REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te silmek ifadesini içeren 52 kelime bulundu...

alettevali / alettevâli

 • Arası kesilmeksizin, birbiri ardınca, arka arkaya.
 • Arkası kesilmeksizin, arka arkaya.

bahh

 • Ses kesilmek, boğaz kısılmak.

belet

 • Kesilmek, inkıtâ.

cezeb

 • Adamın ağzında tükrüğü kesilmek.
 • Hayvanın sütü az olmak.

düman

 • Yemişin çürüklü olması.
 • Ekine su düşüp, kesilmek.

fürraa

 • Kalem silmekte kullanılan bez.

gaye

 • Erişilmek istenen sonuç.

gayz

 • Bir şeyin pahası eksilmek. Hilkati noksan olma. Kıymetten düşük şey.
 • Suyun eksilip azalması, yere çekilmesi.

gazv

 • Seyelân etmek, akmak.
 • Münkatı' olmak, kesilmek.

habaz

 • Hareket.
 • Bâtıl olmak.
 • Eksilmek.

hazz

 • Kesme. Kısaltma.
 • Kazmak.
 • Yırtmak.
 • Silmek.

ibtidar / ibtidâr / ابتدار

 • Başlama, girişme. (Arapça)
 • İbtidâr edilmek: Başlanmak, girişilmek. (Arapça)
 • İbtidâr etmek: Başlamak, girişmek. (Arapça)

ıhtiram

 • Eksilmek, noksanlaşmak.
 • Kesilmek.

ıhtizal

 • Kesilmek.
 • Ayrılmak.

ıskat

 • Düşürmek. Düşürülmek. Aşağı atmak. Hükümsüz bırakmak.
 • Silmek.
 • Ölünün azaptan kurtulması ümidi ile ölen kimse nâmına dağıtılan sadaka.

istihdaf

 • Hedef edinmek, hedef saymak.
 • Hedef gibi karşıda durmak.
 • Erişilmek istenilen netice ve gaye.

kusur

 • Noksanlık. Eksiklik. Noksan ve âcizlik. İhmal. Tedbirsizlik.
 • Cem' olmalar.
 • Pahalanmak.
 • Eksilmek.
 • Şiddetli olan şeyin yavaşlayıp sâkin olması.
 • Bereketlenmek.
 • İmtina', âciz olmak.
 • Bir hesabın üstü. Artan kısım.
 • (Tekili: Kasr) Kası

kuta'

 • Düş yormak, rüya tâbir etme.
 • Su kesilmek.
 • Başka yere gitmek.

layenkatı / lâyenkatı

 • Kesilmeksizin, aralıksız.

layenkatı' / lâyenkatı'

 • Aralıksız. Kesilmeksizin.

mazhar buyurulmak

 • Nail olunmak, erişilmek.

merd

 • Misvak ağacının yemişi.
 • Emmek.
 • Silmek. Mesh etmek.

mesh / مسخ

 • Silme, sıvama. (Arapça)
 • Meshetmek: Silmek, sıvamak. (Arapça)

meşş

 • Elini bez ile silmek.
 • Bir şeyi aldıktan sonra yine almak.
 • Davarın sütünü sağıp bazısını koymak.

mübareze / مبارزه

 • Uğraşı, mücadele. (Arapça)
 • Savaş. (Arapça)
 • Mübareze etmek: Mücadele etmek. (Arapça)
 • Mübaşeret olunmak: Girişilmek, işe başlanmak. (Arapça)

mümsiha

 • Hattatların, kalemin mürekkebini silmekte kullandıkları bez.

nuksan

 • Eksilmek, noksanlaşmak.

ra's

 • Yorulduğunda yab yab yürümek.
 • Birşeyi silmek.

ru'b

 • Korku, havf. Korkudan dolayı iş ve hareketten kesilmek. Korkutmak.
 • Kesmek.
 • Sihir, büyü, efsun.

şakn

 • Eksilmek, noksanlaşmak.

sükun / sükûn

 • Durgunluk. Sâkin olmak. Hareketsizlik.
 • Dinmek, kesilmek.
 • Gr: Bir harfin (a,e,i,o) okunmayıp yalnız ses vermesi, harfin harekesiz olarak kendi sesi ile okunması.
 • Durgunluk, hareketsizlik. Durmak, kesilmek.

ta'vizen

 • Karşılık olarak, karşılık alınmak suretiyle. Gelecekte gelirinden kesilmek şartıyla.

tafazzu'

 • Kesilmek.

tahaccür

 • Taşlaşmak. Taş kesilmek. Donup kalmak.

tahavvu'

 • Eksilmek, noksanlaşmak.

tahavvün

 • Eksilmek.
 • Ziyafet vermek.
 • Söz vermek, ahdetmek.

takatu'

 • Kesilmek. Kesişmek.

takazzub

 • Kesilmek.

tasarrum

 • Cesaretlenme, yiğitlenme.
 • Kesilmek.

tayyetmek

 • Silmek. Kaldırmak.
 • Mc: Uzun zaman veya mesafeyi az zamanda geçip aşmak.

tecerrüm

 • Gitmek.
 • Etmediği günahı ettim demek.
 • Eksilmek.

tehacür

 • Birbirinden ayrılmak.
 • Kesilmek.

tehessüm

 • Kesilmek.

temendül

 • Elini mendil ile silmek.

tenakkus

 • Eksilmek.

tenakus / tenâkus / تناقص

 • Noksanlaşmak. Azalmak. Eksilmek.
 • Eksilme, azalma. (Arapça)
 • Tenâkus etmek: Eksilmek, azalmak. (Arapça)

tevezzül

 • Kesilmek.

vahdaniyet

 • Birlik, infirad. Benzeri olmamak. Artmaktan, ayrılmaktan, eksilmekten beri ve münezzeh olmak gibi mânaları ifade eden Allah'ın bir sıfatıdır. Bu sıfatla muttasıf olana Vâhid denir ki; benzeri olmayan; tecezziden, tekessürden beri olan zât demektir.

ye's

 • Emelinden kesilmek. Ümidsizlik. Nevmid olmak. Matlubunun hâsıl olmasına ümidini kesmek.

zebh / ذبح

 • Boğazlama. (Arapça)
 • Zebh edilmek: Boğazlanmak, kesilmek. (Arapça)
 • Zebh etmek: Boğazlamak, kesmek. (Arapça)

zerm

 • Kesilmek.

zeyr

 • Eksilmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın