • Miskle karıştırılan siyah bir madde.

re'sa

 • Başı ve yüzü siyah olan koyun.

remla'

 • Ayakları siyah, diğer tarafları beyaz olan dişi koyun.

rübde

 • Siyaha yakın boz renk.

rukta

 • Siyah bir maddenin üzerinde yer yer beyaz beneklerin olması.

rümle

 • (Çoğulu: Ermal-Rumul) Siyah hat.

sac

 • Hint vilâyetinde yetişen siyah ve büyük cins bir ağaç.
 • Geniş, yuvarlak libas. (Araplar giyerler)

sahife-i siyah

 • Siyah sayfa.

şat

 • (Çoğulu: Şiyâh-Şiyât) Koyun.
 • Vahşi sığır.

sayha

 • (Çoğulu: Siyâh) Çağırış. Çığlık. Feryad. Nâra.
 • Azab, eziyet.

şebgun

 • "Gece renkli" Kara, siyah. (Farsça)

şebreng / شب رنگ

 • "Gece renginde olan" Siyah, kara. (Farsça)
 • Siyah. (Farsça)
 • Gece rengi. (Farsça)

şehl

 • Gözün siyahının maviye yakın olması.
 • Koyun gözü.

sehme

 • Karalık, siyahlık.

şekve

 • Şikâyet etmek.
 • Siyahça oğlak derisi.

şerekrak

 • Yeşil kanatlı, siyah burunlu, güvercin büyüklüğünde kırmızı bir kuş.

sevad / sevâd / سَوَادْ

 • Siyahlık.

sevda / sevdâ / سودا

 • Fazla sevgi sebebiyle meydana gelen bir çeşit hastalık. Aşk. (Farsça)
 • Hırs. Tama. (Farsça)
 • Heves, istek. (Farsça)
 • Siyah. (Farsça)
 • Balgamdan, kandan ve safradan başka vücuddan çıkan bir nevi ifrazat. (Farsça)
 • Gam. Keder, Sıkıntı. (Farsça)
 • Aşk hastalığı, sevgi, heves, siyah.
 • Kara, siyah. (Arapça)
 • İnsan yapısında bulunan dört maddeden biri. (Arapça)

sevda-ül kalb

 • Kalbdeki siyah nokta.

sevde

 • Karalık, siyahlık.

şeylem

 • Sarhoşluk veren ve bazan buğdayların arasında çıkan siyah bir tohum.

seyyah

 • (Siyâhat. tan) Seyahat eden, dolaşan, gezen. Turist, yolcu.

siyahat

 • (Seyyehân - Siyâh - Süyuh) İbret, terehhüb ve ibadet için yer yüzünde gezip yürümek. (Dervişlerin seyahatı bundandır.)

siyahfam

 • Siyah renkli. (Farsça)

siyahi / siyahî / siyâhî / سياهى

 • Siyahla alâkalı. (Farsça)
 • Zenci. (Farsça)
 • Siyahlık, karalık. (Farsça)
 • Siyahlık. (Farsça)
 • Zenci. (Farsça)

siyahkar / siyahkâr

 • (Çoğulu: Siyâhkârân) Günah işlemiş, suçlu. (Farsça)

siyahpuş

 • Siyahlar giymiş. Karalar giymiş. (Farsça)
 • Mâtemli, yaslı. (Farsça)

siyeh / سيه

 • Kara, siyah. (Farsça)

süf'a

 • Kırmızılığa yakın olan siyahlık.

şühbe

 • Siyaha galip olan beyazlık.

suhme

 • Karalık, siyahlık.

sürme

 • Kirpik diplerine sürülen bir çeşit siyah madde, kühl.

süveyda / süveydâ / سُوَيْدَا

 • Kalbin siyah noktası; kalpteki basiret ve idrak merkezi, İlâhî aşkın tecelli ettiği yer.
 • Siyahlık.
 • Siyahlık.
 • Kalbdeki siyah nokta.

süveyda hücresi

 • Kalbin ortasında bulunduğuna inanılan küçük siyah nokta; İlâhi aşkın tecelli ettiği yer.

süveyda-i kalb / süveydâ-i kalb

 • Kalbin ortasındaki siyah nokta.

süveyda-ül kalb

 • (Sevâd-ül kalb, Sevdâ-ül kalb) Kalbin ortasında varlığı kabul edilen siyah nokta. Kalbdeki gizli günah. Buna Habbet-ül kalb, Esved-ül kalb de denir. Kalbdeki basiret mahalli diye bilinir. Eskiden bir kısım muhakkikler, kalbin mezkur mahalline; Mahall-i ulum-u diniyye demişler. Ekseriyyetle mahall-i

süveyda-yı kalb / süveydâ-yı kalb / سُوَيْدَايِ قَلْبْ

 • Kalbin gözbebeği hükmündeki siyah nokta.

ulta

 • Gerdanlık.
 • Kadınların süs olarak yüzlerine çektikleri siyah çizgi.

verid

 • Siyah kan damarı. Toplar damar. Boyun damarı.
 • Kırmızı gül.

vin

 • Siyah üzüm. (Farsça)
 • Boya, renk. (Farsça)

vuhufet

 • Kılın yumuşak ve çok siyah olması.
 • Çok fazla kıllı oluş, çok kıllılık.

vürka

 • Siyahı galip olan bozluk.

vürud

 • Geliş. Gelme. Vârid olma. Gelip yetişme.
 • Suya gitme.
 • (Tekili: Verid) Toplar damarlar. Siyah kan damarları.

yağız / يَاغِيزْ

 • Parlak siyah.

yeftenc

 • Sevgililerin zülüfü kendisine benzetilen siyah renkli büyük bir yılan.

yehmum

 • Kömür gibi simsiyah olan şey.
 • Zifir ve kara duman.
 • Cehennem ahalisini ihata eden perde.

zenc

 • Siyah, kara.

zenci / zencî / زنجى

 • Siyah ırktan olan. Siyâhi.
 • Siyah ırktan olan.
 • Siyahî, zenci. (Arapça)

zengi / zengî / زنگى

 • Zenci, siyahî. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın