REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sevgili. ifadesini içeren 52 kelime bulundu...

afet / âfet / آفت

 • Afet, bela, felaket. (Arapça)
 • Güzel sevgili. (Arapça)

ahu-yi simin

 • Sevgili.
 • Sâki.

aziz / azîz

 • İzzetli. Çok izzetli. Sevgili. Çok nurlu.
 • Dost.
 • Şerif.
 • Nadir.
 • Dini dünyaya âlet etmeyen.
 • Sireti temiz.
 • Ermiş. Mânevi kudret ve kuvvet sahibi.
 • Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve daima galib olan manasında Cenab-ı Hakk'ın bir ismidir.

azize / azîze / عزیزه

 • Sevgili. (Arapça)
 • Saygın. (Arapça)

azra

 • Medine-i Münevvere'nin bir ismi.
 • Sevgili. Mahbûbe.
 • Delinmemiş inci.
 • Üzerinde yürünmemiş kum. Kız olan kız.
 • Hz. Meryem'in bir vasfı.

behkele

 • Nârin vücutlu kız, sevgili.

can / cân / جان

 • Ruh. (Farsça)
 • Can. (Farsça)
 • Sevgili. (Farsça)

can-bahş

 • Hayat bağışlayan, can veren. Sevgili. Cenâb-ı Hak. Allah. (Farsça)

cana / cânâ / جانا

 • Ey sevgili.
 • Sevgilim, ey sevgili. (Farsça)

canan / cânân / جانان

 • Sevgili.
 • Sevgili.
 • Sevgili. (Farsça)

canane / cânâne / جانانه

 • Sevgili. (Farsça)

cefapişe / cefâpîşe / جفاپيشه

 • Üzmeyi huy edinmiş, cefa eden. (Arapça - Farsça)
 • Aşığını üzen sevgili. (Arapça - Farsça)

ciğer-guşe / ciğer-gûşe

 • Evlât, yavru. (Farsça)
 • Sevgili. Mâşuk. (Farsça)

cigerguşe / cigergûşe / جگرگوشه

 • Ciğerköşe, evlat. (Farsça)
 • Sevgili. (Farsça)

dilaşub / dilâşûb / دل آشوب

 • Gönül karıştıran, sevgili. (Farsça)

dilbend / دلبند

 • Gönül bağlanan, sevgili. (Farsça)

dilber / دلبر

 • Gönül alan, güzel, sevgili. (Farsça)

dilcu / dilcû / دلجو

 • Gönlün aradığı, güzel, sevgili. (Farsça)

dildar / dildâr / دلدار

 • Gönül tutan, sevgili. (Farsça)

dilefruz / dilefrûz / دل افروز

 • Gönül aydınlatan, sevgili. (Farsça)

dilfirib / dilfirîb / دل فریب

 • Gönül aldatan, sevgili. (Farsça)

dost / دوست

 • Sevgili. (Farsça)
 • Yakın arkadaş. (Farsça)
 • Tanrı. (Farsça)

dürdane / dürdâne / دردانه

 • İnci tanesi. (Arapça - Farsça)
 • Sevgili. (Arapça - Farsça)

dürr-i can / dürr-i cân

 • Canın incisi. Çok sevgili. (Farsça)

dust / dûst / دوست

 • Dost. (Farsça)
 • Sevgili. (Farsça)
 • Tanrı. (Farsça)

ehabb

 • Çok sevgili. En sevgili.

enis / enîs / انيس

 • (Üns. den) Dost, arkadaş, ünsiyet edilmiş olan. Alışılmış, kendisi ile ülfet edilmiş olan. Sevgili.
 • Sulu ve ağaçlı yerlerde bulunan ve sesi gayet hoş bir kuş. Çeşitli nağmelerde öter, kâh deve gibi kükrer ve at gibi kişner; insana alışır.
 • Yaban horozu.
 • Dost. (Arapça)
 • Sevgili. (Arapça)

habib / habîb / حبيب / حَب۪يبْ

 • (Hubb. dan) Sevilen. Sevgili. Seven. Dost.
 • Allah'ın en sevdiği kul olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).
 • Sevgili.
 • Sevgili. (Arapça)
 • Dost. (Arapça)
 • Hz. Muhammed. (Arapça)
 • Sevgili.

Habibe / habibe

 • Sevilen. Sevgili. Seven. Dost.

hıyre-küş

 • Sevilen, mahbub, sevgili. (Farsça)
 • Haksız yere adam öldüren. (Farsça)

huri / hurî

 • Cennet kızı.
 • Sevgili.

ibrin

 • Yüzü çok parlak ve güzel olan sevgili.

kemanebru / kemânebrû / كمان ابرو

 • Kaşı yay gibi olan sevgili. (Farsça)

ma'şuk

 • Aşk ile sevilen, sevgili.

ma'şuk-u mecazi / ma'şûk-u mecâzî / مَعْشُوقُ مَجَاز۪ي

 • Hakîkî olmayan fânî sevgili.

mahbub / mahbûb / محبوب / مَحْبُوبْ

 • Sevgili.
 • Sevilmiş, sevilen, sevgili.
 • Sevgili.
 • Sevgili.
 • Muhabbet edilen. Sevilen, sevgili.
 • Sevilen. (Arapça)
 • Sevgili. (Arapça)
 • Sevgili.

mahbub-u müstean / mahbûb-u müsteân

 • Kendisinden yardım istenen sevgili.

mahbub-u mutlak

 • Sonsuz sevgili.

mahbup

 • Sevgili.

maşuk / maşûk / معشوق

 • (erkek) sevgili. (Arapça)

maşuka / mâşuka / معشوقه

 • Aşık olunan, sevgili.
 • (bayan) sevgili. (Arapça)

muhabbetdar / muhabbetdâr

 • Seven, sevgili.

muhibbe

 • Kadın sevgili. Kadın dost.

nigar / nigâr / نگار

 • Güzel yüzlü sevgili. (Farsça)
 • Nakış. Resim. (Farsça)
 • Nakşeden. (Farsça)
 • Put, sânem. (Farsça)
 • Resmi yapılmış, resmedilmiş. (Farsça)
 • Resim, sevgili.
 • Sevgili. (Farsça)
 • Resim. (Farsça)

nigarin / nigârin

 • Resim gibi güzel sevgili. (Farsça)
 • Resimlerle ve nakışlarla süslü. (Farsça)

perestide / perestîde / پرستيده

 • Tapınılan. (Farsça)
 • Taparcasına sevilen, sevgili. (Farsça)

ratbe

 • (Çoğulu: Ritâb) Genç ve güzel sevgili.
 • Yonca otu.

şahid / şâhid / شاهد

 • Tanık. (Arapça)
 • Güzel. (Arapça)
 • Sevgili. (Arapça)

serv-i bülend / سرو بلند

 • Boyu servi gibi düzgün ve uzun olan sevgili.

serv-i hıraman / serv-i hırâmân / سرو خرامان

 • Salınarak yürüyen sevgili.

sultan / sultân / سلطان

 • Hükümdar. (Arapça)
 • Hükümdar eşi ve kız çocuğu. (Arapça)
 • Sevgili. (Arapça)

yar / yâr / يَارْ / یار

 • Dost, ahbab, tanıdık. (Farsça)
 • Yardımcı. (Farsça)
 • Âşık. Mâşuk, sevgili. (Farsça)
 • Dost, sevgili.
 • Dost, sevgili.
 • Dost. (Farsça)
 • Sevgili. (Farsça)
 • Arkadaş. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın