LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te seyr ifadesini içeren 91 kelime bulundu...

cariye

 • Geçer olan, akıcı olan. Seyreden giden.
 • Güneş, şems.
 • Gemi.
 • Cenab-ı Hakk'ın in'âm eylediği rızık ve nimet.
 • Genç ve iyi hizmet eden kadın. Muharebede İslâm düşmanlarından esir edilen kadın hizmetçi.

celz

 • Seyretmek.

darb

 • (Çoğulu: Durub-Edrub) Vurmak, vuruş, çarpmak.
 • Beyan etmek.
 • Seyretmek.
 • Nev, cins.
 • Benzer, nazir.
 • Eti hafif olan.

eflec

 • (Felc. den) Seyrek, sık olmayan diş. Bazıları dökülmüş olan diş.
 • Geniş omuzlu, kollarının arası açık olan adam.
 • Nüzul hastalığına tutulmuş olan kimse.

eflec-ül esnan / eflec-ül esnân

 • Seyrek dişli.

ehl-i şuhud

 • Kâinatta tevhid delillerini aynen seyreden, İlâhi ve gizli sırlarını Hakkın izni ile gören şuhud ehli. Veli. (Farsça)
 • Görecek derecede kat'i kanaat sâhibi olan enbiyâ ve evliyalar. (Farsça)

ehl-i temaşa ve tefekkür / ehl-i temâşâ ve tefekkür / اَهْلِ تَمَاشَا وَ تَفَكُّرْ

 • Seyredip düşünenler.
 • İbret nazarıyla seyredenler ve düşünenler.

enzar

 • (Tekili: Nazar) Bakışlar, görüşler. Seyr.

felec

 • Küçük nehir.
 • Dişlerin seyrek olması.
 • El eğriliği.

geşt

 • Seyretme, dolaşma, gezme, tenezzüh.
 • Geçme.

gıbben

 • Nâdiren, seyrek, arasıra.

giran-seyr

 • (Çoğulu: Giranseyrân) Hareketleri ve yürüyüşü ağır olan. (Farsça)

gülgeşt

 • (Gül-geşt) Gül gezintisi, gül seyri. (Farsça)

güzeran-ı hayat / güzerân-ı hayat

 • Hayatın geçmesi; hayatın geçmiş seyri.

halet-i şuhud / hâlet-i şuhud

 • Şuhud hali, mânen veya misalen seyretme hâleti.

helhel

 • Seyrek, ince, dakik şey.
 • Öldürücü zehir.

helhele

 • Okuyucunun tesirli nağmeyi tekrar etmesi.
 • Unu seyrek elekten elemek.
 • Teenni ile encamını beklemek.
 • Bir şeye pek yaklaşıp çatmak.

hilhal

 • (Çoğulu: Helâhil) Hallacın bezi iyi dokuması.
 • Seyrek kalbur.

lehle

 • Süst ve zayıf nesne.
 • Seyrek dokunmuş bez.
 • Fusaha indinde makbul olmayan şiir ve söz.

levh

 • Görünen ibretli manzara.
 • Üzerinde yazı veya şekil çizilebilir düzlük.
 • Seyredilen yerin çizili sureti.
 • Ayet, hadis veya büyüklerin ders verici sözleri. Yazılı şey.
 • Şimşek çakmak.
 • Susamak.
 • Zâhir olmak.
 • Çalıp almak.

levha-i temaşa / levha-i temâşâ

 • Bakılacak, seyredilecek tablo.

manzara

 • Bakılıp seyredilen yer.

medar

 • Sebeb, vesile.
 • Bir şeyin etrafında döneceği nokta. Bir şeyin devredeceği, üzerinde hareket edeceği yer.
 • Gezegenlerin gezerken hareket noktalarının çizdiği dâire. (Dünya, güneş etrafında seyrederken medar-ı senevîsi bir dâireyi andırır.)

medar-ı senevi / medar-ı senevî

 • Dünya, güneş etrafında seyrederken çizdiği farazi dâire.

mel'

 • Seri seyr.

menazır

 • Manzaralar. Seyredilecek, görülecek güzel yerler. Güzel görünüşler.

merih

 • Koz: Güneş etrafında seyreden seyyarelerden dünyadan sonra güneşe en yakın olanı. (Aslı: Merrih veya Mirrih okunur.)
 • Mars.

meşhudat / meşhudât

 • Görünenler. Seyredilenler. Hislerimizle ve gözlerimizle görüp bildiğimiz ve bazı evliyanın keşfen gördükleri.

mesir

 • Seyretmek.
 • Yol yol alacalı elbise.

mesire

 • Seyredilecek, gezilecek yer. Tenezzüh ve gezme yeri.
 • Seyir.
 • Seyredilecek, gezilecek yer.

mesiregah / mesiregâh

 • Seyir yeri. Seyrangâh. (Farsça)

mest-i temaşa

 • Seyretme sarhoşu. Bakıp seyretmekten sarhoş gibi olan.

metn

 • Sağlam ve sert yer.
 • Yüksek yer.
 • Her nesnenin yüzü, üstü, arka ve ortası.
 • "Vurmak ve seyr" mânâsına mastar.
 • Bir yazının tamamı. Yazının aslı veya sureti.

mirsad-ı ibret

 • İbretle seyretme yeri.

mubsır

 • Görücü, gösterici, görünen, bilici, bildirici, vazıh ve âşikâr.
 • Mantık. Kelâm ve seyrin mutediline denir.

müşahed / müşâhed

 • Görülen, seyredilen.

müşahedat

 • (Tekili: Müşahede) Gözle görülen şeyler.
 • Görüşler.
 • Keşifle seyredilenler.
 • Man: Mücerret his ile kat'iyyetle hüküm ve tasdik olunan kaziyeler.

müşahede

 • Gözle görmek. Seyrederek anlamak. Seyretmek.
 • Muayene, kontrol.

müşahede etme

 • Seyretme, gözlemleme.

müşahid

 • Gören, seyreden. Görmekle tetkik eden.

müsalefe

 • (Müsâlefet) Birine refakat etme, yol arkadaşı olma.
 • İleride ve önde bulunma.
 • Biriyle birlikte seyretme.

müsalif

 • Yol arkadaşı.
 • Birinden ileride bulunan.
 • Biriyle birlikte seyreden.
 • Bir işte beraber olan.

müsayere

 • (Seyr. den) Birine yol arkadaşı olma.

mütemaşi

 • Seyre çıkan.

mütenezzih

 • Tenezzüh eden, gezen, seyreden.

muzarebe

 • Vuruşmak. Cenk etmek.
 • Bir yerden diğer yere gidip seyretmek.

nadir

 • Az bulunan. Seyrek.

nahb

 • Yüksek sesle ağlama.
 • Önemli iş, mühim iş. Nezretmek, adamak.
 • Seri seyr.
 • Vakit, müddet. Ecel, ölüm, mevt.

nahh

 • Davar sürmek.
 • İplik.
 • Zeyli denilen döşek.
 • Güç seyr.
 • Deve çökertmek için söylenen söz.

nazar-endaz

 • Bakan, seyreden.

nazrakünan / nazrakünân

 • Seyrederek, bakarak. (Farsça)

nedret

 • Azlık, seyreklik, az bulunmak.

nezzar

 • Seyreden, bakan.

nezzare

 • Seyirci, seyreden, bakan. Nezaret eden, müfettiş, mürakabe ve kontrol eden. Vekillik eden.

nüf'e

 • (Çoğulu: Nifâ) Seyrek ve dağınık olan ot.

orsa

 • Yelkenleri mümkün olduğu kadar rüzgârın estiği cihete yaklaştırarak seyretmek hâli.
 • Geminin sol tarafı, iskele.

retl

 • (Diş) seyrek olmak.
 • Bir şeyi okurken her kelimenin arasını ayırıp açıklamak.

rüyet-i cemal / rüyet-i cemâl

 • Allah'ın güzelliğini seyretme.

rüyet-i cemal-i ilahi / rüyet-i cemâl-i ilâhî

 • Allah'ın güzelliğini seyretme.

sair

 • Seyreden, harekette olan.
 • Bir şeyden geri kalan.
 • Maadâ. Geçen, dolaşan.
 • Yolcu. Seyyar.
 • Başkası, diğeri.

şasr

 • Seyrek seyrek dikmek.

şayan-ı temaşa / şâyân-ı temâşâ / شَايَانِ تَمَاشَا

 • Seyretmeye değer.
 • Seyretmeye lâyık.

sayir

 • Bakan, seyreden. Seyredici.

sehc

 • Seyretmek.
 • Ezmek.

şelel

 • Bir eli tutmaz olmak.
 • Bir nesneyi seyrek dikmek.
 • Ovmakla gitmeyen leke.

şell

 • Seyrek seyrek dikmek.
 • Çolak.
 • Çolaklık. Kolun eğri oluşu.

şemc

 • Şey mânasına gelen bir isim.
 • Bir nesneyi seyrek dikmek.

seyeran

 • (Bak: Seyran)

seyr / سير

 • Seyir. (Arapça)
 • Yürüme. (Arapça)
 • Gezi. (Arapça)
 • İzleme. (Arapça)
 • Seyr etmek: İzlemek. (Arapça)

seyr-i filmenam / seyr-i filmenâm

 • Uykudaki veya rüyadaki seyr.

seyr-i ilallah

 • Allahü teâlâya doğru olan yolda ilerlemek, mânevî ilimde durmadan yükselmek. Seyr-i âfâkî (kötü hâllerden kurtulma) ve seyr-i enfüsî (iyi hâllerle süslenme) yi içine alan tasavvuf yolculuğu.

seyr-i şuunat / seyr-i şuunât

 • Kâinattaki hâdiseleri seyredip, görüp hakikatını anlamağa çalışmak.
 • Hâdiselerin bir halde kalmayıp akışı, değişmesi.

seyran

 • Seyretme.

seyyahin / seyyahîn

 • (Seyyahûn) Seyyahlar. Gezip âlemi seyredenler. Turistler, dolaşanlar, gezenler.

şimrac

 • (Çoğulu: Şemâric) Seyrek seyrek dikmek.
 • Yalan karışık söz.

süra

 • Gece seyri.

sürye

 • Gece seyri.
 • Ulaşmak, varmak.

te'vib

 • Tesbih etmek.
 • Sabahtan akşama kadar seyretmek.

teferruc

 • (Ferec. den) Ferahlanmak. İç açılmak.
 • Gezintiye çıkmak. Seyr.

teheccür

 • Ayrılmak.
 • Zuhr vaktinde seyretmek.

temaşa / temâşâ / تماشا / تَمَاشَا

 • Hoşlanarak bakmak. Seyretmek. Seyre çıkmak. Gezmek. İbretle bakmak. (Farsça)
 • Seyretme.
 • Seyretme. (Farsça)
 • Temâşâ etmek: Seyretmek. (Farsça)
 • Seyretme.

temaşa eden / temâşâ eden

 • Hayranlıkla seyreden.

temaşa etme

 • Bakma, seyretme, gözlem yapma.

temaşa etmek / temâşâ etmek

 • Bakmak, seyretmek.

temaşa ettirmek / temâşâ ettirmek

 • Seyrettirmek.

temaşagah / temaşagâh

 • Gam ve kederi defetmek için gezip seyredilecek yer. Eğlence mahalli. (Farsça)

temaşasından doyamayız / temâşâsından doyamayız

 • Seyrine doyamayız.

tesyir

 • (Seyr. den) (Çoğulu: Tesyirât) Gönderme, yollama. Seyrettirme.
 • Sürmek.
 • Bezi yol yol alaca edip dokumak.

tevakkus

 • Şiddetle basmak.
 • Atın seyri.

ticval

 • Memleket seyredip dolaşmak, gezmek.

zeval

 • Zâil olma, sona erme.
 • Gitmek. Yerinden ayrılıp gitmek.
 • Güneşin tam ortada gibi, baş ucunda bulunduğu zaman.
 • Güneşin nısf-ı nehar dairesinden batmaya doğru dönmesi. Seyrinin sonuna yaklaşması.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın