LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sevindi ifadesini içeren 38 kelime bulundu...

bast

 • Genişlemek, açmak, yaymak.
 • Bir şeye el uzatmak.
 • Sevindirmek.
 • Bir mecliste haya sebebiyle olan sıkılmanın gitmesiyle açılmak.
 • Özür kabul etmek.
 • Kaplamak.
 • Tas: Allahın cemâl tecellisiyle kalbin sükûn ve huzur içinde ferahlaması. (Mukabili: "Kabz"

bayram

 • İslâm dîninin bildirdiği ve müslümanların neşelenip sevindikleri Fıtr (Ramazan) ve Kurban bayramı.
 • Cumâ günü.
 • Allahü teâlânın emirlerine uyup, yasaklarından sakınarak, günâh işlemeden, haram lokma yemeden geçirilen günler.
 • Müslümanın rûhunu teslim (vefât) edeceği zama

behc

 • Her zaman neşeli olma. Birisini şâd ve mesrur etme, sevindirme.
 • Güzellik, hüsn.

beşaret

 • (Doğrusu Bişârettir) Müjde. Sevindirici haber. Hayırlı haber.
 • Müjdeye verilen ihsan.
 • Yeni çıkan acib şey.

fakih

 • (Fâkihe) Yaş meyve, yemiş, yaş hurma ağacı.
 • Şenlendiren, sevindiren.

ferah-aver

 • Sevinç getiren, sevindiren, ferah getiren. (Farsça)

ferah-bahş

 • Sevinç veren, sevindiren. Ferah bağışlayan. (Farsça)

haber-i beşaret / haber-i beşâret

 • Sevindirici, müjdeli haber.

ibhac

 • Sevindirme, sürur ve sevinç verme.

iczal

 • Birini sevindirme, mesrur etme, gönlünü hoş etme.

ihtizaza getiren

 • Coşturan, sevindiren.

kabz u bast

 • Ruhen sıkıntı. Daralma ve genişleme. Sıkıntı ve ferahlık.
 • Birini diğeri üzerine tercih etme.
 • Münkabız bir adama ferahlık ve sürurluluk vermek, sevindirmek.
 • Beyan ve ifâde etmek.
 • Uzun uzun ve etraflıca anlatmak.

memnun

 • Memnun etmek:
 • Mutlu edilmek, razı edilmek.
 • Sevindirilmek.

men'uş

 • Hayır ile yâdedilen ölü.
 • Yukarı kaldırılmış.
 • Fakir olduktan sonra sevindirilmiş.
 • Tabuta konulmuş.

meserretaver / meserretâver

 • Sevinç ve meserret getiren. Sürurlandıran. Sevindiren. Sevindirici. (Farsça)

meserretengiz

 • Sevindiren. Meserret meydana getiren. (Farsça)

mesrur

 • Sevindirme.

mesrur eden

 • Sevindiren, mutlu eden.

mübeşşer

 • (Beşâret. den) Tebşir olunmuş. Kendisine müjde verilmiş. İyi haberle sevindirilmiş.

mübeşşir

 • İyi haber verip sevindiren. Hayırlı haber veren. Müjdeleyen.

mübhic / mübhîc

 • Ferah ve sürur veren. Sevindiren.
 • Sevindiren.

muhazane

 • Çocuklara şaşırtıp sevindirecek şeyler söylemek.

müjde

 • Güzel, sevindirici haber.

münagat

 • Çocukları sevindirecek ve güldürecek söz söylemek.

müsarre

 • Sürurlaşmak, sevindirmek.

mutayyeb

 • (Tayyib. den) Güzel kokular sürünmüş.
 • Gönlü hoş edilmiş, sevindirilmiş, taltif olunmuş.

mutayyiben

 • Güzel kokular sürünmüş olarak.
 • Sevindirilerek, gönlü hoş edilerek.

saadet-bahş / saâdet-bahş

 • Saâdet veren, sevindiren, ferahlandıran. (Farsça)

şad / şâd / شاد

 • Sevinçli. (Farsça)
 • Şâd etmek: Sevindirmek, mutlu etmek. (Farsça)
 • Şâd olmak: Sevinmek, mutlu olmak. (Farsça)

şadeyleyen / şâdeyleyen

 • Neşelendiren, sevindiren.

sarr

 • Sevindiren, sürura sebeb olan.

sürpriz

 • Beklenilmeyen bir anda meydana gelen ve şaşırtarak insanı sevindiren veya üzen hâdise. Umulmadık şey. (Fransızca)

tebşir / tebşîr

 • Müjdeleme, sevindirici bir haber ulaştırma.

tencic

 • Şâd etmek. Sevindirmek.

terfie

 • Dirlik düzenlik temennisinde bulunma.
 • Sevindirme.

terfiye

 • Sevindirmek.
 • Rahat etmek.

tesrir

 • (Çoğulu: Tesrirât) (Sürur. dan) Sevindirme.
 • Mesrur etme, sevindirme.

tesrir eden

 • Sevindiren, mutlu eden.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın