LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sisman ifadesini içeren 94 kelime bulundu...

abam

 • Şişman kimse.

admer

 • Arslan.
 • Şedit, şiddetli.
 • Belâ.
 • Çirkin yüzlü şişman kadın.

ahzeka

 • Bodur ve şişman adam.

ameysel

 • Arslan.
 • Şişman, büyük deve.
 • Kaftanını yere sürüyerek gezen tembel kimse.
 • Uzun kuyruklu geyik.
 • Enli nesne.
 • Kerim, şerif nesne.

anis

 • Şişman ve iri deve.
 • İhtiyar bekâr.
 • İhtiyar kız.

bad-dar

 • Mağrur, kibirli. (Farsça)
 • Divane, deli. (Farsça)
 • İri vücut, şişman. (Farsça)
 • Hiç bir işle alâkası bulunmayan kişi. (Farsça)

badin

 • Şişman, bedeni büyük, iri vücutlu.

batanet

 • Oburluk, çok yiyicilik.
 • Şişmanlık.

batin

 • Uzak yer.
 • Şişman.

becil

 • Büyük, itibarlı, muhterem, hatırı sayılan kimse.
 • Şişman.

bedda'

 • Gövdeli, şişman kadın.

behneke

 • Etli, büyük, şişman kadın.

belendah

 • Bodur, şişman kimse.

betin

 • Büyük karınlı. Şişman.
 • Irak, baid, uzak.

beydaha

 • İri ve şişmanca kadın.

beyzah

 • İri yapılı, etine dolgun, şişmanca adam.

billiz

 • Kısa boylu adam.
 • Şişman kadın.

büdn

 • Yoğun gövdeli ve şişman olmak.

burzag

 • Şişmanca, etine dolgun delikanlı.
 • Delikanlılık çağındaki neşe.

çak

 • İyi, güzel, sıhhatli, şişman. (Farsça)

cel'ad

 • Yoğun gövdeli şişman, kaba kimse.

celenfea

 • Şişman karınlı büyük deve.

cenadif

 • Şişman, kısa boylu kimse.

cürfüş

 • Yanları etli olan şişman kimse.

dabrak

 • Şişman ve etli olmak.

dafended

 • Şişman, ahmak adam.

dagfasa

 • Semizlik, şişmanlık, besililik, etlilik.
 • Bol geniş nesne.

dal

 • Semiz avrat. Şişman kadın.

damzer

 • (Çoğulu: Damazir) Sütü az olan deve.
 • Sağlam ve sert yer.
 • Şişman kadın.

davkaa

 • Şişman ve ahmak olan kimse.

debub

 • Semizlik ve şişmanlığından dolayı yürüyemeyen deve.

demcele

 • (Çoğulu: Demâcil) Şişman kadın.
 • Huyu, hilkati güzel, iyi kadın.

derma'

 • Topuğu belli olmayan, şişman kadın.
 • Tavşan.
 • Kırmızı yapraklı bir acı ot.

dinak

 • İri gövdeli, şişman kadın.

ebled

 • Ebleh, ahmak, bön. Söylenilen şeylere aklı hemen taalluk etmeyen kimse.
 • Açık kaşlı.
 • Şişman gövdeli kişi.

eksem

 • Büyük karınlı, şişman adam.

ektem

 • Çok sır saklayan, esrar gizleyen kimse.
 • Büyük karınlı ve şişman olan adam.

emzer

 • Karnı büyük olan, şişman.

feha

 • Horultulu uyku.
 • Şişman kadın.
 • Ayaklarda olan gevşeklik.

fevg

 • Şişman olmak.

fevga'

 • İri vücutlu, şişman kadın.

fevhed

 • Semiz oğlan, şişman çocuk.

gayle

 • Şişman kadın.

habendat

 • Şişman kadın.

hanfec

 • Şişman, etli kişi.

hebra

 • Şişman kadın.

hecenna'

 • Uzun ve şişman gövdeli kimse.
 • Başı dazlak, yaşlı kimse.
 • Başı dazlak olan devekuşu.

heyzale

 • İnsan sesleri.
 • Cemaat, topluluk.
 • Çok asker.
 • Büyük deve.
 • Belinden aşağısı şişman olan kadın.

hidafe

 • Etlilik, şişmanlık.

hıdeb

 • Şişman gövdeli kimse.

hilkam

 • Arslan, esed.
 • İri yapılı, cüsseli, şişman.

hucee

 • Çok nikâh ve çok cima eden erkek.
 • Şişman ve ağır kimse.

hunzub

 • Şişman gövdeli, boş konuşan kadın.

huzahız

 • Suyu ve ağacı çok olan yer.
 • Şişman kimse.

ibzaz

 • Yağlanma, şişmanlama, semirme.

ılkid

 • Şişman, kısa boylu, hakir ve hayrı az olan kadın.
 • Katı yoğurt.

infihani / infihanî

 • Şişman adam.

kabına sığmamak

 • t. Sabırsızlık, acelecilik.
 • Şişmanlamak.

kalantor

 • Zenginliğini göstermeye özenen kellifelli ve şişman adam.

kazan

 • Semiz şişman kimse.

kerdem

 • Şişman ve kısa boylu olan adam.

kündür

 • (Çoğulu: Kenadir) "Günlük" denilen nesne.
 • Şişman ve kısa boylu kimse.
 • Vahşi hımar, yabani eşek.
 • Büyük çuval.

kuza'mel

 • Büyük şişman deve.

lahamet

 • Semizlik, etlilik, şişmanlık.

lahim / lahîm

 • Semiz, etli, şişman.

lekalik

 • Büyük, etli, şişman kadın.
 • Büyük deve.

lekleke

 • Yoğun gövdeli ve şişman olmak, etli olmak.

leys

 • (Çoğulu: Lüyus) Arslan.
 • Sinek avlayan örümcek.
 • Arasında yaş ot bitmiş olan kuru ot.
 • Birbirine girmiş ot.
 • Semiz ve şişman kimse.

me'le

 • (Çoğulu: Miâl) Hazırlanmak.
 • Şişman kadın, semiz avret.
 • Bahçe.

meann

 • Enli, geniş.
 • şişman gövdeli kimse.
 • Hatip.

melis / melîs

 • Şişman ve tenbel olan kişi.

memhus

 • Parlatılmış, cilâlanmış.
 • Etli, şişman, dolgun insan veya hayvan.

meramir

 • Çok etli, şişman kişi.

mermat

 • Etli, şişman kadın.

mülahham

 • (Lâhm. dan) Etli, semiz, şişman.

müsmin

 • Semiz, şişman.

redah

 • (Çoğulu: Rudüh) Dolu büyük çanak.
 • Etli ve şişman kadın.

ruhud

 • Etli, besili, şişman, semiz. (Müe: Ruhude)

şahamet

 • Semizlik, yağlılık, şişmanlık.

şahim

 • Semiz, yağlı, şişman, besili.

sehbel

 • Büyük, iri vücutlu, şişman deve.
 • Büyük ve geniş tuluk.
 • Büyük keler.

sıbhal

 • Şişman, büyük keler.
 • Deve.
 • Kırba.
 • Câriye.

sidn

 • Etli ve gövdeli şişman kimse.

şihdare

 • Fahiş ve israfçı ve dedikoducu kimse.
 • Kısa boylu ve şişman kimse.

simn

 • (Simâne) : Semizlik, yağlılık, besililik, şişmanlık.

sımsım

 • (Çoğulu: Semâsım) Şişman ve etli adam.

sücle

 • Karnın geniş ve büyük olması. Şişmanlık.

sümne

 • Kadınların şişmanlamak için kullandıkları bir ilâç.

tanh

 • Semiz olmak, besili ve şişman olmak.
 • Yemeğin hazmolmaması, sindirilmemesi.

tararet

 • Semizlik, besililik, şişmanlık.

teşahhum

 • (Şahm. dan) Yağlanma, semirme, şişmanlama.

tesemmün

 • (Semen. den) şişmanlama, semirme.

tıknaz

 • Kısa boylu ve şişman, toplu.

ukne

 • (Çoğulu: Uknâ-Akân-Uknât) Karın büklümü. (Şişmanlık ve semizlikten olur.)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın