REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sikiS ifadesini içeren 62 kelime bulundu...

acemaşiran / acemaşîran / عجم عشيران

 • Türk mûsikisinde bir makam. (Arapça)

behir

 • Nefesi sıkışıp çok soluyan kimse. Nefes darlığı olan.
 • Göğüsdarlığı hastalığı sebebiyle solumaktan yol yürüyemiyen kimse.

bestenigar / bestenigâr / بسته نگار

 • Türk mûsikîsinde bir makam adı. (Farsça)

büzürg

 • (Çoğulu: Büzürgân) Cesim, kebir, azîm, büyük, ulu. (Farsça)
 • Reis, baş, başkan, şef. (Farsça)
 • Türk musikisinde bir mürekkep makamın adı. (Farsça)

çar-gah / çar-gâh

 • Dört taraf ki, bunlar; şark, garb, şimal, cenub'dur. (Farsça)
 • Dünya, küre-i arz, cihan. (Farsça)
 • Türk musikisinde bir makam adıdır. (Farsça)

çargah / çârgâh / چارگاه

 • Türk musikîsinde bir makam. (Farsça)

dagt

 • Zahmet. Meşakkat.
 • Bir şeyi bir yere zorla sıkıştırmak. Sıkışmak.

dil-güşa

 • İç açan, gönül açan, kalbe ferah veren. (Farsça)
 • Türk musikisinde bir mürekkeb makam. (Farsça)

diyk

 • Darlık, sıkışıklık.

girift

 • Yakalama, tutma. (Farsça)
 • Dolaşık. Birbiri içine girik. Girintili çıkıntılı, karışık. (Farsça)
 • Motifleri birbirine girik ve içiçe geçme olan tezyinat tarzı. Buna aynı zamanda arabesk de denilir. (Farsça)
 • Türk musikisinin nefesli sazlarından olup, bugün unutulmak üzeredir. Ney'e benzer. Girift ç (Farsça)

güncide / güncîde

 • Bir şey veya zarf içine sığmış olan. Sıkıştırılmış. (Farsça)

hasr

 • Bir şeyin içine alma. Yalnız bir şeye mahsus kılma.
 • Bir çember içine almak. Askerle etrafını kuşatmak.
 • Sıkıştırma. Kısaltma.
 • Okurken tutulup kalmak.
 • Vakfetmek.
 • Zaman ayırmak.
 • Sıkıştırma.
 • Etrafını çevirme, mahsus kılma, tahsis etme.

hemze

 • Elif veya elif yerine kullanılan işaret. Elif, vav, ya, he üzerine konulan ve "e" diye okutan işaret.
 • Parmakla sıkma, dürtme, sıkıştırma.

hezm

 • Bozma, mağlub etme, hezimete uğratma.
 • Sıkıştırma, sıkma, bir şeyi sıkıp ezme.

hüzzam / حزام

 • Türk musikîsinde bir makam. (Arapça)

i'sar

 • Fakirlik.
 • Borçluya karşı takaza etmek, sıkıştırarak alacağını istemek, güçleştirmek.

idmac

 • Bir şeyi bir şeyin içine koymak.
 • Sıkıştırmak.

igsas

 • Sıkıştırma, tazyik etme.
 • Bir yer ahalisini sıkıntıya düşürme.

ihhikak

 • Kördüğüm olma.
 • Mc: Sıkışıp kalma. Halledilmeyip çözülmez hale gelme.

ihsar

 • (Hasr. dan) Birisini işinden alıkoymak.
 • Fık: Hac için ihrama girmiş bir zâtın, Arafat'ta durmakla ziyaret tavafından; ve umre için ihrama girmiş bir kimsenin de tavaftan men edilmesi. Böyle men edilen zâta "muhsar" denir.
 • Kısaltma, kısalma.
 • Sıkıştırma.

in'isar

 • Ezip sıkma, sıkıştırma, suyunu çıkarma.

indirac

 • İçine konma, arasına sıkışma. Derecelenme.

irtibas

 • Perişan ve zor durumda kalma.
 • Pek karışık ve sıkışık olma.

komprime

 • Toz halinde iken sıkıştırılıp ufak hap haline getirilmiş ilaç. (Fransızca)

kritik

 • yun. Tenkid. Sıkışık durum, sıkıntılı.
 • Tıb: Hastalığın en kötü zamanı.
 • Tenkit, sıkışık durum.

matvi / matvî

 • Dürülmüş, sıkıştırılmış.

mengene

 • Tazyik veya sıkıştırma için kullanılan demir veya tahta âlet.

mesh

 • Bir şeyin suretini çirkin ve kötü hale çevirmek.
 • Hayvanı kovarak koşturup onu sıkıştırmakla yormak, bitâb hale getirmek.

muktir

 • Dar hâlli, durumu sıkıntılı.
 • Kocasını nafaka bakımından sıkıştıran kadın.

munkabız

 • Sıkıntılı. Mânevi sıkıntı.
 • Çekilmiş. Büzülmüş. Daralmış. Toplanmış.
 • Barsakları sıkışmış. Kazâ-i hâcet edemeyen. Kabız.

musafaha / musâfaha / مصافحه

 • El sıkışmak. Tokalaşmak.
 • Muhabbetini, arkadaşlığını, sevgisini izhar etmek.
 • Tokalaşma. (Arapça)
 • Musâfaha etmek: Tokalaşmak, el sıkışmak. (Arapça)

musafaha etmek

 • El sıkışmak.

müsafeha / müsâfeha

 • İki müslümanın, sağ elin avuç içlerini birbirine yapıştırıp, iki baş parmağın yanlarını birbirine değdirerek el sıkışması.

musafih

 • Musâfaha edenlerden veya el sıkışanlardan herbiri.

musika-i zikriye

 • Zikir musikîsi.

müste'di / müste'dî

 • Birinin zulmüne karşı başka birinden yardım dileyen.
 • Birini sıkıştırıp malını zorla alan.

mütekazi

 • (Tekaza. dan) Borçluyu (borcunu ödemesi için) sıkıştıran.

müterasıf

 • Saf şeklinde birbirine yanaşıp sıkışmış olan.

mütezahimin / mütezahimîn

 • (Tekili: Mütezahim) İzdihamdan dolayı birbirinin üstüne çıkanlar. Kalabalıktan sıkışanlar.

mütezayyık

 • Darlaşan, sıkışan, tazayyuk eden.

müzahamet

 • Birbirine zahmet verme. Kalabalıktan gelen sıkıntı, sıkıştırma.
 • Bir yere itişe kakışa hücum etme.

müzaheme / müzâheme

 • Sıkışıklık.

müzahemet / müzâhemet

 • Bir yere yığılıp sıkışma.

müzayakasız

 • Birbirini sıkıştırıp birbirine engel olmaksızın.

müzdehim

 • (Zahm. dan) Kalabalık, izdihamlı, pek sıkışık.

muzik / muzîk

 • (Mudîk) Sıkan, sıkıştıran, darlaştıran.

muztar

 • Sıkışık, zor durumda olan, çâresiz.

neva / nevâ

 • Ses, sadâ, makam, âhenk.
 • Refah.
 • Levazım, kuvvet, zenginlik.
 • Nasip.
 • Türk musikisinde eski makamlardan biri.

şiddet-i tazyik

 • Şiddetli bir sıkıştırma, baskı.

şikke

 • (Çoğulu: Şikek) Balta cinsinden olan silâhların sapı.
 • Girecek deliğe sıkışıp tutmak için sokulan çivi.

takaza

 • Başa kakmak.
 • Sıkıştırmak.
 • Hakkını isterken borçluyu zorlamak.
 • Hakkını dava etme, sıkıştırma.

tazayyuk

 • (Zîk. den) Sıkışma, daralma.

tazyik / tazyîk / تضييق / تَضْي۪يقْ

 • Daraltmak, sıkıştırmak.
 • İcbar etmek.
 • Sıkıntı ve ızdırab vermek.
 • Zorlama, baskı.
 • Fiz: Bir kuvvet harcayarak yapılan basma veya itme işi. Basınç. Katı cisimler, üzerine konuldukları satıhlara; sıvılar, içinde bulundukları kabın hem dibine ve hem de yanlarına; ga
 • Baskı, sıkıştırma.
 • Sıkıştırma, daraltma. (Arapça)
 • Basınç yapma, bastırma. (Arapça)
 • Basınç. (Arapça)
 • Sıkıştırma.

tazyikat / tazyîkât

 • Baskılar, sıkıştırmalar.
 • (Tekili: Tazyik) Tazyikler. Sıkıştırmalar. Baskılar. Zorlamalar.
 • Basınçlar.
 • Tazyikler, baskılar, sıkıştırmalar.

tedric

 • Azar azar, derece derece ilerlemek. Birisini bir şeye yavaş yavaş vardırmak.
 • Sıkıştırmak suretiyle çok güçsüz hâle koymak.
 • Edb: İfadenin derece derece yükselmesi veya alçalması.

tekavüs / tekâvüs

 • Bir yere cem'olmak, yığılmak, toplanmak.
 • Sıkışmak.

teraküm

 • Birikme, yığılma.
 • Birbiri üzerine sıkışma.

terasuf

 • (Kaldırım taşları biçiminde) birbirine yanaşarak sıkışma, istif olma.

tezahüm / tezâhüm

 • Birbirine sıkıntı verme, sürtüşme, sıkışma.
 • Sıkışma, yığılma.

tezayuk

 • Sıkışma.

türkü

 • (Aslı: Türkî) Türk halk musikîsi.

zahm

 • Galebe etmek.
 • Omuz vurmak.
 • Sıkıştırmak.
 • Tazyik.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın