REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te silesi ifadesini içeren 66 kelime bulundu...

ahrar

 • (Tekili: Hür) Hürler. Esir veya köle olmayan kimseler.
 • Silsilesinde esir veya köle bulunmayanlar.
 • Hürriyetçiler.

çamular

 • Himalaya dağlarına bağlı bir dağ silsilesi.
 • Himalaya dağlarına bağlı bir dağ silsilesi.

çamulari

 • Himalaya dağlarına bağlı bir dağ silsilesi.

fahrü'l-islam / fahrü'l-islâm

 • İslâm dünyasının iftihar vesilesi, övünç kaynağı.

hareket-i dahil / hareket-i dâhil

 • Tar: Kanuni Sultan Süleyman zamanında Süleymaniye medreselerinin binasından sonra onikiye çıkarılan tarik-i tedris (okutma yolu) silsilesinin dördüncü mertebesindeki müderrislerine verilen bir ünvandır.

ibreten

 • İbret olmak üzere, intibah ve ibret vesilesi olmak için.

idiyye / îdiyye

 • Bayramlık.
 • Divan Edebiyatı şairlerinin bayram vesilesiyle büyüklerin medhine dair yazdıkları kasideler.
 • Bayram kutlaması.

ihdaiyye

 • Hediye etme vesilesiyle yazılan yazı.

medar-ı bereket / medâr-ı bereket

 • Bereket sebebi, vesilesi.

medar-ı bereket ve tebrik

 • Bereket ve tebrik sebebi, vesilesi.

medar-ı ibret / medâr-ı ibret

 • İbret vesilesi.

medar-ı ibret ve dikkat / medâr-ı ibret ve dikkat

 • İbret ve dikkat sebebi, vesilesi.

medar-ı iftihar / medâr-ı iftihar

 • Övünme sebebi, övünme vesilesi.

medar-ı istifade

 • Faydalanma vesilesi.

medar-ı kemalat / medar-ı kemâlât

 • Mükemmellik sebebi, vesilesi.

medar-ı mefharet / medâr-ı mefharet

 • İftihar vesilesi, övünç kaynağı.

medar-ı müfaharet

 • Karşılıklı övünç vesilesi, gurur sebebi.

medar-ı saadet / medar-ı saâdet

 • Mutluluk vesilesi, ferahlık sebebi.

medar-ı şeamet / medar-ı şeâmet

 • Kötülük, uğursuzluk vesilesi.

medar-ı şeref / medâr-ı şeref

 • Şeref vesilesi, şeref kazandıran sebep.

medar-ı sevap

 • Sevinç ve neşe vesilesi.

medar-ı sevap ve ikab

 • Sevap ve azap vesilesi.

medar-ı sohbet / medâr-ı sohbet

 • Sohbet sebebi, vesilesi.

medar-ı şükran / medâr-ı şükran

 • Şükür vesilesi, sebebi.

medar-ı şükür

 • Şükür vesilesi.

medar-ı sürur

 • Sevinç ve neşe vesilesi.

medar-ı taayyüş

 • Maişet tedarikine sebeb olan, geçim vesilesi.

münazaünfih / münâzaünfih

 • Niza sebebi, çekişme vesilesi.

sadakatmedar / sadâkatmedâr

 • Sadakat vesilesi, bağlılık sebebi.

sened

 • Delîl, dayanak.
 • Hadîs-i şerîfleri rivâyet edenlerin silsilesine verilen ad.
 • Bir hakkı tesbit eden yazılı vesîka.

şeref-i beni adem / şeref-i benî âdem

 • İnsanoğlunun şerefi, şeref vesilesi.

silsile-i aliyye

 • Yüksek silsile. Peygamber efendimizden hazret-i Ebû Bekr yoluyla ilim ve feyz alarak gelen büyük âlimler silsilesi. Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem, Ebû Bekr-i Sıddîk, Selmân-ı Fârisî, Kâsım bin Muhammed, Ca'fer-i Sâdık, Bâyezîd-i Bistâmî, Ebü l-Hasen Harkânî, Ebû Ali Farmedî, Yûsuf-i Hemedân

silsile-i cibal

 • Dağ silsilesi, sıra dağlar.
 • Dağ silsilesi. Sıra dağlar.

silsile-i ecdad

 • Atalar silsilesi, soy defteri.

silsile-i hamdiye

 • "Hamd" silsilesi.

silsile-i ilim

 • İlim silsilesi, zinciri.

silsile-i meşayih / silsile-i meşâyih

 • Şeyhler silsilesi.

silsile-i şerafet ve siyadet / silsile-i şerâfet ve siyadet

 • Soyunun bir taraftan Hz. Hasan—şeriflik—, diğer taraftan da Hz. Hüseyin—seyyidlik—vasıtasıyla Hz. Muhammed'in (a.s.m.) soyundan gelme silsilesi.

silsile-name

 • Meşhur ve mühim kimselerin soyunu, silsilesini gösteren cetvel. (Farsça)

silsilename

 • Meşhur ve mühim kimselerin silsilesini, soyunu gösteren liste.

silsilet-üz-zeheb

 • Altın silsile. Resûlullah efendimizden, hazret-i Ebû Bekr yoluyla feyz ve ilim alarak gelen büyük âlimler silsilesi.

teberrük

 • Bir şeyi bereket veya saadet vesilesi sayarak almak veya vermek. Uğur ve bereket saymak.
 • Bir şeyi bereket veya saadet vesilesi sayarak almak veya vermek. Uğur ve bereket saymak.
 • Hayr-ı İlâhiye hissedâr olmak.
 • Bereket vesilesi.

teberrüken

 • Bereket vesilesi olarak.

teyemmün

 • Saadet ve huzur vesilesi sayma, bereket dileme.

usuli / usulî

 • Asıllara, köklere ait; bir kimsenin soy ağacı itibariyle anne baba tarafından geriye doğru silsilesi, ataları, dedeleri.

vasıta-i galebe

 • Üstünlük vesilesi.

vasıta-i ifade

 • İfade vesilesi.

vasıta-i irtibat

 • İrtibat, bağlanma aracı, vesilesi.

vasıta-i vusul-ü hayat

 • Hayata kavuşma vasıtası, vesilesi.

vesile-i def-i bela / vesile-i def-i belâ

 • Belâları ortadan kaldırma, uzaklaştırma vesilesi, aracı.

vesile-i dünya

 • Dünyanın yaratılış vesilesi.

vesile-i hak

 • Hakkın vesilesi.

vesile-i hamd ve şükran

 • Hamd ve şükür vesilesi, sebebi.

vesile-i icad

 • Var ediliş vesilesi.

vesile-i iftihar

 • İftihar vesilesi, övünç sebebi.

vesile-i iltica

 • Sığınma vesilesi, sebebi.

vesile-i rızk-ı helal / vesile-i rızk-ı helâl

 • Helâl rızık vesilesi.

vesile-i sa'y

 • Çalışma vesilesi.

vesile-i saadet

 • Mutluluk vesilesi.

vesile-i saadet-i dareyn / vesile-i saadet-i dâreyn

 • İki dünya mutluluğunun vesilesi.

vesile-i şöhret

 • Şan, şöhret vesilesi.

vesile-i teshil ve takrib

 • Yakınlaştırma ve kolaylaştırma vesilesi.

vesile-i teshilat / vesile-i teshilât

 • Kolaylık vesilesi.

vesile-i teşvik

 • Teşvik vesilesi, motive etme vasıtası.

vesile-i vusul / vesile-i vusûl

 • Kavuşma vesilesi.
 • Kavuşma vesilesi.

vesilet-ün necat

 • Kurtuluş vesilesi, kurtuluş sebebi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın