LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sikÅŸ ifadesini içeren 68 kelime bulundu...

bilaşikayet / bilâşikâyet / بلاشكایت

 • Şikayet etmeden. (Arapça)

damen-gir

 • Eteğe yapışan, etek tutan. (Farsça)
 • Dâvacı, hasım, şikâyetçi. (Farsça)

damengir / dâmengîr / دامن گير

 • Davacı, şikayetçi. (Farsça)
 • Eteğe sarılan. (Farsça)

dehrin şikayeti / dehrin şikâyeti

 • Zamandan, çağdan şikâyetçi olma.

divan-ı hümayun / divan-ı hümâyun

 • Halkın dâva ve şikâyetlerinin dinlenip halledildiği, devlet meselelerinin görüldüğü padişah huzuru. Bu mecliste; sadrazam, şeyh-ül İslâm, kazaskerler, defterdarlar ve sair büyük devlet ricali bulunurdu. (Farsça)

el-aman

 • Meded, aman, imdâd (mânasına olup yardım ve şikâyet edâtı olarak kullanılır).

eman / emân

 • Eminlik, korkusuzluk.
 • Aman dileme.
 • Şikayet.
 • Rica.

endave

 • Sıvacı malası. (Farsça)
 • Şikâyet. (Farsça)

ennane

 • Çok inleyen ve çok şikâyetçi olan kadın.

enva-ı şekavet / envâ-ı şekavet

 • Türlü türlü şikâyetler, yakınmalar.

eşku

 • (şekâ. dan) şikâyet ediyorum (mealindedir).

gammaz

 • Birisine iftira ederek zarar veren. Münafık, fitneci.
 • Adamın ayıplarını arayıp gizli şikâyet eden.
 • Tersane kethüdalarına mahsus altı çifte kayık.

gerziş

 • Zulümden şikâyet etme. (Farsça)

gile / gîle

 • İki dağ arasındaki yol, vadi. (Farsça)
 • Şikâyet. (Farsça)
 • Üzüm tanesi. (Farsça)

gilemend / گله مند

 • Şikayetçi, sızlanan. (Farsça)

gille-mend

 • Şikâyet eden, halinden memnun olmayan. (Farsça)

hame-i şekva / hâme-i şekvâ

 • Şikâyet kalemi. şikâyet yazan kalem.

helu'

 • Sabrı az, hırsı çok olan. Sabırsız olup her halini halka şikâyet eden insan.

i'tab

 • Şikâyeti kendisinden def' ile razı ve hoşnud etmek. Hoşlandırmak.
 • Hışım etmek.

ilallah-il müşteka

 • Şikâyet Allah'adır. Allaha şikâyet edilir.

insan-ı müşteki / insan-ı müştekî / اِنْسَانِ مُشْتَكِي

 • Şikâyet eden insan.
 • Şikâyet eden insan.

işka'

 • Şikâyet ettirme.
 • İntikam alma, öç alma.
 • Darıltma, gücendirme.

iştika' / iştikâ'

 • (Şekva. dan) Şikâyet etme, şekvada bulunma.

jurnal

 • İlk önce gazete ve rapor mânasına kullanılırken sonradan "hükümete ihbar" gibi olan hâdiselere denilmeğe başlandı. İhbar, şikâyet, polis raporu. İnsanı kötüleyerek verilen haber veya rapor. (Fransızca)

meşka / meşkâ

 • Şikâyet etmek.

meşku / meşkû

 • Şikâyet etmek.

meşküvv

 • Kendinden şikâyet olunan.

mübteis

 • Mahzun, hüzünlü.
 • şikâyet edici, şikâyeti olan kimse.

müsted'a-aleyh / müsted'â-aleyh

 • (Da'va. dan) Kendisinden şikâyet edilen kimse.

müşteka / müştekâ

 • Şikâyet olunan, kendisinden şikâyet edilen.
 • Şikayet olunan.

müşteka-anh / müştekâ-anh

 • Kendisinden şikâyet olunan kimse.

müşteki / müştekî / مشتكى / مُشْتَكِي

 • Şikâyette bulunan, şikâyetçi.
 • Şikayet eden.
 • Şikayetçi.
 • Şikayetçi. (Arapça)
 • Şikâyet eden.

müştekiyane / müştekiyâne

 • Şikayet edercesine.
 • Şikâyet ederek.
 • Şikâyet edercesine, şikâyet eder gibi. (Farsça)

müstemend

 • Gamlı, kederli, mahzun.
 • Şikâyet eden.

mutazallim

 • (Çoğulu: Mutazallimîn) (Zulm. den) Kendisine yapılan haksızlık ve zulümden şikâyet eden, sızlanan.

mutazallimin / mutazallimîn

 • (Tekili: Mutazallim) (Zulm. den) Sızlananlar. Kendilerine yapılan haksızlık ve zulümden dolayı şikâyet edenler. Tazallüm edenler.

müteşaki

 • Birbirlerine hallerinden şikâyet edenlerin beheri.

müteşekki / müteşekkî / متشكى

 • Şikâyet eden, sızlanan, şikâyetçi, teşekki eden.
 • Sızlanan, şikayetçi.
 • Şikâyet eden; itiraz eden.
 • Şikayetçi. (Arapça)

mütezallim

 • Şikâyet eden şikayetçi.

sabir

 • Tahammül eden, sabreden, bekleyen. Zorluğa karşı göğüs geren, hâlinden şikâyet etmeyip acı ve sızıya katlanan. Belâ ve musibete karşı şikâyet etmeyip Allah'a (C.C.) şükreden.

sabr-ı cemil / sabr-ı cemîl

 • Başa gelen belâ ve musîbetten dolayı feryad etmeden, insanlara şikâyette bulunmadan yapılan sabır, gösterilen tahammül.

şaki / şâkî / شاكى / شَاكِي

 • Şikâyet eden.
 • Ağlayan.
 • Hiddetli ve şevketli.
 • Şikayetçi, şikâyet eden.
 • Şikayetçi. (Arapça)
 • Şikâyet eden.

şeka'

 • Şikâyet.

şekaya

 • Şikâyetler. Memnuniyetsizlikler.

şekevat

 • (Tekili: şekve) şikâyetler.

şekva / şekvâ / شكوا / شَكْوَا

 • Şikâyet, âciz kaldığını ve zayıflığını haber vermek.
 • Su kabının ağzını açmak.
 • Şikayet.
 • Şikâyet, sızlanma.
 • Şikayet, sızlanma. (Arapça)
 • Şekvâ etmek: Şikayet etmek. (Arapça)
 • Şekvâ eylemek: Şikayet etmek, sızlanmak. (Arapça)
 • Şikayet.

şekva eden / şekvâ eden

 • Şikâyet eden.

şekva etme / şekvâ etme

 • Şikâyet etme.

şekvacı / şekvâcı

 • Şikayetçi.

şekvalanmak / şekvâlanmak

 • Sızlanmak, şikayetçi olmak.

şekvalı / şekvâlı

 • Şikayetli.

şekvaname / şekvâname / şekvânâme

 • Şikâyet yazısı.
 • Şikâyet mektubu, yazısı.

şekve

 • Şikâyet etmek.
 • Siyahça oğlak derisi.

şika

 • (Tekili: Şekve) Şikâyetler, sızıltılar.

şikayat / şikâyât / شكایات

 • (Tekili: Şikâyet) Şikâyetler.
 • Şikâyetler.
 • Şikayetler. (Arapça)

şikayet / şikâyet / شكایت

 • Sızlanma, şikayet. (Arapça)

şikayetname / şikâyetnâme / شكایت نامه

 • Şikayet mektubu. (Arapça - Farsça)
 • Şikayeti konu alan yapıt. (Arapça - Farsça)

şükat

 • (Tekili: şâki) şikâyet edenler, şikâyetçiler.

takahhül

 • Şikâyet etmek.

tazallüm

 • Bir haksızlıktan sızlanmak. Şikâyet etmek.
 • Birinin hakkını veya malını gasbetmek.
 • Mazlum olmak.
 • Zulmü kendi nefsine isnad etmek.

tazallüm-i hal / tazallüm-i hâl

 • Kendine yapılan bir hâlden, hareketten dolayı sızlanmak. Hâlinden şikâyet etmek.

tazallum-u hal / tazallum-u hâl

 • Mazlum olduklarını anlatmak, zulme uğradıklarını şikâyet etmek.

teşaki

 • (Şekvâ. dan) Birbirinden şikâyet etme.
 • Dertleşme.

teşekki / teşekkî

 • Şikayet etme.
 • (Çoğulu: Teşekkiyât) Şekvada bulunma. Kötü ahvalini ihbar ile şikâyet etme.
 • Şikâyet.

teşekki eden / teşekkî eden

 • Şikâyet eden.

teşekkiyat

 • Şikâyetler.
 • Şikayet etmeler.

teşekkiyat-ı firak / teşekkiyât-ı firâk

 • Ayrılıktan gelen şikayetler.

tezallüm

 • Birisinin zulmünden şikâyet etme.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın